Een einde aan de Libresse-reclame in een studentenfort: ultieme relevantie met Addressable TV

Eén heel hot buzzwoord in de digitale markt is Addressable TV. Nog niet eerder gehoord? Met Addressable TV wordt bedoeld dat je tijdens jouw avondje TV kijken een reclameblok ziet met advertenties die voor jou relevant zijn. Dus niet de maandverbandreclame in het studentenfort vol mannen en geen Axe-deodorant reclame als je als vrouw alleen woont. Maar waarom hebben we dit nog niet in Nederland? En tegen welke uitdagingen lopen we aan? In dit blog: alles over Addressable TV.

Hoe zit de TV-markt in elkaar?

De markt van Addressable TV kent eigenlijk twee grote machtsblokken. Aan de ene kant hebben we de Broadcasters (RTL, SBS etc.) en aan de andere kant de Kabelaars (Liberty Global, KPN etc.). Om Addressable TV van de grond te krijgen moeten deze twee machtsblokken de handen ineen slaan.

Waarom moeten deze partijen samenwerken? De broadcasters zijn de partijen die beschikken over content. Dit is het paradepaardje waarmee ze hun brood verdienen. Dat brood komt voort uit de inkomsten die uit reclame (inclusief sponsoring) wordt gehaald. Het uitzenden van TV commercials beslaat voor de broadcasters het voornaamste deel van hun inkomsten.

De kabelaars hebben weer andere belangen. Zij halen het grootste deel van hun inkomsten uit abonnementen en strijden jaarlijks om de huishoudens in Nederland op hun netwerk aan te sluiten. Het liefst verkopen ze een TV-abbonnement in combinatie met een internet- en/of mobiele telefoonabonnement. Als de kabelaars een investering doen in de techniek om Addressable TV mogelijk te maken dan willen ze daar natuurlijk wel op verdienen. Dat kan dus alleen als een deel van de inkomsten uit reclames straks ook toekomt aan deze kabelaars. Maar dat is dus lastig; want waarom zouden broadcasters vrijwillig meewerken om een deel van hun inkomsten af te staan?

Verdeling van de advertentiemarkt

Twee keer per jaar voert Deloitte een onafhankelijke ad spend studie uit. Mijn collega Wouter heeft eind vorig jaar een artikel geschreven over de laatste resultaten. Uit de meest recente publicatie in oktober 2017 zien we dat de mediabudgetten als volgt in de markt zijn verdeeld:

Media uitgaven in Nederland binnen Online, TV, Radio & Newspaper
*Media uitgaven op jaarbasis Online, TV, Radio & Newspaper (in mln €)

 

De uitgaven binnen de categorie TV commercials laat door de jaren heen een stabiele bandbreedte zien. Stabiel is in deze niet heel gunstig, want de groei lijkt eruit. Het eerste halfjaar van 2017 laat het laagste resultaat sinds 2013 zien. Dat biedt weinig positivisme op het TV-vlak.

Daarentegen zit er een flinke toename in de uitgaven van online. Het onderzoek geeft verder aan dat online video de grootste driver is van de groei in de online display markt. Binnen de display markt zorgt video voor een groei van maar liefst 42% ten opzichte van H1 2016. Dat geeft aan dat video (en videoreclame) nog zeker veel potentieel bieden maar er is een verschuiving in de voorkeur van platform. Adverteerders kiezen nu meer voor het online platform dan voor het draaien van een commercial op TV.

De markt vraagt hiermee om innovatie op het gebied TV commercials. En daar komt Addressable TV weer om de hoek kijken. Want TV + Online Video = Addressable TV.

Uitdagingen van Addressable TV

In Nederland lopen we doorgaans voor op technologische ontwikkelingen op digitaal vlak. Dus eerst het goede nieuws: de techniek die nodig is om Addressable TV toe te passen is er al. Echter op internationaal en ook Europees vlak doet Nederland het nu niet zo best op het lanceren van Addressable TV.

*Een beknopt overzicht van de staat van Addressable TV binnen 9 landen

De belangenverstrengeling is duidelijk. Maar welke uitdagingen moeten dan nog worden overbrugd om Addressable TV advertenties ook in Nederland te mogen verwelkomen?

Uitdaging 1 – Techniek

TV commercials worden vooraf geprogrammeerd en klaargezet. Dit systeem wordt ook wel het “vlaggetjessysteem” genoemd. Door vlaggetjes te plaatsen wordt aangegeven wanneer een reclameblok begint, de volgende start en uiteindelijk eindigt. De TV uitzending en de reclameblokken volgen elkaar feilloos op. Het voordeel van deze werkwijze is dat alles vooraf al klaar gezet kan worden. Het nadeel is dat dit niet tussentijds gewijzigd kan worden en alle kijkers dezelfde reclames voorgeschoteld krijgen.

Bij publishers hangt er veel af van de soepele overgangen naar de reclameblokken. En ook binnen het reclameblok moet alles naadloos op elkaar aansluiten. Kan deze optimale werkwijze wel gegarandeerd worden als een dynamisch veilingsysteem de traditionele werkwijze gaat vervangen? Hoe voorkomt een publisher dat er niet ineens 5 seconden lang een zwart beeld te zien is?

Uitdaging 2 – Data & GDPR

Om als adverteerder te bepalen wanneer en op welke zender je wilt adverteren heb je informatie nodig over het publiek. Uiteindelijk is het doel, door gebruik te maken van een veilingsysteem; effectief en efficiënt inkopen, waardoor je met een flexibel budget gebruik kan maken van het massamedium televisie.Om jouw reclames optimaal te targeten op de doelgroep zijn er partijen nodig die data beheren over individuen, waardoor ze in staat zijn advertenties bij de juiste personen te krijgen. Om die reden kijkt de markt naar de kabelaars KPN & Liberty Global om een stap te zetten. Tot op heden lijken deze partijen nog geen leidende rol op zich te nemen.

