Google PageRank uitgelegd

Google PageRank is onbetwist één van de meest spraakmakende onderwerpen in de wereld die zoekmachine optimalisatie heet. In dit artikel wordt uitgebreide informatie over Google PageRank gegeven. Wat is het, hoe werkt het en bovenal: hoe kunt u Google PageRank beïnvloeden?
Definitie Google PageRank
Google PageRank is feitelijk niets anders dan een cijfer, uitgedrukt op een schaal van 0 tot 10, waarmee Google uw website beoordeelt op basis van linkpopulariteit en hiermee samenhangende factoren.
De definitie van linkpopulariteit is vrij vertaald een graadmeter gebaseerd op het aantal links op webpagina ´s dat naar uw webpagina verwijst. Hoe meer webpagina ´s naar uw webpagina verwijzen, des te hoger zal uw linkpopulariteit dus zijn. Google ´s PageRank tilt dit principe naar een hoger niveau.
Google PageRank formule
Om de Google PageRank te berekenen gebruikt de zoekmachine een vrij complexe formule, namelijk:

PR(A) = (1-d) + d (PR(T1)/C(T1) + … + PR(Tn)/C(Tn))

Wanneer we de PageRank calculatie nader onderzoeken kunnen we feitelijk het volgende concluderen:

  • Aangenomen wordt dat de Google PageRank van webpagina A wordt bepaald door de webpagina ´s T1 tot en met Tn, welke links hebben geplaatst naar webpagina A. Een reguliere linkpopulariteitsanalyse zou hiermee af zijn. PageRank gaat echter een stapje verder en voegt er een zogenaamde “damping factor (d)” aan toe. Dit is een corrigerende factor uitgedrukt in een cijfer tussen de 0 en 1;
  • Aangenomen wordt dat Google deze bij de berekening van PageRank normaliter op circa 0,85 zet. “C(A)” wordt gedefinieerd als het aantal uitgaande links van webpagina “A” (dus links verwijzend naar een andere webpagina).

Bron: The Anatomy of a Large-Scale Hypertextual Web Search Engine, door Sergei Brin en Lawrence Page, grondleggers van Google en het Google PageRank algoritme.
Oorsprong van “Google PageRank”
Google´s PageRank vindt haar oorsprong evenals het ontstaan van de zoekmachine zelf in de academische wereld. Academici beoordelen het belang van een onderzoek op basis van het aantal keer dat aan het onderzoek wordt gerefereerd in andere wetenschappelijke publicaties. Dit is exact het principe dat de ontwikkelaars van zoekmachine Google hebben gebruikt om websites te rangschikken naar aanleiding van een zoekopdacht.
Met andere woorden: de relevantie van uw webpagina met betrekking tot een zoekopdracht is mede-afhankelijk van het aantal maal dat er aan uw website wordt gerefereert op andere internetbronnen. We noemen dit fenomeen feitelijk linkpopulariteit: hoe meer links er op het internet naar uw webpagina verwijzen, des te relevanter wordt uw webpagina geacht voor zoekopdrachten die gerelateerd zijn aan het onderwerp van uw site.
Google heeft dit algoritme verder ontwikkeld tot Google PageRank, een wiskundige formule die veel zoekmachine optimalisatie specialisten al jaren pogen te ontcijferen. Bij het bepalen van de PageRank, uitgedrukt op een schaal van 0 tot 10, worden vele andere factoren in ogenschouw genomen die u zelf maar moeilijk kunt beïnvloeden. Moeilijk, maar zeker niet onmogelijk…
Linkpopulariteit en Google PageRank beïnvloeden
Het beïnvloeden van Google ´s PageRank is eigenlijk vrij eenvoudig: zorg voor kwalitatief goede content. Alleen goede content zorgt er namelijk voor dat derden uw website dusdanig weten te waarderen dat ze vanzelf links opnemen naar uw website. Maar uiteraard kunt u meer doen dan alleen afwachten tot anderen uw website vinden en er een positief oordeel over vellen.
Wanneer u uw website wilt aanmelden bij websites van derden is het van belang te weten in welk opzicht Google’s PageRank verschilt van het linkpopulariteitalgoritme, wat feitelijk niets anders doet dan het aantal links tellen. De PageRank toegekend door zoekmachine Google wordt namelijk voor een belangrijk deel bepaald op basis van wat wordt genoemd het Random Surfer Model: een model dat probeert te analyseren hoe waarschijnlijk het is dat een bezoeker op een link naar uw website klikt. Hierop zijn de volgende factoren van invloed:

  • De zichtbaarheid van de link;
  • Positie van de link op de webpagina;
  • (Thema)relevantie van de pagina die naar uw website linkt;
  • De mate waarin de webpagina die naar u linkt up to date is.

