Nieuwe voorzitter IAB Taskforce Search

De Taskforce Search van brancheorganisatie IAB verwelkomt Joris Toonders als nieuwe voorzitter. Toonders, oprichter van het internetmarketingbureau Yonego, vervangt Wolter Tjeenk Willink, die drie jaar aan het hoofd van de Taskforce stond.


‘De afgelopen 3 jaar hebben we als Taskforce Search binnen het IAB enorm veel bereikt. Ik kan terugkijken op een leuke periode waarin ik het genoegen heb gehad samen te mogen werken met een aantal andere inspirerende en gedreven bekenden uit de branche binnen het bestuur. Het is goed om na verloop van tijd het initiatief over te dragen aan een nieuw bestuur, met nieuwe ideeën om de markt verder te professionaliseren’, aldus aftredend voorzitter Tjeenk Willink. In de drie jaar waarin Tjeenk Willink aan het hoofd stond van de Taskforce Search is veel goed werk verzet. Zo zijn onder andere de Gedragscode Zoekmachinemarketing, de populaire Search Marketing Thursdays en het IAB Zoekmachinemarketing Dossier tot stand gekomen.

‘De afgelopen jaren zijn er flinke stappen gemaakt binnen de IAB Taskforce Search’, zegt Toonders in een reactie op zijn voorzitterschap. ‘Ik zie het als mijn rol om samen met bestuursleden Mieke Pelt en Lennert de Rijk de komende jaren vanuit de IAB Taskforce Search een bijdrage te leveren aan de professionalisering van Search in het algemeen. Het proactief delen van kennis in de breedte van de markt (adverteerders, bureaus, exploitanten, hogescholen/universiteiten e.d.) vormt daarbinnen een belangrijk onderdeel. De IAB Taskforce Search zal vanuit haar rol de focus leggen op leren én inspireren op het gebied van Search’.