Gedragscode zoekmachinemarketing gelanceerd door IAB Taskforce Search

De IAB Taskforce Search introduceert vandaag een nieuwe “Gedragscode Zoekmachinemarketing”. Circa 20 zoekmachinemarketingbureaus die zijn aangesloten bij de IAB Taskforce Search van branchevereniging het Interactive Advertising Bureau Nederland onderschrijven de nieuwe gedragscode. De totstandkoming van de gedragscode is de belangrijkste stap voorwaarts in het streven van de Taskforce Search om de Nederlandse markt voor zoekmachinemarketing verder te professionaliseren en transparant te maken. De gedragscode is te downloaden vanaf de website van het IAB.

 

Sinds de aanstelling van het nieuwe bestuur van de taskforce in januari dit jaar hebben we hard gewerkt aan de totstandkoming van de nieuwe gedragscode. We zien dit als één van de belangrijkste middelen om de professionalisering van de zoemachinemarketingbureaus en de transparantie voor opdrachtgevers te bevorderen. We zijn dan ook erg blij dat we dit in zon korte tijd hebben weten te realiseren , aldus Wolter Tjeenk Willink, oprichter van zoekmachinemarketingbureau Traffic Builders en sinds januari dit jaar voorzitter van de IAB Taskforce Search.

Oude gedragscode zoekmachinemarketing onwerkbaar
Het IAB introduceerde al eerder in 2004 een gedragscode zoekmachinemarketing, maar deze was inmiddels sterk verouderd en daardoor onwerkbaar. Tjeenk Willink vervolgt: de oude gedragscode voegde weinig toe aan de richtlijnen zoals zoekmachines die zelf hanteren en werd bovendien niet altijd even goed nageleeft. De nieuwe gedragscode beoogt opdrachtgevers te wijzen op enkele belangrijke aandachtspunten bij het contracteren van een zoekmachinemarketingbureau en gebiedt bureaus om opdrachtgevers correct en volledig informeren. Het staat opdrachtgevers en bureaus dan ook vrij om van de gedragscode af te wijken, mits de opdrachtgever deze afspraken goed geïnformeerd en weloverwogen heeft kunnen maken.

Inhoud van de gedragscode
Naast het verstrekken van informatie over de zoekmachine-optimalisatie (SEO) richtlijnen van zoekmachines en voorbeelden van niet toegestane optimalisatiemethoden en technieken wordt ook aan andere aspecten aandacht besteed. Zo verplichten alle deelnemende zoekmachinemarketingbureaus zich om met opdrachtgevers duidelijke afspraken te maken over het intellectueel eigendom op opgeleverde producten en conformeren zij zich mee te werken aan het overdragen van accounts van advertentiecampagnes, mocht een opdrachtgever besluiten om van bureau te veranderen, aldus Tjeenk Willink.

Marco Derksen, voorzitter IAB Nederland: nadat de Taskforce Search afgelopen jaar een standaard Request for Proposal voor opdrachtgevers heeft opgesteld, is de gedragscode een tweede belangrijke stap in de verdere professionalisering van de zoekmachinemarketingmarkt.

Deelnemende zoekmachinemarketingbureaus
Bureaus die de gedragscode van de Taskforce Search ondersteunen zijn:

De Gedragscode Zoekmachinemarketing is te downloaden op de website van het IAB. Klik hier omde “Gedragscode Zoekmachinemarketing” in PDF te downloaden.