Oxxio: +19,2% websiteaanmeldingen met brand optimalisatie (CXO)

+19%

Aanmeldingen

Oxxio is energieleverancier van 100% groene stroom. Een van de grootste uitdagingen als energieleverancier is het behouden van de huidigen klanten en het overtuigen van nieuwe huishoudens om voor Oxxio te kiezen. Vernieuwing en vooruitgang zijn de uitgangspunten bij Oxxio. Voor deze case ligt de focus op het verhogen van het aantal aanmeldingen dat via de website binnenkomt. De case is een goed voorbeeld van de toegevoegde waarde van conversie optimalisatie.

Strategie

Qua merkbekendheid is Oxxio is sterk merk. Maar met meer dan 40+ energieaanbieders op de markt, is het lastig om de consument te overtuigen. De focus in deze strategie zal dan ook liggen op de USP’s die Oxxio biedt. We willen mensen overtuigen om voor Oxxio te kiezen, daarom gaan we aan de slag met een A/B-test binnen het domein van conversie optimalisatie.

Oplossing

Brand optimalisatie betekent niet werken aan de merkbekendheid maar eerder aan de merkbeleving. Het stuk merkcommunicatie speelt daarbij een belangrijke rol. Na het uitvoeren van een aantal kwalitatieve onderzoeken komen we tot de gezamenlijke conclusie dat het voor bezoekers onduidelijk is wat de belangrijkste USP’s van Oxxio zijn. Over de gehele site worden verschillende USP’s aangeboden maar deze zijn inconsistent en nooit zichtbaar boven de vouw. Ze zijn daarom gemakkelijk te missen. Met conversieoptimalisatie A/B-testen we de volgende drie merk-USP’s van Oxxio:

  • Superscherpe energietarieven
  • Slimme energie-app vol innovatieve tools
  • 100% Europese windstroom

Onze hypothese is dat wanneer we deze USP’s bovenaan de website plaatsen, dit tot meer aanmeldingen leidt.

Resultaat

Deze case toont het resultaat van gedegen onderzoek, brand- en conversieoptimalisatie en consistent zijn in je communicatie

  • De nieuwe variant zorgt voor een significante toename van het aantal aanmeldingen.
  • In totaal heeft de variant met de USP’s +19,2% extra aanmeldingen opgeleverd onder desktop bezoekers.
  • De variant is dan ook kort na de test doorgevoerd op de website.

Cherrelle Akerina | CRO-specialist

Cherrelle is CRO-specialist en teamcoördinator Digital Marketing. Ze heeft jaren ervaring als SEA-specialist en zet die extra kennis in bij de vele online marketingprojecten waar ze haar steentje aan bijdraagt.