Hoe kunt u meer bezoekers naar uw website genereren

Artikel over het genereren van meer bezoekers naar uw website via directories, portals en uiteraard: de meest gebruikte zoekmachines. Met name aan zoekmachine Google zal uitgebreid aandacht worden besteed. Er wordt onder andere ingegaan op de invloed van linkpopulariteit en Google PageRank op het genereren van meer bezoekers, alsook enkele tips voor het zoekmachinevriendelijk inrichten van uw website.
Update: dit blog is flink verouderd, maar daarom niet minder leuk om te lezen. Al sinds 2001 hebben we de ambitie om de beste te zijn én te blijven. Daarom zorgen wij voor optimale kennis van ons vakgebied. Meer lezen over zoekmachine marketing? Klik dan hier.
Meer bezoekers naar uw website?
Is uw website vindbaar op het internet? Weet uw website voldoende bezoekers te genereren via diverse kanalen, zoals Google of andere zoekmachines? En wellicht belangrijker: weet uw bedrijfswebsite haar bezoekers aan zich te binden?
De meeste mensen zullen deze vragen met een overtuigend ‘nee’ moeten beantwoorden. Spijtig, want de mogelijkheden om meer bezoekers naar uw website te trekken liggen in veel gevallen voor het oprapen.
Kwalitatief goede content als uitgangspunt voor meer bezoekers
Zoals ook in het artikel “Jammer dat uw website geen bezoekers trekt” wordt aangegeven, begint een goed vindbare website bij de bron: content. Alleen een website met voldoende kwalitatief goede content is in staat kwalitatief goede bezoekers te trekken, en wellicht belangrijker, te binden. Zoekmachines in het algemeen en zoekmachine Google in het bijzonder stellen kwalitatief goede content zeer op prijs. Niet voor niets scoren Startpagina’s en portals met veel vakspecifieke links en artikelen van nature hoger in de reguliere zoekresultaten dan bedrijfswebsites. Wilt u meer bezoekers genereren? Dan bestaat uw bedrijfswebsite idealiter niet uitsluitend uit een beschrijving van hetgeen u aanbiedt, maar ook uit kwalitatief goede artikelen rond uw vakgebied.
U moet dus aan de bak: content schrijven is het motto. En niet zo weinig ook. Is het u bijvoorbeeld wel eens opgevallen dat veel goed scorende websites vaak bestaan uit vele tientallen, zo niet honderden webpagina’s of links naar themagerelateerde bronnen? Dit is niet voor niets, wat echter ook niet wil zeggen dat u zonder honderden pagina ´s nooit hoog zult scoren. Zoekmachine Google bijvoorbeeld is in staat om themaherkenning toe te passen en mee te nemen als factor bij het bepalen van uw positie in de zoekresultaten. De gedachte die hieraan ten grondslag ligt is dat een zeer omvangrijke bron (website) waarschijnlijk eerder de gezochte informatie biedt rondom een bepaald thema dan een bron die maar enkele pagina’s beslaat. Vanzelfsprekend volgt hieruit: hoe populairder en toonaangevender de bron, des te meer bezoekers zullen de zoekmachines u opleveren.
Belang van directories en portals bij het genereren van meer bezoekers
Voordat we dieper ingaan op de website-gerelateerde factoren die van invloed zijn op het genereren van meer bezoekers via de zoemachines, behandelen we graag het belang van directories en portals.
Bij directories en portals dient u te denken aan bekende namen als Startpagina, Startkabel, de Google directory (DMOZ.org) en diverse, branche-gerelateerde portals. Allen zijn ze niet alleen van belang voor het rechtstreeks genereren van meer bezoekers (directe bezoekers) naar uw website: indirect leveren ze een belangrijke bijdrage aan uw vindbaarheid in de zoekmachines.
Academici beoordelen het belang van een onderzoek op basis van het aantal keer dat aan het onderzoek wordt gerefereerd in andere wetenschappelijke publicaties. Dit is exact het principe dat de ontwikkelaars van zoekmachine Google hebben gebruikt om websites te rangschikken naar aanleiding van een zoekopdacht. Met andere woorden: de relevantie van uw webpagina met betrekking tot een zoekopdracht is mede-afhankelijk van het aantal maal dat er aan uw website wordt gerefereert op andere internetbronnen. We noemen dit fenomeen linkpopulariteit: hoe meer links er op het internet naar uw webpagina verwijzen, des te relevanter wordt uw webpagina geacht en des te meer bezoekers zult u genereren.
