Keyword-inzicht met Google Webmaster Tools & Google Spreadsheets

Als SEO-consultant is het prettig als je de klant een duidelijk inzicht kunt geven in de resultaten die je werkzaamheden hebben opgeleverd. De prestaties van relevante organische zoekwoorden spelen hierbij een belangrijke rol. De afgelopen week heb ik aan een Google docs-spreadsheet gewerkt voor het visualiseren van organische keyword-data. De huidige opzet is mijn eerste poging een aantal handelingen, die door veel SEO-consultants handmatig worden uitgevoerd, te automatiseren en grafisch weer te geven. In dit blog vertel ik meer over de mogelijkheden om Google Webmaster Tool (GWT) keyword data te berekenen en te visualiseren, om deze nog beter in te kunnen zetten.

[NB: dit artikel is ook gepubliceerd op Frankwatching]

‘Not provided’-zoekwoorden

(Wie goed op de hoogte is van het ‘not provided’-probleem kan de eerste alinea overslaan…)

Sinds de dubieuze introductie van Secure search door Google is het niet meer mogelijk een zinvolle keyword-rapportage te generen vanuit Google Analytics (GA). Het percentage niet-zichtbare zoekwoorden (in GA aangeduid met ‘not provided’) is inmiddels toegenomen tot +/- 87%. Voor de Nederlandse markt zijn deze getallen ook een goede indicatie. Dit percentage zal, naar verwachting, rond maart 2015 zijn aangekomen op de volle 100%, waardoor er op deze manier geen aanknopingspunten meer zijn voor het verkrijgen van keyword-inzicht. Zie voor meer info ook de onderstaande screenshot:

not provided count

Bron: http://www.notprovidedcount.com/

Er zijn inmiddels al veel oplossingen voor dit probleem besproken, onder meer op het Traffic Builders blog.

De beschikbare data in Google Webmaster Tools (GWT) bieden in dit geval een oplossing voor meer keyword-inzicht waarover ik (hopelijk) een aantal zinnige uitspraken ga doen. Ik doe dit in combinatie met een Google-spreadsheet voor het afhandelen van een aantal geautomatiseerde handelingen voor het groeperen en presenteren van data.

Automatische Google Webmaster Tools-datavisualisatie

Wat doet deze Google spreadsheet? Hieronder volgt een korte toelichting.

Percentage aantal kliks Branded vs Non-branded

Op basis van de opgegeven merkgerelateerde zoekwoorden wordt in de eerste tab het aandeel Branded vs Non-branded verkeer geautomatiseerd berekend (in percentages).

Branded vs Non-branded keywords (op basis van het aantal kliks)

Inzicht
Deze data zijn een interessant startpunt om te bepalen hoe de verhoudingen liggen binnen het organische verkeer en hoe sterk een merk online presteert.

Positieverdeling

In het tabblad Positieverdeling worden het aantal posities per type zoekwoord (branded vs non-branded) berekend en gevisualiseerd.

Branded vs Non-branded rankings (aantallen)

Inzicht
De verdeling van het aantal zoekwoorden binnen de top 10.

Het aantal posities (per positie > 1), vergeleken met de data uit de tabs “Kliks per positie”, “Vertoningen per positie” en CTR, geeft een goed beeld van het potentieel van de betreffende website.

Het bovenstaande is met name interessant voor de niet-merkgerelateerde zoekwoorden, maar ook voor de merkgerelateerde zoekwoorden kan deze grafiek belangrijke informatie bevatten. Zijn er bijvoorbeeld veel merkgerelateerde zoekwoorden die niet op de eerste positie staan, dan zijn hier vaak eenvoudige verbeteringen aan te om het aantal branded nr. 1-posities te vergroten. Een veel voorkomend probleem is bijvoorbeeld het ontbreken van een pagina gericht op merknaam + openingstijden, waardoor veel organisch verkeer verloren gaat aan sites van derden (openingstijden.nl, opentot.nl, etc.).

Kliks per positie

Onder “Kliks per positie” is een overzicht gevisualiseerd van het verkeer dat wordt gegenereerd op basis van de posities binnen de top 10, gescheiden per keyword-type.

Branded vs Non-branded kliks per positie

Inzicht
De tab “Kliks per positie” geeft aan waar de belangrijke zoekwoorden zich bevinden op basis van traffic binnen de top 10. Vergelijk deze data weer met het aantal vertoningen, CTR en het aantal posities om te achterhalen waar de kansen liggen.

Kijk ook in dit geval niet alleen naar één dataset om foutieve interpretaties te voorkomen. Veel kliks voor een specifieke positie kan ook betekenen dat er veel zoekwoorden op deze specifieke positie staan met een laag volume, waardoor de potentie slechts beperkt is.

