Google gaat voor echte 'link love'

Medio april gaf Matt Cutts van Google op zijn blog aan zich te gaan focussen op het bestraffen van betaalde links. Cutts is bij Google verantwoordelijk voor het bestrijden van zoekmachinespam. De aandacht gaat met name uit naar betaalde links op websites en directories die bijdragen aan de distributie van PageRank, zo verklaart hij in een update op zijn blog eerder deze week. Google lijkt dus uitsluitend te gaan voor echte 'link love'.

In zijn post riep Cutts webmasters en internetgebruikers op tot het aangeven van betaalde links via een spam report. Google zegt deze spam reports te zullen gebruiken om de bestaande Google algoritmen te verbeteren en in bepaalde gevallen direct 'actie' te ondernemen. Het aantal reacties op deze eerste post over betaalde links was enorm. Webmasters die kwaad zijn omdat Google lijkt te gaan dicteren hoe ze hun website commercieel exploiteren en anderen die blij zijn met deze verregaande stap in het bestrijden van zoekmachinespam.

Alleen betaalde links die PageRank beïnvloeden onder vuur
Maar niet alle vormen van betaalde links liggen onder vuur, aldus Cutts. Hij verklaart: "..my bottom-line concern is clean and relevant search results on Google. As such, I care about paid links that flow PageRank and attempt to game Google’s rankings. I’m not worried about links that are paid but don’t affect search engines". Met andere woorden: alleen betaalde links die zijn ingekocht c.q. verkocht met als doel het beïnvloeden van de PageRank en daarmee Google's rankings zijn vogelvrij verklaard. Toch gaat Google hierin erg ver.

Content-uitgevers verliezen hun 'autoriteit' en 'TrustRank'
Zo kunnen content uitgevers de door Google toegekende 'autoriteit' of 'TrustRank' zien dalen, waardoor PageRank/anchor text niet langer doorgegeven wordt. Op zich nog begrijpelijk als Google zich zou beperken tot betaalde links op portals als Startpagina en Startkabel, die barsten van dergelijke links Maar Google gaat verder wanneer Cutts aangeeft dat zelfs links in betaalde content, advertorials en gesponsorde product reviews het mikpunt gaan vormen van de anti-spam acties.

Affiliate marketing links
En wat te denken van affiliate marketing links? Aanbieders als Daisycon en TradeTracker gaan er prat op dat hun direct linking methode bijdraagt aan linkpopulariteit en PageRank. Maar als Google het bestraffen van betaalde links in deze vorm doortrekt zal dit verkoopargument niet lang meer opgaan.

Kunstmatige link love? Nofollow!
De oplossing lijkt voor content-uitgevers te liggen in het gebruiken van de nofollow tag, een link attribute waarmee voorkomen wordt dat zoekmachinespiders links volgen van pagina A naar pagina B. Voor hen die PageRank willen verhogen is het terug naar af. Want Google bevestigt: echte liefde is niet te koop, zelfs 'link love' niet…