ROI berekening offline versus online marketing (in MsExcel)

Eenvoudig de ROI van offline versus online marketing berekenen? Met deze worksheet in MsExcel en bezoekersgegevens uit uw web analytics programma kunt u eenvoudig de ROI berekenen van uw marketingkanalen.

Accountability: offline vs. online marketing ROI
2009 staat voor veel marketeers in het teken van accountability. Elke marketingeuro moet worden omgedraaid en dus is het zaak het rendement van alle marketingkanalen in kaart te brengen. Veel marketeers worstelen hiermee. Online marketinginspanningen zoals zoekmachinemarketing en bannercampagnes laten zich nog relatief eenvoudig meten, maar offline wordt het al een heel ander verhaal. Voor het gemak hebben we een vrij eenvoudige worksheet voorbereid. Hiermee kunt u in MsExcel de Return on Ad Spend in kaart te brengen om zo offline en online marketing tegen elkaar af te zetten.

Aannamen bij ROI berekening
Omdat het rendement van offline marketing zich zo moeilijk laat meten wordt bij de berekeningen in deze Excel-sheet uitgegaan van een aantal aannamen. Ondanks het feit dat de uitkomsten hierdoor niet 100% accuraad zijn, geeft het wel een goede indicatie van het rendement van elk marketingkanaal. Zolang we de bezoekersaantallen en andere data maar uit hetzelfde web analytics programma als bron halen, blijven we immers appels met appels vergelijken.

De belangrijkste aannamen waar de ROI berekening op gebaseerd is, zijn:

 • er is een web analytics pakket geïnstalleerd dat conversies meet, zoals Google Analytics;
 • van alle bezoekers en conversies afkomstig uit Direct Traffic (Direct Verkeer en Bookmarks) ‘Branded Search’ en Overige verkeersbronnen wordt aangenomen dat ze te herleiden zijn naar offline marketingkanalen;
 • bij gebrek aan meetbaarheid per offline marketingkanaal wordt verondersteld dat elk offline marketingkanaal naar rato van budget verantwoordelijk is voor offline bezoekers en conversies.

Stappenplan berekenen ROI in Excel
Bereken in 10 minuten de ROI met behulp van bijgevoegde Excel sheet door de volgende stappen te volgen.

 1. Download de ROI berekening in Excel versie 2007 (.xlsx) en versie 2003 (.xls);
 2. open het dashboard van uw favoriete web analytics programma;
 3. selecteer de langst mogelijke periode waarbinnen u over correcte bezoekers en conversiegegevens beschikt;
 4. open de Excel worksheet;
 5. Vul bij ‘conversiewaarde’ de gemiddelde waarde per conversie in euro in;
 6. Vul in kolom B het aantal bezoekers in per offline bron van herkomst, zoals Direct Verkeer;
 7. Vul in kolom E het aantal conversies in afkomstig uit deze offline bronnen;
 8. herhaal staap 6 en 7 voor de online marketingkanalen;
 9. Vul voor zowel offline als online marketing de totale kosten per marketingkanaal in over de gselecteerde periode;
 10. De Excel sheet berekent nu automatisch:
  1. het budgetaandeel per marketingkanaal;
  2. het bezoekersaandeel per marketingkanaal;
  3. de bezoekers/budget ratio;
  4. de Return on Ad Spend;
  5. de totale omzet per marketingkanaal.

Zoals gezegd: het is een vrij eenvoudige opzet in Excel, maar het biedt wel de inzichten die men als marketeer nodig heeft om een juiste inschatting te kunnen maken van het rendement in conversies per marketingkanaal. Ik ben benieuwd naar de feedback, ‘feel free’ om verbeterpunten aan te dragen!

Download
Download hier de zip file met de ROI berekening worksheets in Excel 2003 en 2007.