Onderzoek: 73% van Nederlandse marketeers zet zoekmachinemarketing in

Uit de Marketing Enquête 2010 blijkt dat anno 2010 73% van de marketeers in Nederland zoekmachinemarketing inzet als onderdeel van de marketingmix. Ter vergelijking: in 2005 was dit nog 45%, een stijging van 61,6%.

Zoekmachinemarketing na e-mail marketing het meest populair

In 2009 lag het aantal marketeers dat zoekmachinemarketing inzet nog op 64%. Als belangrijke online marketingkanalen worden verder genoemd in de top 5 corporate websites en actiesites, e-mail marketing, online/interactive advertising en affiliate marketing. Hiermee is zoekmachinemarketing na e-mail marketing het meest populaire online mediakanaal.

Bedrijven die online adverteren schatten het totale online mediabudget op ca. éénderde van de totale mediauitgaven. In de periode 2006-2009 was dit nog 26 tot 28%. De forse verschuiving van offline media naar online is met name het gevolg van de meetbaarheid of ‘accountability’ van online marketingactiviteiten in vergelijking met de offline tegenhangers.

Steeds meer marketeers schakelen een specialist in

Ook blijkt uit het onderzoek dat marketeers steeds meer genegen zijn om specialisten in te schakelen voor de uitvoering van of begeleiding bij de online marketingactiviteiten van hun organisatie. Deze trend wordt gevoed door de opvatting dat 50% van de marketeers aangeeft zelf over onvoldoende kennis van online marketing te beschikken. In totaal geeft maar liefst 85% van alle marketeers aan over onvoldoende tot beperkte kennis te beschikken.

Eén van de grootste uitdagingen anno 2010 is het beter integreren van de online marketingactiviteiten. Bij 42% van de respondenten is de onderlinge afstemming van mediakanalen redelijk op orde, maar 44% geeft aan dat het voor verbetering vatbaar is. 11% geeft zelfs te kennen dat de verschillende online en offline marketingdisciplines volledig gescheiden van elkaar worden gepland.

Bron: Tijdschrift voor Marketing, Marketing Enquête 2010.