Google StreetView wederom voer voor juridische discussies

Google StreetView doet de gemoederen weer hoog oplopen na de officiële lancering in Europa. Google kreeg met StreetView buiten Europa al te maken met behoorlijk veel weerstand, omdat het een inbreuk zou doen op de privacy.

Privacy International, een partij uit het Verenigd Koninkrijk, wil de dialoog aangaan met Google en eventueel juridische stappen ondernemen tegen Google StreetView. De vraag is of Google voor het toevoegen van afbeeldingen van personen aan de StreetView imagery toestemming moet hebben van de desbetreffende personen. In de EU en in Canada is dergelijke toestemming vereist voordat afbeeldingen op commerciële wijze verspreid mogen worden.

Google heeft een oplossing voor dit probleem. Deze oplossing wordt al gebruikt bij de Google StreetView images van New York. De gezichten van de personen op de afbeeldingen worden automatisch vervaagd. Privacy International reageert echter met grote scepsis op deze technologie, omdat deze nog nieuw is. De grote zorg van Privacy International is dat de technologie misschien niet altijd naar behoren zal werken, waardoor nog steeds personen duidelijk in beeld kunnen komen op Google StreetView.

Google heeft in ieder geval met StreetView wederom aangetoond dat het niet bang is om de rek en de mazen in de wetgeving rondom privacy te blijven zoeken. Binnenkort loopt iedere burger het risico zichzelf (al dan niet vervaagd) terug te zien op Google StreetView.