Google heeft dit algoritme verder ontwikkeld tot Google PageRank, een wiskundige formule die veel zoekmachine optimalisatie specialisten al jaren pogen te ontcijferen. Bij het bepalen van de PageRank, uitgedrukt op een schaal van 0 tot 10, worden vele andere factoren in ogenschouw genomen die u zelf maar moeilijk kunt beïnvloeden. Moeilijk, maar zeker niet onmogelijk…
Linkpopulariteit en Google PageRank beïnvloeden
Eigenlijk is het heel simpel. De eerste stap komt neer op datgene waar we in alle artikelen rondom dit onderwerp op blijven hameren: zorg voor kwalitatief goede content. Alleen goede content zorgt er namelijk voor dat derden uw website dusdanig weten te waarderen dat ze vanzelf links opnemen naar uw website. Maar uiteraard kunt u meer doen dan alleen afwachten tot anderen uw website vinden en er een positief oordeel over vellen.
Random Surfer Model
Wanneer u uw website wilt aanmelden bij websites van derden is het van belang te weten in welk opzicht Google’s PageRank verschilt van het linkpopulariteitalgoritme, wat feitelijk niets anders doet dan het aantal links tellen. De PageRank toegekend door zoekmachine Google wordt namelijk voor een belangrijk deel bepaald op basis van wat wordt genoemd het Random Surfer Model: een model dat probeert te analyseren hoe waarschijnlijk het is dat een bezoeker op een link naar uw website klikt. Hierop zijn de volgende factoren van invloed:

 • De zichtbaarheid van de link;
 • Positie van de link op de webpagina;
 • (Thema)relevantie van de pagina die naar uw website linkt;
 • De mate waarin de webpagina die naar u linkt up to date is.

PageRank factoren nader uitgediept
Een uitgebreidere toelichting op de diverse PageRank factoren die van invloed zijn op uw positie in zoekmachine Google leest u in hetartikel “Google PageRank“. Voor meer (technische) informatie over Google PageRank verwijzen we tevens graag naar http://pr.efactory.de/. Een website met kwalitatief goede content (Engelstalig) over het PageRank algoritme van zoekmachine Google.
Checklist voor het aanmelden bij directories en portals
Onderstaande checklist biedt enkele handvatten voor het aanmelden van uw website bij directories en portals. Uiteraard met het oog op het verbeteren van uw linkpopulariteit en PageRank. Via de directories en portals zult u niet alleen direct meer bezoekers genereren: ook indirect helpen de vermeldingen u meer bezoekers via de zoekmachines te genereren.

 1. Zorg voor kwalitatief goede content. Niet één keer, ook geen tien, maar continu. De content op uw website moet zelfs voor concurrenten reden zijn om regelmatig naar uw website terug te keren;
 2. Stel een lijst samen van de voor uw webpagina’s meest relevante keywords. Zie ook het artikel ‘Keyword analyse en -strategieën’, elders op dit portal;
 3. Controleer of de keywords die u zojuist heeft opgeschreven, aangevuld met alle mogelijke synoniemen en themagerelateerde woorden, in voldoende mate voorkomen in uw content. Zo niet: herschrijven;
 4. Voer voor elk van de keywords op de lijst een zoekopdracht uit in zoekmachine Google en bekijk de eerste 50 zoekresultaten. Probeer websites, linkoverzichten en portals te ontdekken waarop de mogelijkheid wordt geboden om links uit te wisselen of te plaatsen. Denk bijvoorbeeld ook eens aan het schrijven van artikelen voor andere portals;
 5. Probeer te achterhalen op welke wijze er naar andere websites wordt gelinkt. Gebeurd dit met behulp van bijvoorbeeld javascript, dan is de bijdrage aan uw PageRank van een linkvermelding op deze website waarschijnlijk vrij laag. Daarentegen, als de website goed scoort op “uw keywords” dan kunt u van deze website zeker rechtstreeks bezoekers verwachten;
 6. Verzoek de beheerder van de website uw link te plaatsen, of nodig de beheerder uit voor een uitwisseling van links. Hou hierbij waar mogelijk de factoren die van invloed zijn op de hoeveelheid PageRank die wordt doorgegeven in de gaten. Denk er hierbij aan dat de link niet per definitie hoeft te verwijzen naar uw homepage. Integendeel, u zult zien dat juist wanneer u website van derden laat deeplinken (dus een link op laat nemen naar een dieper gelegen pagina) de toegevoegde waarde voor de PageRank van uw website als geheel groter is. Probeer altijd naar uw website te laten linken met het keyword waarop u gevonden wenst te worden. Zie ook de uitleg verderop in dit artikel;
 7. Controleer na een tijdje of de link inderdaad is opgenomen op de pagina. Als zoekmachine Google de webpagina inmiddels heeft geïndexeerd kunt u tevens een zoekopdracht in Google uitvoeren naar link:www.uwdomein.nl. In het geval van een deeplink zou u dus invoeren link:www.uwdomein.nl/bestandsnaam.extentie;

Zoekmachines zijn net mensen
Een zoekmachine kijkt bij het beoordelen van een webpagina op veel fronten hetzelfde naar de content als u als mens dat zou doen. Als voorbeeld stellen we altijd het lezen van een krant.