Vertoningen per positie

Het aantal vertoningen per positie visualiseert de verdeling van de zoekvolumes binnen de top 10 resultaten per keyword-type.

Branded vs Non-branded vertoningen per positie

Inzicht
Ook hier zijn de voorgaande beschreven inzichten van toepassing.

Rankings +/-

In het tabblad “Rankings +/-” wordt een overzicht geven van de totale stijging/daling van de merk- en niet-merknaamgerelateerde zoekwoorden. Omdat er gebruik wordt gemaakt van totalen, heb ik er voor gekozen alleen de zoekwoorden met meer dan 10 klikken mee te nemen binnen de berekening. Grote dalingen die vaak plaatsvinden buiten de eerste pagina in Google worden hierdoor weggefilterd.

Branded vs Non-branded ranking change

Inzicht
Is er een stijging zichtbaar voor alle zoekwoorden, zowel branded als non-branded, ten opzichte van vorige maand?

Branded & non-branded keyword-tabs

In deze tabs vind je de zoekwoorden automatisch gescheiden per type, zodat je deze direct inzichtelijk hebt voor verder onderzoek en verdieping.

Hoe te gebruiken?

 1. Maak een kopie van de GWT-spreadsheet.
 2. Log in op GWT
 3. Selecteer betreffende website
 4. Ga naar Zoekverkeer → Zoekopdrachten
 5. Ga naar Filters:
  1. Selecteer onder Zoeken → Web of Mobiel
  2. Selecteer onder Locaties → Nederland (of een andere target locatie)
 6. Selecteer de gewenste periode
 7. Maak een download (Deze tabel downloaden) → selecteer Google document
  Een spreadsheet wordt geladen met alle GWT-keyworddata
 8. Selecteer alle kolommen binnen de export (A t/m I)
 9. Kopieer deze data en plak deze vervolgens in de tab “GWT-data”.
  Let op dat alle kolommen zijn gekopieerd en dat er geen oude KW-data meer in deze sheet staat
 10. Ga naar Settings → voeg bij brand words de merkgerelateerde woorden in
  Op basis van deze woorden wordt een match gemaakt voor het scheiden van de data. Het is in veel gevallen niet nodig de volledige merknaam in te vullen, maar let wel op veel gemaakte spelfouten. Daarnaast bevat de export geen hoofdletters, gebruik daarom ook alleen kleine letters voor het invullen van de merkgerelateerde zoekwoorden. Voorbeelden merknaam = Mijn Merk:
  merk  → komt o.a. overeen met (Mijn merk, merk, merknaam, merkbaar, etc.)

Beperkingen:

 • Het is niet mogelijk een automatische keyword-export te maken vanuit GWT. Er zijn wel work-arounds beschikbaar, maar deze vallen buiten de scope van dit artikel.
 • Binnen GWT is slechts een geschiedenis van 3 maanden aan keyword-data beschikbaar.
 • Niet alle zoekwoorden zijn zichtbaar binnen GWT.
 • Het in niet mogelijk een export te maken van zoekwoorden inclusief de bijbehorende URL’s.
 • Het is niet mogelijk bijbehorende engagement- of conversiestatistieken te exporteren.

Betrouwbaarheid GWT-rankings

Sinds 7 januari 2014 maakt GWT niet langer gebruik van buckets voor het afronden van de data. Hierdoor is de keyword-data veel betrouwbaarder geworden. Op het Webmaster Central Blog van Google wordt hier ook over geschreven.

Op basis van eerder uitgevoerde testen door de heer dr. Peter J. Meyers blijkt dat de rankings op basis van GWT vergeleken met een ranking tool (MozCast engine crawler) in grote mate met elkaar overeenkomen. Deze test is overigens al lang voor de GWT-update uitgevoerd.

Wat is er nog meer mogelijk?

Afgezien van de reeds toegevoegde grafieken en berekeningen zijn er nog veel meer mogelijkheden voor het berekenen en visualiseren van GWT-keyworddata in Google-spreadsheets. Hieronder volgen nog een aantal mogelijkheden:

 • Ranking-data per maand verwerken, zodat trends zichtbaar worden.
 • Keywords groeperen voor het berekenen van de gemiddelde rankings per groep.
 • De gemiddelde Click Through Ratio (CTR) bereken per positie, zodat zoekwoorden met een afwijkende CTR geïsoleerd kunnen worden.

Tot slot

★ Heb jij suggesties voor het berekenen en visualiseren van GWT-keyworddata? Laat het weten in een reactie!

Hulp nodig bij het inzichtelijk maken van GWT-keyworddata?

Zie jij de kansen van het berekenen en visualiseren van GWT-keyworddata, maar kun je wel wat hulp gebruiken bij de uitvoering hiervan? Neem dan vrijblijvend contact met ons op! Onze experts helpen hier graag bij.