5 Zoekmachinemarketing trends in 2008: social media optimization (3)

Er wordt veel gesproken over de rol van social media sites binnen zoekmachinemarketing in het algemeen en zoekmachine-optimalisatie in het bijzonder. Hoe beïnvloedt het de vindbaarheid van websites en in welke mate is het een verantwoordelijkheid van het zoekmachinemarketingbureau om zich tegen social media marketing of optimization aan te bemoeien? Bij deze onze visie op en verwachtingen van social media optimization voor 2008.

Social media link building
Social media staat voor alle online toepassingen gericht op geven en delen van meningen, inzichten, voorkeuren, ervaringen, etc. Denk hierbij aan bijv. de populaire social bookmark site Del.icio.us, profielsites als MySpace, Facebook, LinkedIn, Hyves tenslotte social news sites als Digg, Reddit, Nujij.nl en eKudos.nl. Social media sites hebben door zoekmachines als Google in het verleden een hoge autoriteit toegekend gekregen omwille van het onafhankelijke, user-generated karakter. Hierdoor hadden links een zware weging en grote bijdrage aan de vindbaarheid in de organische zoekresultaten. Zo ontstond ‘social media link building’.

Social media: vindbaarheid staat centraal
Maar het social media landschap is in rapido tempo veranderd: door toenemend misbruik (“linkspam”) is de linkwaarde van vermeldingen social media sites als Squidoo en MySpace sterk gereduceerd of zelfs tot nihil teruggebracht. De linkverwijzingen hebben dus praktisch geen toegevoegde waarde meer waar het gaat om het verbeteren van de vindbaarheid op concurrentie-intensieve keywords. Dit betekent echter niet dat social media als onderdeel van het zoekmachine-optimalisatie proces aan belang inboet. Integendeel, het medium dient alleen anders te worden benut. Meer beredeneerd vanuit ‘vindbaarheid’ dan vanuit het beperktere begrip zoekmachine-optimalisatie. ‘Social media link building’ is hiermee een verworden tot ‘social media optimization’ en een stuk complexer vergeleken met 6 tot 12 maanden geleden.

Niet meer om links bedelen
Social media optimization is alleen effectief als de marketeer anderen kan overtuigen naar content te linken. Niet door om een link te bedelen zoals nu vaak het geval is, maar door simpelweg goede content te creëeren. Iemand die zijn persoonlijke profiel op een site als MySpace, Hyves of LinkedIn onderhoudt, zal niet snel geneigd zijn commerciële links te plaatsen. Het doel van een dergelijk profiel is immers om jezelf als individu te laten zien, jezelf te profileren. Dus tenzij de content het persoonlijk profiel onderbouwd of versterkt, is de kans op een link klein. Hoe minder sociaal aantrekkelijk een organisatie of merk dus is, des te moeilijker zal het zijn om van social media link building een succes te maken. Lifestyle brands kennen in dit opzicht dus een zeker concurrentievoordeel.

Vliegwieleffect groei social media
Met uitzondering van de profiel sites als Hyves, Facebook, LinkedIn en MySpace zijn social media sites nog niet echt door het grote publiek ontdekt. De verwachting is dat social news sites als Digg en het Nederlandse Nujij.nl en eKudos.nl komend jaar sterk groeien. Er volgt meer integratie van social media sites op vertrouwde plekken, zoals de Telegraaf laatst eKudos links onder nieuwsitems toevoegde. Hierdoor neemt het bereik in absolute aantallen toe en wordt bovendien een demografisch breder publiek bereikt. Er is nog volop ruimte voor groei aangezien zelfs in de bakermat van social media, de VS, de gebruikersbasis vooral gevormd wordt door ‘web-savvy’ mensen met een achtergrond in marketing en technologie/ICT. Kortom: we verwachten een vliegwieleffect wat betreft de groei van social media in 2008.

Social media optimization = zoekmachinemarketing?
De vraag is echter in welke mate social media marketing tot het vakgebied van het zoekmachinemarketingbureau moet worden gerekend. Zijn we als bureau verantwoordelijk voor zoekmachine-optimalisatie, of voor vindbaarheid in de breedste zin van het woord? Valt dit nog onder zoekmachinemarketing, of is het een meer algemene marketingaangelegenheid? Ook Traffic Builders zal hierin in 2008 een keuze moeten maken.

Wat te verwachten in 2008?
Hoe het ook zij in de loop van 2008: zolang social media sites de vindbaarheid via zoekmachines beïnvloeden, zal social media optimization op zoekmachinemarketing van invloed zijn. Wanneer de directe invloed op de search engine rankings plaats maakt voor indirecte invloed op vindbaarheid in meer algemene zin, blijft echter de vraag. Een internetjaar telt immers slechts 3 maanden…

Noot: kom last minute nog een aardig overzicht tegen van social media sites in Nederland.