Google Office stap dichterbij

Google maakt vandaag bekend dat het Writely heeft gekocht. De lancering van Google Office lijkt hiermee een stap dichterbij te komen. Writely is een online Word variant met de volgende functies:
  • uploaden en bewerken van MS Word, OpenOffice, RFT, HTML of tekst bestanden;
  • online je documenten delen met de hele wereld, of alleen personen waar je toesteming aan geeft;
  • met meerdere personen online aan hetzelfde document werken;
  • geschiedenis van je document bekijken en opvragen;
  • direct documenten posten op jouw blog.

Op dit moment is Writely nog in beta en is het nog niet duidelijk hoe Google dit gaat inzetten. Verwacht wordt dat Google in de toekomst, en die kan wel eens naderbij zijn dan menigeen denkt, met een remote desktop en office functie komt, waarbij alle informatie, documenten, e-mail en andere gegevens op één centrakle server staan.

Een dergelijke dients zou tot gevolg hebben dat computers niet langer uitgerust hoeven te worden met besturingssystemen en applicaties, aangezien deze allemaal online op een persoonsgebonden stukje server staan. Hoewel privacy-issues Google ongetwijfeld parten zullen gaan spelen bij de introductie van de dienst, zou het ons niets verbazen als Microsoft zenuwachtig begint te worden.

Writely VS MS Word
Gmail / Gcalender VS MS Outlook
Google Base VS MS Access

Bron: Marketingfacts