Conversie optimalisatie in 2019 – Belangrijkste trends & onze visie

Digital marketeers die meer ROI uit hun online investeringen moeten halen, kunnen in 2019 niet meer om Conversion Rate Optimization (CRO) heen. Na een korte terugblik op 2018 praat ik je bij over grote kansen aankomend jaar. Wij verwachten veel ontwikkelingen op het vlak van personalisatie en data science, met nieuwe CRO-werkwijzen als gevolg. Organisaties gaan het belang van conversie-optimalisatie in diverse klantreis-fasen inzien, en ontdekken de meerwaarde van structurele conversie-optimalisatie. Lees hieronder onze tips en haal in 2019 meer uit je digital marketing inspanningen!

Korte terugblik: CRO ontwikkelingen in 2018

Om een visie voor de toekomst te ontwikkelen, moet je begrijpen waar je vandaan komt. Het vakgebied CRO werd het afgelopen jaar gekenmerkt door drie duidelijke, aan elkaar verwante ontwikkelingen:

  • Toename van slimme tools voor A/B-testing in de customer journey
  • Toename van slimme tools voor personalisatie van de customer experience
  • Meer bereidheid bij organisaties om conversie-optimalisatie te prioriteren

Eigenlijk zien we al 3 tot 5 jaar flinke innovatie op het gebied van technologie en CRO-tools. We testen zelf veel tools en ontdekken steeds meer mogelijkheden om gericht op resultaat te sturen. Tegelijkertijd merken we dat CRO toegankelijker is geworden voor organisaties, juist door die betere en meer veelzijdige tooling. Daardoor komt CRO binnen digital marketing sneller bovenaan de agenda’s en jaarplanningen te staan.

Zeer verstandig natuurlijk. Want stel bijvoorbeeld dat je naast je advertentiebudget geen conversie-optimalisatie  toepast om je bezoekers ook daadwerkelijk te laten converteren. Reken maar dat je dan nooit het optimale uit je online inspanningen haalt. Dat je conversie-optimalisatie natuurlijk voor veel meer kunt inzetten dan alleen onsite A/B-testing, begrijpen veel marketeers gelukkig ook steeds beter. De groei van je gehele organisatie en meer tevreden klanten, dáár moet je constant aan werken. CRO is dan jouw perfecte spin in het web.

5 Kansen en trends voor CRO in 2019

Aan de ene kant krijgt conversie-optimalisatie dus steeds meer aandacht en groeit het aantal CRO-specialisten elk jaar weer. Maar aan de andere kant worden het voordeel of zelfs de noodzaak van een veelzijdige CRO-strategie lang niet altijd ingezien. Hoe komt dat?

Diverse misvattingen rondom conversie-optimalisatie lijken een sta-in-de-weg. Hieronder bespreek ik graag welke 5 kansen jij als marketeer in 2019 zoal kunt benutten met CRO, en weerleg ik tegelijkertijd enkele misvattingen.

  • Kijk verder dan A/B-testen
  • Beschouw conversie-optimalisatie als een constant proces
  • Optimaliseer voor gebruikerservaringen, niet voor conversies
  • Maak de ROI van CRO met data inzichtelijk
  • Advertising en conversie-optimalisatie gaan hand in hand

Kijk verder dan A/B-testen

De eerste misvatting die ik je graag voorleg luidt: CRO is A/B-testen

We testen alles wat we kunnen bedenken. Dat is wat CRO is, toch?”

Conversie-optimalisatie is echt veel meer dan alleen A/B-testen. Het gaat om het leren kennen van je doelgroep, het begrijpen van je doelgroep en het optimaliseren van gebruikerservaringen. A/B-testen is slechts een middel om deze doelen te bereiken.

Een goed voorbeeld een CRO-strategie die niet alleen om A/B-testen draait is personalisatie. Met personalisatie gaat het niet om het testen van elementen op een website, maar om het bieden van unieke ervaringen voor verschillende doelgroepen/segmenten door de gehele customer journey. Personalisatie zal in 2019 blijven groeien.

Beschouw CRO als een constant proces

De tweede misvatting die aandacht verdient is: CRO is een eenmalig project.

“Als we CRO een jaar inzetten en ons target voor dat jaar halen is het mooi geweest.”

Conversie-optimalisatie is idealiter nooit een eenmalig initiatief om de simpele reden dat groei nooit ophoudt. Het kan natuurlijk voorkomen dat je op een gegeven moment alle elementen op je website hebt geoptimaliseerd, maar zelfs dan valt er nog van alles te verbeteren. Je doelgroep verandert, technologieën veranderen en daar moet jij in meegaan als merk door te blijven optimaliseren.

Optimaliseer voor gebruikerservaringen, niet voor conversies

De derde misvatting luidt: CRO gaat over korte termijn-optimalisatie

 “Door CRO in te zetten behalen we quick wins in de Activate-fase. Het draait allemaal om conversie.”

