Digital analytics in 2023 – belangrijkste trends & ontwikkelingen

De privacy van consumenten staat steeds meer centraal in de wereld van digital analytics. Er zijn veel nieuwe ontwikkelingen die zich snel opvoeren en de mogelijkheden van tools om aan deze privacybehoeften te voldoen, veranderen ook steeds. Hoewel de inzichten die we verkrijgen misschien zullen veranderen, kunnen we nog steeds een verschil maken door de juiste manier te kiezen om data te verzamelen en te verwerken. In dit blogpost bespreken we de belangrijkste digital analytics trends voor het komende jaar, zodat digital marketeers nog steeds een verschil kunnen blijven maken.

Terugblik: digital analytics trends in 2022

Voordat we naar de digital analytics trends in 2023 kijken, is het belangrijk om eerst nog even terug te blikken op het afgelopen jaar. De data en analytics ontwikkelingen van 2022 hebben immers een grote invloed op wat we het komende jaar kunnen verwachten. Zo kunnen we beter begrijpen hoe bepaalde trends zich hebben ontwikkeld en wat de belangrijkste ontwikkelingen zijn geweest in het afgelopen jaar. Dit geeft ons een beter beeld van wat we in de toekomst kunnen verwachten en hoe we ons daarop kunnen voorbereiden.

Ontwikkelingen in de cookieless era

De cookieless era is een begrip dat al geruime tijd speelt in de wereld van digital analytics. Steeds meer techbedrijven blokkeren third-party cookies en verkorten de levensduur van first-party cookies om de privacy van gebruikers beter te beschermen. Hierdoor ligt de verantwoordelijkheid voor het verzamelen van data bij adverteerders, wat niet per se een slechte ontwikkeling hoeft te zijn. Door de controle te hebben over welke tags naar welke platforms worden gestuurd, kun je gerichter werken. Grote browsers als Safari en Firefox hebben de standaard levensduur van een cookie al verkort naar 24 uur, terwijl Google Chrome dit tot 2024 heeft uitgesteld vanwege nog openstaande vragen. Desondanks zien we dat bij veel klanten ongeveer 30% van het verkeer afkomstig is uit browsers met een kortere levensduur van cookies. Dit kan leiden tot vertekende data bij analyses, vooral bij langere conversiepaden.

Google Analytics 4

Google Analytics 4 is de nieuwe versie van Google Analytics, die al in 2020 is aangekondigd. De huidige versie, Universal Analytics, wordt nog steeds veel gebruikt, mede vanwege het ontbreken van sommige functionaliteiten in Google Analytics 4. Google heeft echter aangekondigd dat vanaf 1 juli 2023 geen nieuwe gegevens meer worden verwerkt in de standaard properties van Universal Analytics. Dit betekent dat als je relevante data over je website wilt verzamelen, je uiterlijk 30 juni over moet stappen op Google Analytics 4.

Kansrijke digital analytics trends in 2023

Er zijn een aantal belangrijke trends waar we in het komende jaar rekening mee moeten houden als we werken met digital analytics. Zo zijn we nog steeds in de transitie naar een cookieless era, wat betekent dat het belangrijk is om de juiste manier te vinden om data te verzamelen en te gebruiken zonder cookies.

Server-side tagging

In het afgelopen jaar zijn wij er steeds meer overtuigd van geraakt dat server-side tagging de manier is om in de “cookieless era” de controle te behouden over het verzamelen van de juiste data voor jouw website. Om te kunnen uitleggen waarom server-side tagging de oplossing is, leg ik jullie eerst uit hoe de huidige manier van tagging werkt, het zogeheten client-side tagging.

Client-side tagging houdt in dat er een pixel op je eigen website wordt geplaatst, die rechtstreeks worden doorgestuurd naar andere platformen zoals Google Analytics, Microsoft Ads, Google Ads of Facebook. Deze platformen vormen de eindbestemming van de pixels en zorgen ervoor dat je data kunt verzamelen en gebruiken voor marketingdoeleinden op de betreffende platformen. Het verzamelen van de data gebeurt in de browser. Dit wordt client-side genoemd. Vanuit client side wordt de data rechtstreeks naar het platform toegestuurd.

Bij server-side tagmanagement voeg je als het ware een stap toe in het proces van het plaatsen van pixels. Als client stuur je dan een pixel niet meer rechtstreeks naar een browser toe, maar naar een server. Vanaf deze server kan de data dan naar een platform als Google Analytics, Microsoft Ads, Google Ads of Facebook worden gestuurd.

Een van de voordelen is dat je hiermee zelf de volledige controle hebt over welke data je doorstuurt naar derde partijen. Hiermee kun je de privacy van de websitegebruiker beter waarborgen want je hebt de volledige controle over de data. Een ander voordeel is dat techpartijen hier geen stokje voor gaan steken. Zij zien deze data als first-party data omdat je deze van je eigen website naar je eigen subdomein stuurt. Daarnaast hebben zij hiermee hun doel bereikt en zijn zij niet meer verantwoordelijk voor de gegevensverzameling.

