Traffic Builders merkte dat het binnen de huidige tools lastig was om snel de juiste inzichten te krijgen in de prestaties van media- en marketingkanalen, waardoor deze niet snel vertaald konden worden naar de juiste acties. Je wil als marketeer in staat zijn om data uit allerlei verschillende bronnen variërend van marketingkanalen tot analytics-, CRM- en 3rd party te combineren, analyseren, interpreteren en rapporteren aan stakeholders.

Specifieke issues waar wij tegenaan liepen, waren dat:

 • er heel veel verschillende databronnen zijn;
 • de datakwaliteit gebrekkig is: data is niet geüniformeerd en definities van dezelfde metrieken en KPI’s per databron variëren;
 • er is geen, of niet altijd voldoende, technische kennis aanwezig is bij de persoon die verantwoordelijk is voor de analyse en rapportage van data en inzichten;
 • marketeers en webanalisten voor de technische werkzaamheden afhankelijk bent van derden, zoals een IT-afdeling of extern bureau;
 • actuele data niet 24/7 beschikbaar is, waardoor noodzakelijke inzichten niet tijdig beschikbaar zijn en prestatiegegevens van media- en marketingkanalen daardoor te langzaam kunnen worden vertaald naar inzicht en acties om effectief te kunnen bijsturen.

Er zijn veel verschillende relevante databronnen, variërend van marketingkanalen tot analytics-, CRM- en 3rd party data, waarvan de data via API-koppelingen ontsloten en bewerkt dienen te worden voor een 360 graden beeld van de marketingprestaties. Dit leverde binnen ons werk de volgende secundaire problemen op:

 • Wanneer data uit verschillende bronnen niet wordt samengevoegd, vindt analyse en optimalisatie van media- en marketingkanalen in silo’s plaats, terwijl bekend is dat de prestaties van kanalen elkaar onderling beïnvloeden.
 • Omdat de data niet geüniformeerd is en definities van dezelfde metrieken en KPI’s per databron variëren is, wanneer deze over meerdere bronnen heen wordt gecombineerd, de kwaliteit van de data onvoldoende en de betrouwbaarheid niet te garanderen.
 • Er is een bepaalde mate van technische kennis vereist die niet altijd aanwezig is. Hierdoor kan een afhankelijkheid van derden ontstaan.
 • Het op de juiste manier samenvoegen en presenteren van alle data is een tijdrovend proces.

De bestaande werkwijze leverde  te vaak onjuiste, niet-actuele of incomplete data op. Dit leidde tot:

 • een gebrek aan tijdig en accuraat inzicht in marketingprestaties;
 • het teveel tijd besteden aan het analyseren en rapporteren van data, tijd die zou moeten worden besteed aan het interpreteren van data en vertalen naar inzicht en acties;
 • hoge kosten, enerzijds doordat het proces van analyse, interpretatie en presentatie van data teveel tijd kost, anderzijds door lost opportunity costsomdat niet voldoende tijdig kan worden geoptimaliseerd.

HUIDIGE TOOLING

Er waren een aantal tools op de markt, als Analytics Canvas en Funnel.io, die het proces van het ontsluiten van verschillende databronnen weliswaar aanzienlijk versnellen, maar:

 • data niet uniformeren en daarmee een redelijk alternatief zijn wanneer per databron dient te worden gerapporteerd, maar géén oplossing bieden voor geïntegreerde rapportage over alle kanalen heen op basis van één “single source of truth”;
 • veel technische kennis vereisen en daardoor alsnog tijdrovend en kostbaar zijn en bovendien de afhankelijkheid van derden die wél over voldoende technische kennis beschikken niet wegnemen.

Daarnaast is er een optie om in-house een eigen tool te ontwikkelen, maar dan stuit je al snel op afhankelijkheid van derden (techniek) of hoge kosten, zowel wat betreft initiële ontwikkeling als gelet op Cost of Ownership.