Wanneer u ’s ochtends met een kop koffie in de hand de voorpagina van uw favoriete krant bekijkt, scant u al dan niet bewust de diverse artikelen af om te kijken of er iets van uw gading (interesse) tussen staat. Bij een vakgerelateerd tijdschrift heeft u dit waarschijnlijk nog sterker, omdat u uitsluitend de berichten en artikelen wilt lezen die gelet op uw vakgebied van belang zijn. Zo scant u de titels en tussenkopjes van artikelen en leest u wellicht de eerste alinea om te beoordelen of de inhoud u aanstaat. Woorden die vetgedrukt, schuingedrukt of onderstreept zijn, zullen u eerder opvallen, evenals woorden die in een al dan niet genummerde lijst (MsWord: bulleted list/numbered list) vermeld staan.
Het zijn de voornoemde onderdelen van een pagina die zoekmachines gebruiken om meer waarde (relevantie) toe te kennen aan woorden die op dergelijke plaatsen en in dergelijke opmaak in de tekst vermeld staan.
Natuurlijke zoekmachine-optimalisatie & content indeling
In deze paragraaf behandelen we de meest belangrijke content-gerelateerde onderdelen van een webpagina. Na het lezen van onderstaande punten beschikt u over voldoende informatie om uw webdesignbureau aan te sturen of zelf de wijzigingen door te voeren.
De meest belangrijke keywords waarop u gevonden zou willen worden dienen op uw webpagina voor te komen in de onderstaande onderdelen.
Metatags
Hoewel zoekmachine Google er niets mee doet is het een goede gewoonte om de meest belangrijke keywords op te nemen in uw meta keyword tag. Begin altijd met het meest belangrijke keyword en hou een maximum van circa 10 keywords aan.
Ook in de omschrijving van uw website, welke middels de meta description tag wordt weergegeven, dient u uw keyword terug te laten komen. Let er wel op dat u ook de omschrijving beknopt houdt (crica 250 karakters inclusief spaties) en voorkomt dat keywords op een niet-natuurlijke wijze worden herhaald. Het opsommen van de keywords werkt zelfs averechts.
N.B.: de metatags an sich zullen niet voor het genereren van meer website bezoekers zorgen. Het is de combinatie met andere aanpassingen die het hem doet.
Titel
De titel van uw webpagina is voor veel zoekmachines één van de belangrijkste factoren bij het bepalen van uw positie in de zoekresultaten. Zorg ervoor dat u belangrijkste keyword in de titel voorkomt. Ook hierbij geldt dat hoe eerder u het keyword in de titel noemt, des te hoger de relevantie van het keyword zal worden gezien. In sommige gevallen kan het af te raden zijn omhet keyword als eerste woord te noemen. Om dit voor uw website te beoordelen doet u er goed aan een zoekopdracht uit te voeren naar het keyword in bijv. zoekmachine Google, om te kijken hoe de paginatitels van uw concurrenten opgebouwd zijn.