Google PageRank factoren nader uitgediept
Een uitgebreidere toelichting op de diverse PageRank factoren die van invloed zij op uw positie in zoekmachine Google.
Zichtbaarheid van hyperlinks voor zoekmachines
De zichtbaarheid van de link behoeft ogenschijnlijk geen toelichting: als een link niet zichtbaar is zal een bezoeker er ook niet op klikken, dus is de bijdrage aan de Google PageRank erg laag, zo niet nihil. Het heeft dus geen zin om grote hoeveelheden hidden links naar de website op te laten nemen.
Er is echter nog een factor van belang, namelijk het antwoord op de vraag of niet alleen een bezoeker, maar ook een zoekmachine de link ziet. Zoals u u het artikel ‘Jammer dat uw website geenbezoekers trekt’ heeft kunnen lezen, worden sommige webtechnieken zoals het gebruik van frames, Flash en javascript door veel zoekmachines niet ondersteund. Het feit dat een link op een website voor u als bezoeker zichtbaar is, wil dus nog niet zeggen dat dit ook voor zoekmachines het geval is. Conclusie: zichtbare links zorgen voor meer bezoekers.
Positie van de link op de webpagina
De positie van de link op de webpagina is evenzo gemakkelijk te begrijpen. Wanneer een link helemaal onderaan een lange webpagina vermeld staat, en derhalve niet direct zichtbaar is voor een bezoeker in de browser, is de kans dat er op de link wordt geklikt lager dan wanneer de link direct in beeld is. Hieruit volgt dat de bijdrage aan de Google PageRank op dat moment ook lager is.
(Thema)relevantie
De themarelevantie van de link is een aspect dat door velen wordt genegeerd of vergeten, met alle mogelijke schadelijke gevolgen van dien. Wie kent ze niet: de grote hoeveelheden SPAM die u ontvangt waarin u wordt aangemaand om uw website “bij duizenden zoekmachines en directories” aan te melden. Houdt u bij voorkeur verre van dergelijke praktijken. De websites waarop uw link vermeld wordt, ervan uitgaande dat dit überhaubt al het geval is, zijn dikwijls uitsluitend opgezet met als doel het vergroten van linkpopulariteit.
Dergelijke websites zijn door zoekmachines vaak al op een ignore list gezet, waardoor de bijdrage aan uw linkpopulariteit of PageRank nihil zal zijn. In sommige gevallen is het zelfs mogelijk dat een vermelding op dergelijke webpagina’s uw vindbaarheid in de zoekmachines negatief zal beïnvloeden.
Link building voor een hogere Google PageRank
Zoek dus zelf naar webpagina’s, linkoverzichten en portals die relevant zijn voor uw thema. Hoe u hierachter komt? De meest gebruikelijke methode is door simpelweg te kijken welke website hoog scoren op zoektermen waarop ook uw website vindbaar zou moeten zijn. Immers, als ze zelf al hoog scoren in de zoekmachines, is de relevantie van die webpagina’s voor de ingegeven zoekopdracht blijkbaar hoog. We raden u aan het artikel ‘Keyword analyse en -strategieën’ aandachtig door te nemen in dit kader.
Naast themarelevantie bestaat er ook nog zoiets als simpelweg relevantie op basis van PageRank. Hoe hoger de PageRank van een webpagina die naar uw website linkt, des te groter is de stijging in PageRank van uw pagina. PageRank wordt namelijk van webpagina op webpagina doorgegeven. Dit gebeurd op basis van de links die op een webpagina vermeld staan. De PageRank van een webpagina wordt verdeeld over alle links die op de webpagina vermeld staan. Derhalve is het zo dat hoe meer andere links er op een webpagina staan, des te lager de bijdrage is van de link aan uw PageRank. Immers, als een PageRank van 10 punten verdeeld dient te worden over 5 links, is de doorgegeven PageRank per link groter dan wanneer er 100 links vermeld staan.
Up to date webpagina’s
De laatste factor, de mate waarin de webpagina up to date is, wordt eveneens steeds belangrijk in het zoekalgoritme van zoekmachine Google. Ook hieruit blijkt weer dat de kwaliteit van de content die Google aan bezoekers voorschotelt voorop gesteld wordt. Zorg er dus voor dat niet alleen uw eigen website regelmatig ge-update wordt, maar meldt uw website aan bij portals en directories die hetzelfde doen.
Andere bronnen over Google PageRank
Voor meer (technische) informatie over Google PageRank verwijzen we graag naar http://pr.efactory.de/. Een website met kwalitatief goede content (Engelstalig) over het PageRank algoritme van zoekmachine Google.
Update Google pagerank 2007