Online oriëntatie: consument kiest voor eerst bezochte website

Organisaties die online als eerste worden gevonden, worden ruim 60% vaker gekozen om bij af te nemen dan partijen die als tweede worden gevonden. Dit blijkt uit diverse onderzoeken van onderzoeksbureau WUA!. Tijdens de 85 onderzoeken die de benchmark beslaat, werden in totaal 19.617 individuele beoordelingen gegeven over 2085 verschillende websites. Deze uitkomst onderstreept het belang van zoekmachinemarketing.

Als eerste online gevonden worden = conversie

Voor aanbieders van producten en diensten blijkt het van enorm belang te zijn om op internet als eerste gevonden te worden tijdens de online oriëntatie van potentiële klanten. De kans op conversies is dan aannemelijk hoger ten opzichte van de als tweede bezochte website (zeker als je website doelbewust is ingericht op basis van conversie-optimalisatie). De gecombineerde gegevens van alle onderzoeken die WUA! al uitvoerde in 2010 wijzen uit dat de eerst bezochte website in 31% van de gevallen uiteindelijk de voorkeur van de respondent krijgt. De volgende website die wordt bekeken, heeft een kans van 19% om als favoriet te worden aangewezen, om daar vervolgens bijvoorbeeld een aankoop te verrichten.

onderzoeken wua - zoekmachine positie en conversie.jpg

Zoekmachinemarketing van groot belang

Google blijkt dé manier te zijn om websites te vinden c.q. als website gevonden te worden. De onderzoeken van WUA! laten namelijk zien dat in een kwart van de gevallen de eerste website wordt bezocht door het direct intypen van het webadres, maar dat de overgrote meerderheid via Google wordt gevonden.

Respondenten die tijdens onderzoeken van WUA! hun eerste website bezoeken, komen daar in zon zeven van de tien keer via een zoekmachine terecht. In Nederland is Google met voorsprong zoekmachine nummer 1.

Is zoekmachine-optimalisatie ook iets voor u?

De hierboven benoemde actuele onderzoeken van WUA! onderstrepen het belang van zoekmachine optimalisatie voor organisaties. Door uw website optimaal vindbaar te maken, is de kans groter dat bezoekers via zoekmachines uw website als eerste bezoeken, en uiteindelijk ook hier converteren (60% vaker dan wanneer u als tweede wordt gevonden!). Traffic Builders informeert u graag over onze professionele dienstverlening, onder meer op het gebied van zoekmachine optimalisatie.