Keywords in de eerste alinea
Zorg ervoor dat het keyword tevens voorkomt in de eerste zin van de eerste volledige alinea van uw webpagina. Vermijd hier opmaak van het keyword, bijvoorbeeld vet of schuin gedrukt.
Keywords in kopjes en tussenkopjes
Gebruik het keyword in kopjes en tussenkopjes op uw webpagina. Maakt u hier geen gebruik van: herschrijven. Kopjes en tussenkopjes zijn namelijk niet alleen van belang voor de zoekmachines: ook uw bezoekers zullen ze waarderen omdat u hen zo in staat stelt snel de tekst te scannen op zoek naar voor hen relevante content. Het hoofdkopje kunt u opmaken in wat we noemen een H1 tag, vergelijkbaar met de functie Hoofdstuk of Header 1 in MsWord. Voor tussenkopjes kunt u de tekst vetgedrukt afbeelden of H2 of H3 gebruiken.
N.B.: de opmaak van de tekst afgebeeld in H1, H2 of H3 kunt u zelf bepalen in de stylesheet van uw webpagina. Hierin wordt alle opmaak van tekst, tabellen en andere elementen geregeld.
Keyword vet- of schuingedrukt in de tweede alinea
Een goede positie om keywords vetgedrukt te positioneren in is de tweede alinea. Let wel: gebruik dit met mate: een overkill kan averechts werken voor uw positie in de zoekresultaten. Hetzelfde geldt voor het schuin afdrukken van keywords. Hou tevens de leesbaarheid in de gaten!
Keyword in de url
Indien uw keyword voorkomt in de url heeft dat bij vele zoekmachines nog altijd een positieve invloed op uw positie in de zoekresultaten. Echter, gebruik ook dit met mate: voorkom herhaling van het keyword in de url.
Voorbeeld: www.domeinnaam.nl/keyword/keyword.html is fout
www.domeinnaam.nl/diensten/keyword.html is goed
www.domeinnaam.nl/keyword/bestand.html is goed
www.keyword.nl/iets/bestandsnaam.html is goed
Keyword in afbeeldingen en ALT tekst
Het gebruik van keywords in bestandsnamen van afbeeldingen en ALT teksten (een soort omschrijving van de afbeelding, speciaal bedoeld voor zoekmachines en text-only browsers) heeft een positieve invloed op uw positie in de zoekresultaten.
Keyword in title en link text
In HTML heeft u de mogelijkheid om aan een link naar een url een zogenaamde title mee te geven. Dit is niet hetzelfde als de tekst waarmee u linkt. Zie onderstaand voorbeeld:
<a href=www.domeinnaam.nl/ title=”keyword”>keyword</a>
In bovenstaand voorbeeld wordt het keyword zowel in de title attribute als in de linktekst gebruikt. U doet er goed aan om in elk geval in de title niet uitsluitend het keyword te gebruiken. Maak hier liever een zin van, waarin u het onderwerp van de pagina waarnaar gelinkt wordt gebruikmakend van het keyword beschrijft.
Externe links
Bij het aanmelden van uw webpagina’s bij websites van derden is het eveneens van belang dat men linkt met een tekst die uw webpagina beschrijft en dus uw keyword(s) bevat. Indien u een artikel schrijft met als titel ‘hoe meer website bezoekers genereren’, wordt er idealiter ook met de titel als linktekst gelinkt. Als dit veel gebeurd kan het zelfs voorkomen dat een webpagina goed gevonden wordt op een bepaalde keywordcombinatie, zonder dat alle woorden die in deze combinatie voorkomen ook in de content van de pagina terug te vinden zijn.
Meer bezoekers genereren? Geduld is een schone zaak…
Zoekmachine-optimalisatie is geenszins de meest snelle methode om meer website bezoekers te genereren. Doorgaans kan het enkele weken tot maanden duren alvorens de gewenste topposities in de zoekmachines zijn bereikt, afhankelijk van de kracht van uw eigen website en die van concurrenten. Marketingmethoden als zoekmachine advertising (het adverteren in zoekmachines) met behulp van bijv. Google Adwords en Overture Precision Match zijn wat snelheid aangaat veel aantrekkelijker, en bovendien flexibeler. Daarentegen zijn op de langere termijn ook de kosten hoger. Voor de kleine portemonnee is geduld dus een schone zaak, maar het zal de moeite zeker lonen. Succes!