5 Zoekmachinemarketing trends in 2008: conversie-optimalisatie (1)

Wat worden de belangrijkste zoekmachinemarketing trends in 2008? In deze post de eerste en in onze optiek meest belangrijke trend: de focus op het optimaliseren van conversieratio’s. Kortom: conversie-optimalisatie.

Marketeers in de Verenigde Staten zijn niet anders gewend dan alle marketinginspanningen te toetsen op Return on Investment. Zo ook de ROI van zoekmachinemarketing. In Nederland is dit lange tijd heel anders geweest. Maar met de toenemende ervaring met en kennis van zoekmachinemarketing wordt men ook kritischer op het rendement op investeringen in zoekmachine-optimalisatie en het adverteren in zoekmachines. Ook de komst van gratis “web analytics” pakketten als Google Analytics heeft ervoor gezorgd dat met name het MKB meer inzicht heeft gekregen in de bijdrage van zoekmachinemarketing aan marketing- en salesdoelstellingen.

Topposities of CTR% Return on Investment
In 2008 zal deze trend zich alleen maar voortzetten is onze verwachting. Zoekmachinemarketingbureaus sturen veelal louter bij op zaken als topposities in de organische zoekresultaten en CTR% in CPC trajecten. Google Adwords en Yahoo Search Marketing campagnes zijn de afgelopen jaren dan ook sterk verbeterd over de gehele linie. Helaas wordt er met een hoge CTR echter geen geld verdiend (voor de critici: met een goede CTR% wordt wel geld bespaard). De winst valt dan ook te behalen op de website zelf: on-site conversie-optimalisatie.

Tools om conversie te optimaliseren
Er is gelukkig ook voldoende ruimte voor verbetering. De ‘gemiddelde conversie’ op e-commerce sites wordt vaak gesteld op ca. 1% als acceptabele aanname. Uiteraard is de conversieratio volledig afhankelijk van de branche, het aanbod en de aanbieder. In de reisbranche zitten veel partijen onder de 1%, voor webwinkels is het een realistisch uitgangspunt (een gezonde ambitie ligt echter hoger) en in bijvoorbeeld de financiële wereld komen we vrijwel uitsluitend hogere conversies tegen. Er is in elk geval meer dan voldoende ruimte voor verbetering. En met geavanceerde web analytics tools als IndexTools en website optimalisatie tools als Google’s Website Optimizer wordt het verbeteren van conversieratio’s toegankelijker, ook voor kleinere organisaties.

Zoekmachinemarketingbureaus en conversie
Zoekmachinemarketingbureaus zullen zich meer gaan richten op het verbeteren van de on-site conversie bij opdrachtgevers. Waren we eind vorig jaar een van de eerste bureaus die conversie-optimalisatie of een vergelijkbare dienst aanboden, nu zien we meerdere bureaus met een vacature voor functies als web analytics specialist of usability specialist. Een teken aan de wand dat Nederland als vooruitstrevend internetland in 2008 rasse schreden zal zetten waar het conversie-optimalisatie betreft.

In een volgende post bespreken we een andere belangrijke trend: het belang van de holistische benadering van zoekmachinemarketing.