Onderzoek zoekmachine-optimalisatie kosten: tarieven & prijsmodellen SEO-bureaus

Wat zijn de kosten van een gemiddeld zoekmachine-optimalisatie (SEO) traject? Welke uurtarieven hanteren bureaus doorgaans voor SEO-werkzaamheden? Recent onderzoek door SEOmoz naar zoekmachine-optimalisatie kosten leverde een aantal interessante inzichten op in de verschillende tarieven en prijsmodellen van bureaus wereldwijd. Traffic Builders vroeg Rand Fishkin, oprichter van SEOmoz, om de onderzoeksresultaten voor de Nederlandse markt. In deze post de belangrijkste conclusies.


Achtergrond SEO-kosten onderzoek

Het onderzoek naar de kosten van zoekmachinemarketing en in het bijzonder zoekmachine-optimalisatie (SEO) is gehouden door SEOmoz in december 2011 en recent gepubliceerd. In totaal zijn de antwoorden van 490 respondenten uit 6 regio’s wereldwijd, waaronder Nederland, meegenomen in de onderzoeksresultaten.

De verdeling van respondenten naar land van herkomst:

  • Verenigde Staten – 287 respondenten
  • Verenigd Koninkrijk – 76 respondenten
  • Canada – 34 respondenten
  • Australië/Nieuw Zeeland – 28 respondenten
  • Duitsland/Frankrijk/Italië/Nederland – 34 respondenten
  • India – 31 respondenten

Van de 34 respondenten in onze regio zijn er 11 gevestigd in Nederland. Het merendeel behoort tot de kleinere bureaus met 2 tot 5 medewerkers. Slechts 4 bureaus met meer dan 10 medewerkers namen deel aan het onderzoek, waarvan 3 met 26-50 medewerkers tot de grotere zoekmachinemarketingbureaus behoren. Hiermee is het onderzoek voor wat betreft de Nederlandse markt natuurlijk alles behalve significant, maar desalniettemin interessant om te lezen.

Overzicht: de 3 belangrijkste conclusies

Uurtarief voor SEO: ca. $76-$150

Het uurtarief voor zoekmachine-optimalisatie werkzaamheden ligt bij meer dan 50% van de respondenten tussen de $76-$150. Specifiek voor de regio DUI/FR/IT/NL geldt dat ruim 29% van de respondenten een uurtarief hanteert van $101-$150, en 8,8% rekent tussen de $151 en $200 per uur. Alleen in India ligt het uurtarief sterk onder het wereldwijd gemiddelde met tarieven van minder dan $25 per uur.

seo-kosten-uurtarief-230112.png
.

SEO veelal op projectbasis uitgevoerd, prestatievergoeding in opkomst

De meeste zoekmachine-optimalisatie werkzaamheden worden op projectbasis uitgevoerd; ruim 70% wereldwijd. In de regio waarin Nederland is ingedeeld biedt 79% van de respondenten SEO op projectbasis aan. De gemiddelde kosten van een SEO-project lopen uiteen van ca. $2501 tot $7500. Deze kosten worden vaak gerekend voor eenmalige analyses en adviezen bij aanvang van een samenwerking met een zoekmachine-optimalisatie specialist.

Prijsmodellen gebaseerd op nacalculatie per uur en “fixed fee” zijn eveneens veel voorkomend, zowel in Nederland als in de andere regio’s. De populariteit van maandelijkse vergoedingen voor SEO-werkzaamheden wereldwijd suggereert dat de meeste consultants eenmalige werkzaamheden combineren met maandelijkse onderhouds- en rapportagewerkzaamheden. Logisch gegeven het feit dat zoekmachine-optimalisatie geen eenmalig project, maar een continueproces is.

seo-kosten-project-230112.png

Opvallend is het feit dat onze regio eruit springt als het gaat om het aanbieden van SEO op basis van prestatieafhankelijke vergoedingen. Populair blijken “no-cure, no-pay”-modellen gebaseerd op CPS en CPL-vergoedingen en hybride prijsmodellen, waarbij een vaste basisvergoeding wordt gecombineerd met een prestatiebonus.

seo-kosten-prijsmodellen-230112.png
.

Maandelijkse SEO-kosten verschillen sterk per regio

Vrijwel alle bureaus bieden de mogelijkheid om tegen een vaste vergoeding maandelijkse werkzaamheden te verrichten, primair onderhoud en rapportage. Opvallend zijn de enorme verschillen in maandelijkse tarieven per regio. In de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk zijn tarieven tussen de $2501 en $5000 het sterkst vertegenwoordigd, terwijl in de regio DUI/FR/IT/NL retainers tot $500 per maand het meeste voorkomen. Specifiek voor de Nederlandse markt gaf 18,2% aan maandelijkse vergoedingen van $1000 tot $5000 te rekenen.

Conclusie

Hoewel het huidige onderzoek een aardig beeld geeft van de SEO-kosten die wereldwijd gerekend worden, is het aantal respondenten voor de Nederlandse markt zoals aangegeven te laag om sluitende conclusies te trekken. Wie bekend is met de Top 5 zoekmachinemarketingbureaus in Nederland weet dat de uurtarieven ca. €120 tot €150 bedragen, afhankelijk van het type werkzaamheden en soms ook van het ervaringsniveau van de toegewezen consultant. Voor ervaren freelancers lopen de uurtarieven uiteen van €75 tot €125. Deze cijfers wijken dus licht af van het onderzoek, wat enerzijds wordt veroorzaakt door de kleine steekproefomvang en mogelijk ook doordat de Top 5 zoekmachinemarketingbureaus in Nederland niet hebben deelgenomen.

Dit laatste is niet met zekerheid te zeggen. Gelet op de response, onze kennis van de markt en het feit dat Traffic Builders niet heeft deelgenomen aan het onderzoek, maken dit een voor de hand liggende conclusie. Desondanks geeft het onderzoek een aardige indicatie voor opdrachtgevers die op zoek zijn naar een partner op het gebied van zoekmachine-optimalisatie.