Marktaandeel search: Google is gegroeid, Yahoo! en Microsoft gekrompen en stabiel

Het marktaandeel van Google in search is ondanks de kredietcrisis blijven groeien. Yahoo! en Microsoft moesten marktaandeel in search inleveren, maar bevinden zich nu in een stabiele fase.

Marktaandeel search Google volgens alle berekeningen gestegen
Het marktaandeel in search van Google wordt door verschillende partijen op verschillende manieren berekend. Nielsen, comScore, Compete en Hitwise houden er hun eigen berekening en definitie van ‘zoekopdracht’ op na. Wel zagen alle vier partijen een stijging van het marktaandeel in search van Google. Ondanks de verschillende berekeningen, is ook de uitkomst van de stijging ongeveer hetzelfde. Google heeft over 2008 ongeveer 6 procent meer marktaandeel in search veroverd.

Marktaandelen search Yahoo! en Microsoft volgens alle berekeningen gedaald
Ook bij de berekening van de marktaandelen in search van Microsoft en Yahoo! geven de bovengenoemde partijen vier verschillende uitkomsten. Echter, ook in dit geval leiden ze tot dezelfde conclusie: zowel voor Microsoft als Yahoo! is het marktaandeel in search gedaald. Yahoo! moest ongeveer 2 procent inleveren in 2008. Microsoft vertoonde ongeveer een gelijke of iets mindere daling van het marktaandeel in search.