Google Sandbox nader verklaard

Heeft u een relatief nieuwe website die in de eerste weken na lancering redelijk goed scoorde in de zoekresultaten van Google, om vervolgens te worden ‘verbannen’ naar wat we maar zullen noemen ‘praktisch onvindbaar’? Dan is de kans zeer groot dat uw website in de ‘Google Sandbox’ terecht gekomen is. Google Sandbox is een fenomeen dat haar naam dankt aan de vele discussies door zoekmachine-optimalisatie specialisten omtrent plotselinge dalingen van websites in de zoekresultaten van ’s werelds meest populaire zoekmachine: Google.

Wat is Google Sandbox?
Google zelf zal het bestaan van de Google Sandbox altijd ontkennen, maar feit blijft dat vele zoekmachine-optimalisatie specialisten en website-eigenaren in binnen- en buitenland dagelijks met de effecten van Google Sandbox te maken hebben gehad. Feitelijk is de Google Sandbox een relatief nieuw filter waarvan de gevolgen het eerst de kop opstaken omstreeks maart 2004, net na de veelbesproken Austin en Florida updates aan het algoritme van Google. Het doel van het filter is om nieuwe websites zich eerst te laten bewijzen alvorens ze als zoekresultaat op te nemen. Het resultaat is dat nieuwe websites, vrijwel zonder uitzondering, de eerste paar weken na lancering relatief goed scoren in de zoekmachines, om vervolgens sterk in positie te dalen.

Dit fenomeen is met name goed te zien op niet zeer concurrentie-intensieve zoekopdrachten, zoals bijvoorbeeld een bedrijfs- of productnaam of zeer lange zoekopdrachten bestaande uit meerdere keywords. Inkomende links, een hoge Google PageRank als gevolg hiervan en on-page zoekmachine-optimalisatie (het zoekmachinevriendelijk maken van de webpagina) heeft geen enkele invloed op het Google Sandbox effect.

Nieuwe websites in Google Sandbox
Het Google Sandbox filter wordt op vrijwel alle nieuwe website toegepast. Het is hierbij van belang te onderkennen dat het Google Sandbox effect niets te maken heeft met penalties of andere strafmaatregelen van Google als gevolg van iets wat uw webdesigner of zoekmachine-optimalisatie specialist heeft gedaan. Het filter past slechts een ‘proefperiode’ op uw website toe. Opvallend feit is dat websites die zich op meer concurrentie-intensieve keywords richten (te beoordelen aan de hand van bijvoorbeeld het aantal zoekresultaten) meer last hebben van het Google Sandbox effect dat websites die zich op minder populaire keywords richten.

Er bestaan onder zoekmachine-optimalisatie specialisten nogal wat verschillende meningen waar het gaat om de precieze aard van Google’s Sandbox principe. Zo is het een algemeen aanvaarde hypothese te veronderstellen dat Google Sandbox direct te maken heeft met de leeftijd van de website. Echter, anderen menen dat het principe in het geheel niets te maken heeft met de leeftijd van een site, maar met de leeftijd van inkomende links (inbound links) die verwijzen naar de website: de basis van het linkpopulariteitsprincipe. Hier valt wel degelijk iets voor te zeggen, zeker wanneer we letten op de wijze waarop Google’s PageRank principe met inkomende links omgaat. We weten immers dat hierbij niet alleen het feit dat er een link bestaat een rol speelt, maar ook factoren als themarelevantie, de plaats van de link op de webpagina, de anchortekst waarmee gelinked wordt, de ’title’ van een link, etc. De hypothese dat inkomende links de basis vormen van het Google Sandbox principe is dus helemaal zo gek nog niet.

Desalniettemin: het gevolg van Google Sandbox zoals wij dat merken, wordt niet beinvloed door de oorzaak ervan, zij het de website zelf, zij het de links die naar de website verwijzen.

Wat is het nut van Google Sandbox?
Er is uiteraard een hoop discussie ontstaan omtrent het nut van Google Sandbox. Veel webmasters en zoekmachine-optimalisatie bureaus die proberen om een website hoog in de zoekmachine vermeld te krijgen zijn op z’n zachts gezegd ‘not amused’ omdat Google’s Sandbox een toppositie in de zoekmachine, en dus traffic potentie, in de weg staat. Vanuit de zoekmachine bekeken is het principe echter gebaseerd op opvattingen die velen onder u zullen herkennen. Immers, als u moest kiezen voor een televisie van een compleet nieuw merk zonder reputatie, of een identieke televisie van een bekend en gerenommeerd merk voor dezelfde prijs, is de keuze snel gemaakt.

