Multi-touch attributiemodellen in Google Ads: ontdek de eenvoud van meervoud

Ik neem jullie mee in de wereld van multi-touch attributiemodellen en welk model het beste bij jouw Google Ads account past. Voor we deze keuze maken, leg ik nog kort uit waarom we überhaupt gebruik maken van attributiemodellen in Google Ads en welke multi-touch attributiemodellen er beschikbaar zijn. 

multi-touch attributiemodel blog 4

In het vorige attributie-blog van mijn collega Tim werd uitgelegd hoe conversie attributie werkt en waar de verschillen in attributie liggen. Dat blog gaat in op de onderstaande onderwerpen. Voor je verder leest is het belangrijk dat je bekend bent met de antwoorden op deze vragen. Is dat niet het geval, dan raad ik je aan om het eerder genoemde artikel te lezen.

 • Wat is conversie attributie?
 • Waarom het belangrijk is om alle interacties in een pad waarde toe te kennen?
 • Wat het verschil is tussen single touch en multi-touch attributiemodellen
 • Google Ads versus Google Analytics attributie?

Waarom overstappen naar een multi-touch attributiemodel in Google Ads?

multi-touch attributiemodellen 6

Zijn jouw conversies in Google Ads nog steeds ingesteld op Last Click attributiemodel in 2019? Stuur jij nog steeds jouw Google Ads campagnes aan op basis van één interactie? Shame on you. Ik herhaal dan ook graag even waarom je moet overstappen naar een multi-touch attributiemodel:

 1. Het wijzigen en toepassen van een attributiemodel waar we volgens ook direct op gaan aansturen is nu mogelijk binnen Google Ads en Search360 (in tegenstelling tot kanalen als Facebook bijvoorbeeld).
 2. Alvast binnen Google Ads experimenten en overstappen naar een multi-touch attributiemodel om voor te bereiden op Google Attribution.
 3. Je kan de Google Ads campagnes aansturen op conversiepaden die meer dagen beslaan en meer interacties nodig hebben gehad. Je kan dus jouw bidmanagement of de biedstrategie aansturen op basis van meerdere interacties in plaats van één interactie (last click in veel gevallen).  In het screenshot hieronder heb ik het visueel uitgelegd. De aanpassing naar een multi-touch attributiemodel zorgt er dus voor dat de conversiewaarde wordt verdeeld maar het totaal conversievolume blijft hetzelfde. Alle interacties die hebben bijgedragen aan een conversie, krijgen dus een stukje van de totale conversiewaarde. Binnen jouw aansturing (bidmanagement of biedstrategie) worden alle interacties die hebben bijgedragen dus vanaf nu meegenomen.

verschil multi-touch en single-touch attributiemodel

 

Hoe werken de verschillende multi-touch attributiemodellen?

Binnen Google Ads zijn er vier verschillende multi-touch attributiemodellen beschikbaar. In onderstaande afbeelding zie je welke dit zijn. Ik leg in dit blog uit hoe elk multi-touch attributiemodel werkt.

multi-touch attributiemodellen
De verschillende multi-touch attributiemodellen op een rij: lineair, positie gebaseerd, tijdsinterval en data-driven.

Lineair attributiemodel (linear attributionmodel)

Het lineair attributiemodel kent evenveel waarde toe aan elke interactie die in het conversiepad heeft plaatsgevonden. Of dat nu vier interacties zijn of negen interacties, elke interactie krijgt evenveel waarde toegekend. Om dit te verduidelijken geef ik graag een voorbeeld van een conversiepad met twee interacties. Stel een bezoeker is via een generieke campagne Google Ads binnengekomen en vervolgens via de Merknaam campagnes op de website beland. Hij heeft een transactie voltooid, en dan zie jij in de Google Ads interface dat de conversiewaarde is verdeeld over deze twee campagnes: de generieke campagne krijgt 0,5 conversie en de branded campagne krijgt 0,5 conversie.

