Google lost Supplemental Results kwestie op

Terwijl ik gisteravond de status controleerde van een aantal websites, was ik blij verrast om te zien dat de webpagina's die in de supplemental index stonden vermeld, weer in de cache van Google zijn opgenomen. Hieruit blijkt dat Google de penibele situatie met de supplemental index (in google.nl ook wel aangeduid als toegevoegde resultaten) heeft opgelost. Goed nieuws dus voor webmasters van de grotere websites?

Uiteraard blijven we met een aantal vragen zitten. Want het betekent niet dat mijn rankings voor de resultaten die zich voorheen in de supplemental index bevonden, geheel zijn hersteld. Ook is het afwachten of de resultaten uit supplemental even vaak als de gewone index zal worden gespiderd. Als dit allemaal niet het geval blijkt te zijn, blijft het zinvol aan de slag te gaan met de klassieke methodes om je resultaten uit de supplemental index te krijgen.

Onderzoek de mogelijke oorzaak voor het verdwijnen van je webpagina's in supplemental nauwkeurig:

  1. Duplicate content
  2. Teveel gelijke titles en descriptions voor teveel webpagina's
  3. Verweesde pagina's (geen inkomende links voor die webpagina van dezelde website of andere websites)
  4. 301 Redirects als gevolg van domeinverhuizingen.

en los zet vervolgens op door het:

  1. veranderen van oude (supplemental) urls;
  2. veranderen van sitestructuur;
  3. opnieuw aangeven van een google sitemap binnen google webmaster hulpprogramma;
  4. genereren van waardevolle inkomende links.

Supplemental Index geschiedenis
Voor wie nog niet of nauwelijks bekend is met het fenomeen 'supplemental index' heb ik een artikel in de pen die de precieze historie ervan beschrijft. Deze post zal hier snel verschijnen. Sinds de supplemental index in het leven is geroepen door Google is er heel wat afgediscussieerd over nut en noodzaak. Met name door gedupeerden werd sterk geageerd tegen het fenomeen. Dat was voornamelijk omdat grote aantallen webpagina's, van met name de wat grotere websites, ineens uit de gewone index waren verdwenen. En dat betekende aanzienlijk minder traffic en inkomsten. Maar erger nog was dat de werking achter de supplemental index nooit echt inzichtelijk is gemaakt. Laat staan de manier om er weer uit te komen. Dat gaf veel stof tot nadenken en uiteraard aanleiding tot levendige discussies. In mijn volgende post een overzicht hiervan.