IAB schorst Checkit

Nadat Google eerder een aantal tijdelijke penalties uitdeelde aan klanten van zoekmachine marketing bureau Checkit, luidde het IAB deze week haar vonnis: een schorsing van 6 maanden. Alhoewel de gebruikte technieken tijdens het ondertekenen van de IAB gedragscode alom bekend waren, concludeerd het IAB nu het volgende: “Na grondig onderzoek heeft het IAB-bestuur geconstateerd dat Checkit bij zoekmachine optimalisatieproces gebruik heeft gemaakt van techniek(en) welke niet in overeenstemming zijn met de zoekmachine gedragcodes van IAB Nederland, die door IAB Nederland en zijn leden zijn opgesteld.”
Paul Aelen van Checkit is teleurgesteld en denkt dat het IAB vooral een politiek signaal heeft willen afgeven. Volgens het IAB is Checkit niet het enige geschorste IAB-lid. Naar alle waarschijnlijkheid heeft ook Tribal de brief van het IAB in ontvangst mogen nemen.
Bron: Emerce