Conversie-optimalisatie gaat over het optimaliseren van gebruikerservaringen op (primair) websites. Natuurlijk behalen we in de Activate-fase quick wins en zie je dit op de korte termijn terug in je resultaten. Maar als je je alleen focust op de Activate-fase stagneren resultaten na een tijdje. CRO richt zich juist ook specifiek op de belangrijke Engage-fase waarin brand-optimalisatie centraal staat. Alleen dan zorg je ook op de lange termijn voor betere resultaten.

Kortom: Conversie-optimalisatie gaat zowel over conversie als branding. Uiteindelijk draait conversie-optimalisatie niet om conversie, maar om je doelgroep. Je doelgroep zorgt namelijk uiteindelijk voor deze conversies (mits je CRO goed inzet natuurlijk 😉).

Maak de ROI van CRO inzichtelijk

Een andere veel gehoorde misvatting is: Het is niet mogelijk de ROI van CRO te berekenen.

“Leuk dat testen, maar we weten niet van te voren wat we er uit gaan halen. Waarom zouden we er dan in investeren?”

Lange leve data science! De ROI van CRO is daarmee zeker inzichtelijk te maken. Hoe wij dat doen? Met het gemiddeld aantal gebruikers, het huidige conversieratio, de conversiewaarde en een heldere doelstelling (bijv. uplift-doelstelling) kunnen we berekenen wat de ROI zal zijn. Deze berekening is geen giswerk, maar gebaseerd op echte data van alle tests die we hebben gedraaid bij Traffic Builders.

Conversie-optimalisatie gaat in onze visie over statistiek, data en gedragsverandering. Het op voorhand kunnen inschatten van de ROI ervan m.b.v. data science is daarom een centrale pijler in onze aanpak, die we doorontwikkelen in 2019.

Advertising en CRO gaan hand in hand

De laatste misvatting luidt: CRO is niet nodig

“We zetten toch al advertising in?”

Over deze misvatting maken wij ons het meeste zorgen. Kijk eens naar de image hieronder, waarin (globaal) wordt weergegeven hoe de customer journey binnen een advertising campagne er uitziet. Advertising wordt ingezet om doelgroepen te bereiken. Er wordt flink geïnvesteerd om via kliks prospects op geprioriteerde webpagina’s te krijgen. Maar vervolgens blijven de gewenste en benodigde conversies uit, omdat aan de laatste fase van de klantreis onvoldoende aandacht wordt besteed. De gebruikerservaring wordt niet geoptimaliseerd op het moment dat dat het hardst nodig is!

Toch zien we dat investeringen zich vaak vooral richten op alleen advertising kanalen. Het is – sorry to say – kiezen voor de gemakkelijke weg. Bij advertisingkanalen is namelijk ‘eenvoudig in te schatten wat de ROI wordt’. Eens, maar inmiddels heb je kunnen lezen dat óók de ROI van conversie-optimalisatie wel degelijk goed inzichtelijk kan worden gemaakt! En logisch denken leidt toch sowieso tot een nuchtere conclusie: neem drempels weg die naderende conversies (kunnen) verhinderen. Mijn advies aan jou voor 2019: kies niet voor het één of het ander, laat advertising en conversie-optimalisatie juist vaker hand in hand gaan.

Key-take-aways: Waarom investeren in CRO in 2019?

Ik hoop dat ik jou met het weerleggen van 5 misvattingen de ogen heb geopend ten aanzien van de absolute meerwaarde van strategische ingezette CRO in 2019. Graag vat ik voor jou de kern van mijn verhaal met deze key-take-aways:

✔ Combineer de inzet van conversie-optimalisatie met de doelgerichte inzet van advertising kanalen, voor een optimaal resultaat uit al je online investeringen.

✔ De omvang van jouw doelgroep wordt steeds kleiner naarmate men dichter bij jouw (conversie)doel komt. Maar die steeds kleinere doelgroep wordt tegelijkertijd steeds waardevoller.

✔ Zet conversie-optimalisatie altijd in op een zeer belangrijk moment in de customer journey: zodra de conversie bijna moet worden gerealiseerd.

✔ Vergeet CRO niet toe te passen in de Engage-fase voor brand-optimalisatie, als je tenminste op de lange termijn ook resultaat wilt behalen!

CRO maakt van prospects daadwerkelijk klanten

Conclusie

We hebben de afgelopen jaren gezien dat er steeds meer tooling en technologieën bij komen voor CRO. Dit maakt dat conversie-optimalisatie toegankelijker wordt voor organisaties. In 2019 zullen trends als personalisatie en data science doorzetten en de werkwijze van conversie-optimalisatie veranderen. Persoonlijk hoopt ons CRO-team in 2019 verschillende misvattingen rondom CRO de wereld uit te kunnen helpen en organisaties te laten zien dat conversie-optimalisatie een waardevolle investering is naast bestaande advertisingkanalen. Kortom: wij kijken enthousiast uit naar een jaar vol mooie ontwikkelingen en uitdagingen.

Klaar om samen met onze CRO-experts van 2019 een succesvol jaar te maken? Neem dan vrijblijvend contact met ons op!