 

multi-touch attributiemodel lineair - traffic builders

 

Positiegebaseerde attributiemodel (position based attributionmodel)

Het positiegebaseerde attributiemodel kent 40% toe aan de eerste interactie, 40% toe aan de laatste interactie en 20% aan alle alle interacties die daartussen plaatsvinden. Wanneer een conversiepad bijvoorbeeld 8 interacties heeft gehad, krijgen de eerste interactie en achtste interactie 40% van de conversiewaarde en de 6 interacties in het midden krijgen verdeeld 20% van de conversiewaarde. Hieronder is dan ook visueel weergegeven hoe dit model de conversiewaarde verdeeld bij meerdere interacties. 

multi-touch attributiemodel positie gebaseerd - attributionmodel position based - traffic builders

 

Tijdsinterval attributiemodel (time decay attributionmodel)

Bij het tijdsinterval attributiemodel krijgen de interacties die in tijd het dichtst bij de verkoop of de conversie liggen de meeste waardepunten. In het tijdsinterval attributiemodel is de tijdsduur tussen een interactie en de conversie bepalend. Des te hoger de vertraging tussen een interactie en de conversie, des te lager de attributiewaarde van de interactie. Wil je meer weten over hoe dit precies wordt berekend, in het volgende blog wordt dit verder toegelicht: https://docs.attributionapp.com/docs/time-decay-attribution-example-direct-included.  Om toch gevoel te krijgen bij hoe de conversie wordt verdeeld bij een tijdsinterval attributiemodel is hieronder een visualisatie gemaakt. Met deze visualisatie wil ik ook aangeven dat ondanks in elke situatie vier interacties hebben plaatsgevonden, de attributiewaarde elke keer weer anders is verdeeld per situatie. Google rekent dus per situatie uit hoe de attributiewaarde verdeelt dient te worden op basis van het tijdsinterval attributiemodel. 

 

multi-touch attributiemodel tijdsinterval - attributionmodel time decay - traffic builders

Data driven attributiemodel (toeschrijving op basis van gegevens)

Binnen het data-driven attributiemodel wordt er gekeken naar klikpaden van bezoekers die tot een conversie hebben geleid. Vervolgens worden deze vergeleken met de klikpaden van bezoekers die niet tot een conversie hebben geleid. Google identificeert op basis hiervan patronen tussen klikken die tot conversies leiden. Bij de andere attributiemodellen is dit niet meegenomen. Het data-driven attributiemodel houdt dus met meer factoren rekening en is dus waardevoller ten opzichte van de andere attributiemodellen. Wil je precies weten hoe dit model werkt, lees dan dit artikel van Google. Om toch gevoel te krijgen bij hoe de de conversie wordt verdeeld bij een data-driven attributiemodel is hieronder een visualisatie gemaakt. Met deze visualisatie wil ik ook aangeven dat ondanks in elke situatie vier interacties hebben plaatsgevonden, de attributiewaarde elke keer weer anders is verdeeld per situatie. Google rekent dus per situatie uit hoe de attributiewaarde verdeelt dient te worden op basis van het data-driven model. 

 

Voor het instellen van het data-driven attributiemodel zijn er wel bepaalde eisen. De algemene richtlijn is dat een account minimaal 15.000 klikken moet genereren op Google Zoeken en dat een conversieactie binnen 30 dagen minimaal 600 conversies moet ontvangen. Voldoe je aan deze richtlijnen dan pas komt het model beschikbaar in Google Ads en kan je het dus selecteren. Wil je snel weten of dit voor jouw account beschikbaar is? Zie onderstaande stappen:

 1. Ga naar jouw Google Ads account
 2. Ga rechtsbovenin naar Tools
 3. Vervolgens naar Conversies
 4. Selecteer vervolgens een conversieactie die je hebt toegevoegd
 5. Instellingen bewerken
 6. En dan kan je het veld ”Attributiemodel openklappen”, zoals hieronder.
 7. Daar zie je meteen of Gegevensgestuurd / Data-driven beschikbaar is (zie onderstaande screenshot)

attributiemodel data-driven beschikbaar in google ads

Heb je het attributiemodel data-driven / gegevensgestuurd ingesteld voor bepaalde conversieacties? Dan kan het zijn dat het account in de loop van de tijd niet meer voldoet aan de vereisten. Indien het account daalt onder de 10.000 klikken of 400 conversies voor de conversieactie binnen 30 dagen, dan kan je het data-driven model niet langer gebruiken. Zodra de hoeveelheid gegevens 30 dagen lang te klein is gebleven, wordt de conversieactie omgezet naar een lineair toeschrijvingsmodel. Bron.  Je ontvangt wel een waarschuwing wanneer de hoeveelheid gegevens tot onder dit niveau daalt.

