Consumenten hebben voor meer dan 4,6 miljard euro online verhandeld

In de online handel in (tweedehands) artikelen gaat veel geld om. In 2007 is in totaal voor meer dan 4,6 miljard euro tussen consumenten verhandeld op online handelsplaatsen. Dit bleek uit een onderzoek van Blauw Research in samenwerking met Marktplaats.

Het onderzoek richtte zich uitsluitend op transacties tussen consumenten onderling, dus webwinkels werden buiten beschouwing gelaten. Deze 'consumer-to-consumer'-markt is volgens Blauw Research nooit eerder in kaart gebracht. Nu de eerste cijfers bekend zijn, wil Frank Sibbel, managing partner bij Blauw Research, het onderzoek structureel gaan opzetten.

Per consument werd gemiddeld 365 euro uitgegeven in 2007, zo bleek uit een representatieve steekproef onder 1500 internetters. De onderlinge aankoopbedragen en koopfrequentie bleken sterk uiteen te lopen. Ook was de diversiteit in verhandelde goederen groot: alles tussen tweedehands stripboeken en huizen van enkele tonnen passeerde de revue.

Om het onderzoek betrouwbaar te houden, zijn de categorieën 'Diensten' en 'Mobiliteit' niet meegenomen in het onderzoek. Gezien de levendige handel op online handelsplaatsen in onder andere tweedehands auto's, kan geconcludeerd worden dat de uiteindelijk cijfers alleen nog maar veel hoger worden als deze categorieën worden toegevoegd aan het onderzoek.