Uitjes.nl: nieuwe biedstrategie verbetert CPA en aantal leads

Uitjes.nl is een platform waar alle aanbieders van uitjes activiteiten presenteren. Bezoekers van Uitjes.nl vinden snel en gemakkelijk een leuke activiteit of weekendje weg, inclusief ideeën voor het beste dagje uit. Uitjes.nl wil zich meer focussen op branding en investeert in nieuwe websites voor de verschillende steden.

-16%

CPA

+20%

Leads

Strategie & uitdaging

Uitjes.nl wil meer focus op branding. Daarom investeert het bedrijf in nieuwe websites voor verschillende steden. Om dit mogelijk te maken moet er budget vanuit SEA vrijgemaakt worden zonder verlies van het aantal aanvragen. Traffic Builders krijgt de taak een kostenbesparing te realiseren zonder een daling in het aantal leads dat via de website wordt gerealiseerd.

Oplossing

Om budget vrij te maken zonder verlies van aanvragen, gaan we aan de slag met:

  • Herstructurering Google Adwords-account
  • uitgebreide keywordanalyse
  • concurrentieanalyse
  • opstellen bijpassende biedstrategie.

Door een uitgebreide keywordanalyse en herstructurering van Google Adwords door te voeren, is er beter bij te sturen op specifieke (long-tail) keywords en targeting segmenten. Hierdoor wordt beter inzichtelijk welke producten en websites van Uitjes.nl de grootste bijdrage leveren aan het overall resultaat. Aanvullend voeren we een concurrentieanalyse uit, zodat er een uitgebreide biedstrategie ontstaat die met de data en input tot de gewenste resultaten kan leiden.

Resultaat

De stappen en de nieuwe biedstrategie zorgen voor:

  • -16% CPA
  • + 20% leads