DOELSTELLING

Traffic Builders merkte bovenstaande op, en constateerde verder een toenemend aantal databronnen en de bijbehorende toenemende (technische) complexiteit van dataverzameling, analyse, interpretatie en presentatie. Tegelijkertijd zagen we een toenemend belang van tijdig en snel kunnen acteren op basis van inzicht in het digitale tijdperk. Daarom wilde zij als bureau een tool ontwikkelen om stakeholders (o.a. management en opdrachtgevers) inzicht in- en greep op de prestaties van marketingkanalen te geven en de juiste acties te definiëren om de resultaten verder te optimaliseren. De kwantificeerbare impact die de tool in ieder geval zou moeten maken, was:

 • Eenvoudige ontsluiting van alle relevante databronnen (variërend van marketingkanalen tot analytics-, CRM- en 3rd party data) naar één “source of truth”
 • Geen afhankelijkheid van IT of een extern (technisch) bureau of beheerder voor de gebruikers
 • 24/7 inzicht in de meest actuele data van alle media- en marketingkanalen

HET RESULTAAT: DATAHIVE 360

Wij zijn aan de slag gegaan met de ontwikkeling van een tool waardoor we deze doelstelling konden realiseren. Deze tool: Datahive 360 is nu, na een intensieve ontwikkelingsperiode, gebruiksklaar en kan het beste worden omschreven als een platform waarop oneindig veel databronnen kunnen worden aangesloten en waarbinnen al 15 bronnen standaard beschikbaar zijn. Uniek is dat deze data verwerkt kan worden tot tot ‘multi-source’ tabellen, waardoor de data in één uniform format ongeacht de databron wordt opgeslagen. Door deze wijze van dataverwerking is de datakwaliteit en data-integriteit gegarandeerd en zijn rapportages en dashboards altijd gebaseerd op één en dezelfde dataset.

DATAHIVE 360 IN DE PRAKTIJK

 • Alle databronnen of marketingkanalen worden via automatische datakoppelingen of data-import ontsloten in Datahive 360. Ook het handmatig uploaden van datasets is mogelijk;
 • Op basis van een multisource query worden verschillende databronnen aan elkaar gekoppeld in een datamodel. Hierbij wordt gekeken naar overeenkomstige dimensies of variabelen in elke dataset. Zo kun je metrieken uit verschillende databronnen samenbrengen;
 • De datamodellen worden vertaald naar API requests voor de desbetreffende databron. De data die hiermee worden opgehaald, worden opgeslagen in Google BigQuery of in een andere clouddatabaseomgeving of een zelfbeheerde on-premise database;
 • De data die in het datawarehouse zijn opgeslagen kunnen vervolgens gebruikt worden in een datavisualisatietool naar keuze, bijvoorbeeld Tableau, Qlikview, PowerBI of DataStudio. Het is ook mogelijk om de data door te sturen naar een Data Management Platform (DMP) of om deze te gebruiken voor andere doeleinden.

DE WAARDE VAN DATA

Hoe actueler data is, hoe waardevoller. Wij streven daarom naar de situatie waarin data magagement praktisch geen tijd kost. Ten slotte ben je als markteer al tijd kwijt aan een goede interpretatie van data en het vergaren van belangrijke inzichten voordat je deze kunt gebruiken voor verbetering van je marketingactiviteiten. Door het gebruik van Datahive 360 word je in staat gesteld als marketeer veel meer uit je data te halen. Rechts zie je een visualisatie van hoe de waarde van data afneemt naarmate de tijd verstrijkt, en wat de impact van Datahive 360 hierop is.

Neem direct contact op

Weten wat Traffic Builders voor jou kan betekenen?

Ontdek onze awardwinning manier van werken en vul het contactformulier in.

Kennis maken? Neem contact op.

Je kunt je op elk moment afmelden en we gebruiken je gegevens alleen voor het gevraagde contact. Lees het privacystatement voor meer informatie.
Hidden
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Our Partners