Affiliate marketing via clean linking: do or don’t?

Affiliate marketing heeft zich ruimschoots bewezen als performance based marketing kanaal. Met "clean linking" – ook wel direct linking genoemd – richt TradeTracker zich na concurrerende affiliate marketing netwerken als Cleafs en M4N zich nu ook op zoekmachine-optimalisatie. Doelstelling is om via clean linking de linkpopulariteit van de websites van adverteerders te verhogen. Maar hoe verstandig is clean linking gezien het strikte beleid van Google ten aanzien van betaalde links? Is alle commotie op blogs als Affiliateblog en zelfs in Emerce terecht, of is er wel degelijk ruimte voor nuancering? Kortom: affiliate marketing via clean linking, do or don't?

Wat is clean linking?
Bij affiliate marketing is het van belang dat de adverteerder, de affiliate en het affiliate marketing netwerk inzicht hebben in views, kliks, en conversies die voortkomen uit de campagne. Om kliks en conversies te kunnen meten en herleiden naar een specifieke affiliate, worden urls vaak voorzien van tracking parameters. Soms wordt gebruik gemaakt van redirects waarbij de link naar de adverteerder op de site van de affiliate een bezoeker eerst doorverwijst naar de tracking applicatie van het netwerk, om deze vervolgens te redirecten naar de site van de adverteerder. In beide gevallen is er geen sprake van een directe link tussen affiliate en adverteerder, oftewel: geen 'clean link'. Een voorbeeld van de traditionele affiliate marketing link wordt onderstaand weergegeven.

Affiliate marketing model

Clean linking als link building methodiek
Bij clean linking verwijst de link op de site van de affiliate rechtstreeks naar de website van de adverteerder. Hierdoor worden linkpunten doorgegeven van de website van de affiliate aan de website van de adverteerder. Ongenuanceerd geldt: hoe meer links, hoe meer linkpunten, des te hoger de waardering van een webpagina. Link building – het vergaren van links naar een website – is dan ook één van de belangrijkste aspecten van zoekmachine-optimalisatie. En daarmee lijkt clean linking de haarlemmer olie waar elke marketeer warm voor loopt.

Affiliate marketing middels clean linking

Maar bij zoekmachine-optimalisatie draait het nu juist vaak om de nuances. De subtiele "mits", die net het verschil kan maken tussen zoekmachine-optimalisatie succes en een compleet fiasco. En vanuit die optiek zijn veel kanttekeningen te plaatsen bij clean linking als link building methodiek. Of liever: bij affiliate marketing als link building methodiek. Een normale link is immers ook 'clean', dus "vanwaar alle heisa rondom clean linking?", zou je denken. Laten we een en ander onder de loep nemen.

Link building draait om kwaliteit
In wat ik altijd maar noem "het Ilse-tijdperk" draaide alles om linkpopulariteit: hoe meer links hoe beter. Kwantiteit boven kwaliteit. Dit principe werkte goed totdat website-eigenaren trucs verzonnen om de linkpopulariteit kunstmatig te beïnvloeden. In kennismakingsgesprekken met opdrachtgevers kom je ze soms nog wel tegen: van die slimmeriken die je bij het aanhoren van de invloed van links op hun ranking pogen te imponeren met hun 'ingenieuze idee' om tientallen domeinnamen in te zetten voor link building doeleinden. Gelukkig kun je ze vaak net voor ze triomfantelijk achterover in hun stoel zakken met beide benen op de grond zetten en vertellen dat dat al zo'n 6 jaar niet meer werkt. Het gaat om de kwaliteit van de link: relevantie, autoriteit, nieuwswaarde, consistentie, en meer van dat soort factoren.

Nu zijn er veel affiliates met kwalitatief uitstekende sites. Maar zoals in veel gevallen zijn dat er vaak slechts een handjevol uit vele duizenden affiliates in het netwerk. De overgrote meerderheid bestaat uit 'gratis' sites, zolderkamerinitiatieven en affiliate-only sites. Niet het type site dat Google doorgaans als kwalitatief hoogwaardig beschouwd, onder andere omdat de uniciteit van de content niet gewaarborgd is. Link building via affiliate marketing zou het dan dus met name van de kwantiteit moeten hebben. Maar helaas gaat ook die vlieger niet op gelet op de wijze waarop Google naar verwijzende links kijkt.

Geleidelijke opbouw linkprofiel
Naast alle kwaliteitsaspecten van de verwijzende site, de link zelf en de site waarnaar verwezen wordt, wordt ook gekeken naar het linkprofiel. Welke webpagina's van de site hebben relevante backlinks? Met welke anchor texts wordt er gelinkt? Over welke periode van tijd zijn deze links opgebouwd? Wat is de aanwas van nieuwe backlinks per periodeT, etc. Doorgaans zal gelden dat hoe gevarieerder een linkprofiel is, des te natuurlijker de backlinks tot stand zijn gekomen. En het behoeft natuurlijk geen toelichting dat Google een natuurlijke opbouw van backlinks prefereert boven kunstmatige beïnvloeding van haar link value algoritme. Het laatste heet immers SPAM en daar maakt Google terecht korte metten mee in de vorm van link devaluation, penalties, et cetera.

Clean linking: do or don't?
Clean linking is als instrument of linkmethodiek niet bezwaarlijk in mijn persoonlijke optiek. Het is de inzet van affiliate marketing en daarmee de massale, onnatuurlijke aanwas van backlinks die clean linking de das om doet. En daarmee verliest clean linking als instrument voor adverteerders die hiermee kunstmatig de PageRank willen verhogen haar toegevoegde waarde. In de huidige setting waarin affiliate marketing bedrijven goeddeels in dezelfde vijver van affiliates vissen is clean linking dan ook een absolute "don't". De inzet van clean linking in deze context leidt onherroepelijk tot link devaluation of – in het ergste geval – penalties.

Maar hoe zwart/wit Google's paid link policy ook mag zijn: om te monitoren wat de bijdrage van een link op site A aan de gewenste conversie op site B is, staat de clean linking techniek als instrument niet ter discussie.