Online video populair: stijging bestedingen met 70%

Adverteerders in Nederland zetten steeds vaker online video in voor hun campagnes. De netto bestedingen aan online video bedroegen in 2009 7,3 miljoen euro. Voor 2010 wordt dat netto op meer dan 10 miljoen euro geschat.

De gegevens zijn afkomstig uit een onderzoek van IAB Taskforce Online Video. In dat onderzoek zijn de tien grootste online video-partijen, zowel uitgevers als exploitanten, meegenomen, die samen 95 procent van de Nederlandse online videomarkt vertegenwoordigen. Denk daarbij aan onder meer MTV, SBS, WebAds en Ster.

Stijging uitgaven met 70% sinds 2008

In 2008 werd er nog 4,3 miljoen euro uitgegeven aan online video. Die bestedingen stegen met 70 procent naar 7,3 miljoen in 2009. In het eerste kwartaal van 2010 gaven adverteerders bijna 3 miljoen euro uit aan online video-advertenties. Volgens Bas de Kok, vicevoorzitter van de Taskforce, zullen de bestedingen voor dit jaar nog de 10 miljoen euro overstijgen.

Het onderzoek maakt ook onderscheid in de verschillende videoformaten. Deze informatie wordt echter pas bekend gemaakt als de resultaten over het tweede en derde kwartaal dit jaar binnen zijn.

Bron: emerce.nl

Meer weten over online video & SEO?

Hoe zet je online video effectief in binnen je online marketingmix? En specifiek, welke zoekmachine optimalisatie-strategie voor video content levert resultaat op? Lees dit artikel over Video SEO in onze Kennisbank.