Dit biedt kansen aan partijen zoals Google & Facebook om te springen in dit gat in de markt. Waar broadcasters heel sterk zijn in het creëren van content zijn de Amerikaans giganten heel sterk in het vergaren en inzetten van data. En zoals we van deze partijen gewend zijn lopen zij voorop met testen en proberen. Zo worden nu vooral veel rechten rondom sportwedstrijden opgekocht. Wel interessant toch? Welke advertentie wil je tonen tijdens een baseball wedstrijd? En wat wil je laten zien als de New York Yankees als eerste hebben gescoord? Wat gaat er straks gebeuren als deze data-gerichte giganten ook sterker worden in het creëren van TV-content?

GDPR

Als laatst merken we nog kort op dat het verzamelen en gebruiken van data dat herleidbaar is naar een individu direct in strijd is met de GDPR. Het is dan ook niet in het belang van kabelaars dat gegevens van abonnees delen met derden. Dat brengt juridische risico’s met zich mee en kabelaars dienen zich te verantwoorden tegenover klanten. We hebben hier een hele serie over geschreven. Klik hier om meer artikelen over GDPR/AVG te lezen. 

Uitdaging 3 – Wetgeving

Naast data en techniek speelt wetgeving ook een belangrijke rol. De wet bepaalt namelijk dat er per uur maximaal 12 minuten commercieel gevuld mogen worden met reclame. Een zender die weinig tot geen moeite heeft om deze periode te vullen heeft (tot op dit moment) weinig tot geen belang of baat bij veranderingen. Addressable TV is nog onbekend en onbekend maakt onbemind. Een veel gehoorde vrees: blijft de omzet wel op peil? Of leveren de commercials straks minder op omdat tarieven onder druk kunnen komen te staan?

Welke voordelen biedt Addressable TV?

De voordelen van Addressable TV zijn verdeeld over verschillende stakeholders (gelukkig maar). De broadcasters creëren de mogelijkheid om een deel van de online video inkomsten weer naar zich toe te trekken. Het is een nieuwe geldstroom die kan worden aangeschakeld.

De kabelaars ontsluiten een nieuwe geldstroom doordat zij kunnen verdienen aan het verkopen van data. Deze data kan door adverteerders worden ingekocht zodat hun advertenties goed gericht kunnen worden getarget: de juiste boodschap bij de juiste persoon op het juiste tijdstip. Dit is ook gelijk een groot voordeel voor de adverteerder.

De verwachting is ook dat de markt van TV commercials meer adverteerders zal aantrekken omdat de investering op TV lager wordt. Het zal makkelijker worden om dit te testen met een lager budget. Als gevolg verlaagt hierdoor de drempel voor adverteren op TV. Tot slot heeft de eindgebruiker het voordeel dat de reclames die worden vertoond beter aansluiten bij hun behoeftes. Hoe relevant is een reclame over een hoortoestel als je nog geen 30 jaar bent?

Wanneer hebben we adressable TV in Nederland?

Dit is de vraag die alle marketeers graag beantwoord willen zien, maar lastig blijft om te voorspellen. Vooralsnog lijkt 2020 het jaar om allemaal in ons agenda aan te kruizen als de grote kanshebber, omdat de techniek er al is en we beweging zien bij Google en Facebook.

De rol van google

Op dit moment ontbreekt het Google in Nederland nog aan een zender die je ergens tussen de RTL-en Net5-zenders kunt vinden tijdens het zappen. In Amerika is dit inmiddels anders en daar zien we dan ook dat YouTube TV de concurrentie aangaat met kabelaars en pakketten aanbiedt tot wel 50 zenders!
Youtube TV is een vorm van on-demand televisie, zoals Netflix en Videoland.
Deze dienst bieden ze aan op iOS & Android apparaten met toegang tot het internet. Naast de smartphones en tablets vallen de Android Smart TV’s hier ook onder.

Afname totale TV consumptie per jaar
*Afname totale TV consumptie per jaar.

 

Deze manier van consumeren (On-Demand) sluit aan op de trend die is geconstateerd door het SKO. Overall gezien neemt de TV kijktijd af, maar daarbinnen zien we eveneens een verschuiving van lineair naar on-demand & HDR.
Ondanks deze negatieve trends onderneemt Google stappen op tv aanwezig te zijn voor consumenten én adverteerders. Dit blijkt uit de gesprekken die zij voeren met SpotX die zich richten op de technische ontwikkelingen voor adverteren op televisie.

Het blijft dan ook de vraag wat de RTL’s & de KPN’s doen om deze innovatie te verwezenlijken. Wij hopen dat ze op korte termijn overeenkomen dat een samenwerking de toekomst heeft en er een gezamenlijk belang is bij deze ontwikkelingen.

De voorspelling

Voor ons als marketeers blijft het alleen moeilijk om te voorspellen wat hun belangen precies zijn en wat ervoor nodig is om de een of ander over de streep te trekken. Dit maakt het moeilijk om de komst van Addressable TV in Nederland te voorspellen, omdat het moeilijk te bepalen is wie de eerste stap zal zetten. Traffic Builders is in elk geval heel enthousiast over Addressable TV en volgt de ontwikkelingen in de markt nauwgezet. Heb je interesse om hier met ons een kop koffie over te drinken? Bel of mail ons gerust!