Google TrustRank

Op het forum van Search Engine Watch dook onlangs een opmerkelijk bericht op. Google heeft namelijk het woord "TrustRank" als merknaam gedeponeerd.

Dit zou kunnen betekenen dat Google voornemens is het PageRank principe te verbeteren. Een simpele zoekopdracht naar "TrustRank" in onze favoriete zoekmachine, geeft een document terug waarin TrusRank als idee en principe wordt uitgewerkt. Het idee is op het volgende gebaseerd.

Google TrustRank versus Google PageRank
Google PageRank is een belangrijke factor bij het bepalen van de relevantie van een website voor een gegeven zoekopdracht. In de basis is het principe gebaseerd op de mate waarin een website door andere websites wordt beschouwd alszijnde "goed". Door de wijze waarop PageRank wordt berekend is "goed" echter een zeer subjectief begrip. Zo is het heel gemakkelijk om de PageRank van een website te verhogen door grote hoeveelheden links in te kopen (veel gebruikte techniek door spammers) of door links in te kopen op websites met en zeer hoge PageRank (gebruikt door spammers met een diepe portefeuille).

Google TrustRank als wapen tegen spam
Nu wordt PageRank bepaald op basis van het aantal ingaande links. TrustRank, zoals beschreven in het bedoelde document, lijkt gebaseerd te zijn op het aantal uitgaande links. Men beschouwd webpagina´s met een hoog aantal uitgaande links, en tegelijkertijd een relatief hoog aantal ingaande links, als zogenaamde seed pages: pagina´s die in staat zijn om TrustRank door te geven aan andere webpagina´s. Doel van TrustRank: het opschonen van spam uit de zoekmachines.

De bedenkers van TrustRank, Zoltan Gyöngyi, Hector Garcia-Molina en Jan Pedersen (Yahoo Inc.!), geven de conclusie van hun onderzoek aan dat TrustRank kan worden gebruikt om de index van een zoekmachine op te schonen (ad-hoc). Een andere toepassingsmogelijkheid zou zijn in aanvulling op het bestaande PageRank principe.

Een ontwikkeling om in de gaten te houden lijkt ons.