Mediq: 1 rapportage voor 100 websites

Mediq wil een uniforme inrichting zodat data consistent op de correcte wijze wordt gemeten. Met meer dan 100 websites is het de uitdaging om voor 1 duidelijke rapportage te zorgen, begrijpelijk voor Mediq-medewerkers.

100+

Websites datarapporten

1

Uniforme basisinrichting

Mediq is een belangrijke speler in de internationale gezondheidszorg. Iedere dag rekenen patiënten en zorgprofessionals op de levering van medische hulpmiddelen en zorgoplossingen van Mediq. Mediq is actief in twaalf landen met het hoofdkantoor gevestigd in Nederland. De organisatie heeft meer dan 100 websites die allen veel relevante data opleveren. Bijvoorbeeld inzicht in klantwensen en mogelijkheden om de online ervaring te verbeteren met als uiteindelijk doel om betere zorg te leveren aan patiënten.

Doelstelling

Mediq heeft Traffic Builders gevraagd te helpen met het bouwen van een goede fundering voor het meten en gebruiken van data. Ze willen een uniforme inrichting zodat data consistent op de correcte wijze wordt gemeten.

De doelstellingen voor het project worden als volgt geformuleerd: 

 • Breng de 100+ websites uit 12 landen in kaart en creëer voor allen een uniforme wijze waarop data wordt gemeten
 • Zorg voor een overzichtelijke wijze waarop data kan worden ingezien/ gerapporteerd zodat brede interne kennisdeling mogelijk is
 • Breng individuele databronnen terug naar een overzichtelijke omgeving die voor toegewezen medewerkers van Mediq begrijpelijk is.

Strategie & aanpak

 • Voor alle websites is al een Google Analytics-account in gebruik, maar hier wordt maar in beperkte mate mee gewerkt.
 • Om een goede fundering te bouwen voor het meten van data, worden alle domeinen op dezelfde wijze ingesteld in Google Analytics.
 • Via Google Tag Manager wordt uniformiteit aangebracht zodat voor iedere website dezelfde type gegevens wordt gemeten.
 • Bij Mediq wordt gebruik gemaakt van verschillende typen sites, zoals informatieve websites, patiënten portalen en webshops.
 • We gaan daarom uit van 4 accountgroepen in Google Analytics en Google Tag Manager.
 • Crossdomein tracking wordt ingesteld om klanten te volgen als zij van de ene naar de andere website gaan.
 • Voor alle webshops stellen we Enhanced E-commerce in.

Google Tag manager

Resultaten

 • Met de nieuwe structuur heeft elke website zijn eigen Google Tag Manager en Google Analytics.
 • Hierdoor wordt structuur en uniformiteit bewaard en het overzicht over alle websites behouden.
 • Met de uniforme basisinrichting is het voor de Business Analist makkelijker om de data te verzamelen en te vergelijken.
 • Zo is er dus vanuit centraal en lokaal perspectief inzage en sturing mogelijk.

 

Robert Ismangil | Senior Digital Analytics Consultant

Als web analist en product owner voor het digital analytics-team is Robert een van de vaste gezichten als het gaat om data. Specialist in privacy, tag management en datamanagement.