Hierdoor heb je zelf de volledige controle over welke data je doorstuurt naar derde partijen en kun je de privacy van de websitegebruiker beter waarborgen.

First-party data

Hoewel we met behulp van server-side tagging al een goede oplossing hebben om goed voorbereid de cookieless era te gaan, is dat vooral een technische oplossing die ervoor zorgt dat je de data op een juiste manier blijft verzamelen en kunt interpreteren. Naast een technische oplossing, zijn er ook strategische oplossingen waar je aan moet blijven werken. De belangrijkste wat ons betreft is het verzamelen van first-party data.

First-party data is data die je rechtstreeks over je bezoekers verzamelt. Dit kan data zijn zoals interacties op je website of in de app. Maar ook CRM-data of data die je vergaart bij het uitzenden van nieuwsbrieven of organiseren van events.

Deze first-party data moet jou helpen bij het nog beter begrijpen van je doelgroep. Breng in kaart welke kenmerken jouw klanten delen, welke interesses ze delen en hoe de klanten zich online bewegen. Aan de hand van deze criteria kun je buyer persona’s opstellen en deze buyer persona’s moeten uiteindelijk de basis vormen voor je kanaalstrategie, zodat je ook in de cookieless era zichtbaar blijft met de juiste boodschap, op het juiste moment en via het juiste kanaal.

Machine learning en artificial intelligence

Machine learning en artificial intelligence, ook wel bekend als AI, zijn technologieën die steeds vaker worden gebruikt in combinatie met digital analytics om gegevens te verzamelen en te begrijpen en om te helpen bij het nemen van datagedreven beslissingen.

Digital analytics trends: AI

Stel dat je als webshop het doel hebt om de omzet te verhogen door de conversieratio te verbeteren kan je als bedrijf gebruik maken van machine learning en AI. Dit kun je doen door gegevens te verzamelen over je bezoekers en hoe zij zich op de website gedragen, zoals welke producten zij bekijken, welke pagina’s ze bezoeken en of ze een aankoop doen.

Op basis hiervan kan je met behulp van machine learning-algoritmen trainen om patronen te herkennen en voorspellingen te maken over hoe bezoekers zich in de toekomst zullen gedragen. Als het algoritme ziet dat bezoekers die bepaalde producten bekijken vaak ook andere specifieke producten kopen, kan het algoritme voorspellen dat deze bezoekers waarschijnlijk ook geïnteresseerd zullen zijn in die andere producten. Met behulp van deze data kan je als bedrijf gerichte marketingcampagnes opzetten om deze bezoekers te benaderen met productaanbevelingen of speciale aanbiedingen. Dit kan bijdragen aan het verhogen van de conversieratio.

Er zijn verschillende tools beschikbaar die jouw bedrijf kunnen helpen bij het gebruik van machine learning. Google Analytics is een geschikte basis, omdat het zowel een webanalytics tool als AI-gebaseerde aanbevelingen biedt om de prestaties te verbeteren. Als je meer geavanceerde technieken wilt gebruiken, kun je kijken of Google Cloud AI platform geschikt is voor jouw bedrijf. Deze tool is gericht op het ontwikkelen en implementeren van machine learning modellen op basis van gegevens.

Key-take-aways voor 2023

Het verzamelen van betrouwbare data op een juiste manier is belangrijk voor een bedrijf om de juiste beslissingen te kunnen blijven nemen en voor te blijven op de concurrentie. In 2023 zullen er veel veranderingen plaatsvinden waardoor we op een andere manier naar data en de manier waarop we data verzamelen moeten kijken. Hieronder nogmaals de belangrijkste punten om ervoor te zorgen dat jouw data ook in de cookieless era nog altijd volledig en betrouwbaar is.

  • Door gebruik te maken van server-side tagging kun je de levensduur van de cookie verlengen, wat het mogelijk maakt om verschillende kanalen op de juiste manier te blijven sturen met behulp van attributie.
  • Het verzamelen van first-party data moet jou helpen bij het beter begrijpen van jouw klant zodat je in de toekomst deze nog altijd op de juiste platformen weet te vinden.
  • Machine Learning in combinatie met digital analytics kan helpen om snellere en betere inzichten te verkrijgen en om datagedreven beslissingen te nemen die kunnen bijdragen aan het behalen van bedrijfsdoelen.

Conclusie

Als je bedrijf aan de slag gaat met data, is het belangrijk om na te denken over hoe je de data nu verzamelt en of dat in de toekomst nog steeds op die manier mogelijk is. Bekijk ook de bovenstaande key-take-aways voor de toekomst. Als je hulp nodig hebt bij het beantwoorden van vragen over data, kun je onze blogs bekijken of vrijblijvend contact met ons opnemen.