Google: “Terrorisme is niet schuld Google Earth”

Google helpt terrorisme een handje volgens sommige media. Door Google Earth te gebruiken, kunnen terroristen met behulp van de zoekmachine hun doelwitten online ‘verkennen’. Deze beschuldigingen worden al enige tijd geuit. Pas nu reageert John Hanke, manager van Google Earth, op de aantijgingen dat Google het terrorisme helpt.


Dat Google terrorisme helpt, vergelijkt Hanke met auto’s en autobommen: je kunt ook niet autofabrikanten verwijten dat er autobommen bestaan. Hetzelfde geldt voor mobieltjes, waarmee op afstand explosieven ontstoken kunnen worden. De Indiase regering wilde zelfs delen van Google Earth censureren om zo voor terroristen het plannen van aanslagen te bemoeilijken.

Op de beschuldigingen dat Google Earth terrorisme helpt, zegt Hanke: “Het kwaad zit in de filosofieën en wensen van degenen die kwaad willen. Zij zullen hiervoor de middelen gebruiken die ze voorhanden hebben…” De voordelen van Google Earth voor de maatschappij wegen volgens hem niet op tegen de hulp die Google bij terrorisme biedt.