Het attributiemodel wijzigen in Google Ads

Het moment is daar, we gaan het attributiemodel wijzigen in Google Ads. Open jouw account in Google Ads en ga rechts bovenin via Rapporten naar het rapport Conversies. Vervolgens ga je naar het overzicht van jouw conversies en hier dien je voor elke conversie het attributiemodel aan te passen. Per conversie zie je ook meteen of het attributiemodel Data Driven beschikbaar is. Indien deze niet beschikbaar is zie je dat je deze niet kan aanvinken. De conversie voldoet dan (nog) niet aan de eisen. Gelukkig hebben we naast het Data Driven attributiemodel ook nog een ander passend attributiemodel gekozen, dus deze kan je dan selecteren. Wanneer je het attributiemodel aanpast let er dan ook even op dat je alle conversies doorloopt, dus ook de conversie die niet zijn opgenomen in de conversie kolom.

Moet ik het attributiemodel wijzigen op MCC-niveau of per account?

Heb je meerdere accounts die vallen onder een MCC en wil je de attributie doormeten over de verschillende accounts, dan is natuurlijk het advies om op MCC niveau de attributie in te stellen. Als je bijvoorbeeld twee accounts heb vallen onder een MCC maar die wat betreft customer journey helemaal niks met elkaar te maken hebben? Dan is het advies om per account de attributie (en conversie) in te stellen.

Waar zie ik de wijziging van het attributiemodel terug?

In het conversie overzicht kan je een kolom toevoegen met attributiemodel. In deze kolom staat vanzelfsprekend het attributiemodel wat je hebt ingesteld per conversie. In de kolommen Conversies en Alle conversies en de kolommen Conversiewaarde en Alle Conversiewaarde worden de conversies en waarde a.d.h.v. van het ingestelde attributiemodel toegekend.

Impact meerdere attributiemodellen in een Google Ads account

Indien je al jouw conversies hebt ingesteld op een multi-touch attributiemodel kunnen één van onderstaande situaties van toepassing zijn op jouw account:

 1. alle conversies zijn ingesteld op het attributiemodel Data driven (multi-touch)
 2. alle conversies zijn ingesteld op één van de volgende attributiemodellen Lineair/Position Pased/Time decay
  1. (data driven is (nog) niet mogelijk)
 3. een deel van de conversies is ingesteld op Data Driven en een deel op aan ander multi touch attributiemodel

Nu kan ik me voorstellen dat je in het geval van situatie 3 je afvraagt of dit een negatieve impact heeft? Wat er nu gebeurt in jouw account is namelijk dat de ene conversie op een andere manier (multi-touch) wordt geattribueerd dan de andere conversie. In beiden gevallen (indien je alle conversies hebt ingesteld op een multi-touch attributiemodel) wordt de conversiewaarde nu toegekend aan meerdere interacties in het (Google Ads) conversiepad. Waar eerst nog de toeschrijving was op basis van last click, één interactie, wordt vanaf nu de toeschrijving gedaan op basis van meerdere interacties. Het hebben van meerdere attributiemodellen in een account is in die zin dus beter dan last click. De meest gewenste situatie is natuurlijk dat je één attributiemodel hebt met Data Driven, maar indien niet beschikbaar kies een ander attributiemodel voor de conversies waar het nog niet beschikbaar voor is. Het advies is wel om het te houden bij twee attributiemodellen maximaal.

Toekomst: één attributiemodel over alle kanalen heen, Google Attribution

In dit blog heb ik jou meegenomen in de multi-touch attributiemodellen binnen Google Ads. De stip aan de horizon is dat we één attributiemodel kunnen gebruiken over alle kanalen heen. We moeten nog even geduldig wachten, maar de komst van Google Attribution zal een stap in de goede richting zijn. Wanneer dit zover is zal ik je een update geven natuurlijk!

Conclusie

Na het lezen van dit blog weet jij welke multi-touch attributiemodellen er zijn en hoe deze werken. Binnen Google Ads is het dus mogelijk om een multi-touch attributiemodel in te stellen. Dit betekent dat je daadwerkelijk jouw campagnes kan aansturen op een multi-touch attributiemodel. Wil jij dus ook elke (Google Ads) interactie conversiewaarde geven en meenemen in jouw aansturing? Stel dan vandaag nog een multi-touch attributiemodel in. Last click attributiemodellen (op basis van één interactie) zijn echt verleden tijd. Nu heb jij waarschijnlijk nog de vraag: ‘’Ik weet nu hoe de multi-touch attributiemodellen werken, maar welk multi-touch attributiemodel kies ik voor mijn Google Ads Account?’’ In mijn volgende blog leg ik uit hoe je onderbouwd een multi-touch attributiemodel kiest a.d.h.v. van onze beslisboom. Nog vragen over multi-touch attributiemodellen? Stel je vraag hieronder of neem contact met ons op.

multi-touch attributiemodel blog 1