Toen de zoekmachine-optimalisatie bedrijven doorkregen welke factoren van invloed zijn op de ranking methodiek zoals door Google toegepast, waaronder inkomende links, originele en keywordrijke content en het correct gebrujiken van anchor tekst, begonnen zoekmachine spammers van deze wetenschap gebruik te maken. Er werden websites gebouwd, doorgaans geoptimaliseerd met behulp van cloaking technieken of doorway pages, die dusdanig goed op dit algoritme waren ingericht dat het een enorme stroom bezoekers vanuit de zoekmachine opleverde. Het feit dat ze met deze methodieken in strijd met de richtlijnen van Google handelden maakte weinig uit. Immers, de kosten voor het bouwen van een dergelijke website werden meer dan gerechtvaardigd door de enorme hoeveelheid bezoekers en de hieruit vloeiende omzet. Bijkomend voordeel voor de spammers was de snelheid waarmee Google websites indexeert. Een nieuwe website is over het algemeen binnen een maand bij Google bekend, zeker als er voldoende links naar de website verwijzen.

Bestaansrecht van websites
Om dit probleem op te lossen bedacht men het Google Sandbox principe: een algoritme dat ten doel had nieuwe websites eerst het bestaansrecht aan te laten tonen. Nieuwe websites werden vanaf dat moment gedurende een bepaalde periode (nu circa 6 tot 9 maanden, afhankelijk van de keywords waarop de website zich richt) in de Sandbox geplaatst totdat ze zich bewezen hadden. Dat wil zeggen: in ieder geval totdat de website alle mogelijke spamfilters had doorstaan, maar vermoedelijk ook totdat de website door voldoende autoriteit-hebbende websites wordt gelinkt en bezocht.

Hoe beïnvloed Google Sandbox uw website?
Heeft u een nieuwe website dan is de kans groot dat deze zich binnen afzienbare tijd na lancering in de Google Sandbox zal bevinden. Aan de manier waarop Google de ranking van websites bepaald is de afgelopen jaren weinig veranderd. Inkomende links, goede content: het blijft allemaal van groot belang. Alleen de manier waarop en de mate waarin ze ten opzichte van elkaar invloed uitoefenen op uw ranking in de zoekmachines zal blijven veranderen. Wanneer u zich in de Google Sandbox bevindt doet u er dan ook goed aan om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk themarelevante websites een link naar uw website gaan opnemen. Wanneer uw website de Sandbox verlaat weet u zich verzekert van een voldoende hoge linkpopulariteit en dito PageRank om de gewenste hoge posities in zoekmachine Google veilig te stellen.

Bevindt uw website zich in de Google Sandbox? Test het!
Er zijn verschillende manieren om te achterhalen of uw website in de Google Sandbox is geplaatst. Als u een zoekopdracht uitvoert in Google naar uw eigen website (www.domeinnaam.nl als zoekopdracht invoeren) en u krijgt geen enkele pagina van uw eigen domeinnaam als zoekresultaat te zien waar u eerst wel in de zoekmachine vermeld stond, is de kans groot dat u een penalty heeft gehad en bent gebanned. Dit kunt u verifieren door te controleren of de spider van Google (Googlebot) uw website nog regelmatig bezoekt om te herindexeren. Normaliter is het namelijk zo dat websites die gebanned zijn niet meer door Google worden geindexeerd.

Als u met zekerheid niet bent gebanned door Google doet u er goed aan eens te kijken naar de kwaliteit van de inbound links en uw content. Heeft u voldoende inkomende links vanaf relevante websites die zelf redelijk hoog scoren op voor u relevante zoektermen in Google? Heeft u originele content die bovendien rijk is aan relevante keywords? Controleer tevens of u wel goed scoort op niet concurrentie-intensieve keywords. Kopieer bijvoorbeeld een combinatie van 4 of 5 woorden die voorkomen in de reguliere tekst van uw website en kijk of u bij een zoekopdracht naar deze woorden wel voorkomt in de zoekresultaten. Is dit het geval, dan bent u waarschijnlijk gesandboxed.

Is er een manier om uit de Google Sandbox te komen?
Heeft u een website die zich in de Google Sandbox bevindt dan is er hoop: er is een manier om uit de Google Sandbox te komen. Geduld. Toegegeven, voor sommigen onder ons niet de meest makkelijke oplossing, maar zoals bij vrijwel alle aspecten van zoekmachine-optimalisatie biedt geduld in combinatie met ethisch verantwoorde, natuurlijke zoekmachine-optimalisatie altijd soelaas.

Workshops zoekmachine-optimalisatie en zoekmachine-adverteren
Wilt u zelf aan de slag met zoekmachine-optimalisatie of het adverteren in zoekmachines via advertetnienetwerken als Google Adwords? Schrijf u dan in voor de workshop zoekmachine-optimalisatie of de workshop Google Adwords / zoekmachine-adverteren. Deze interactieve maatwerk workshops worden zowel op basis van open inschrijving als incompany gegeven.