Search Engine Ranking Factoren: Inkomende Link Attributen (artikel 4 van 5)

Het voorlaatste deel van onze serie Search Engine Ranking factoren betreft de inkomende link attributen. Deze elementen beïnvloeden de manier waarop Google links van externe websites naar een webpagina ‘weegt’. Deze vertaling/bewerking is gebaseerd op de Search Engine Ranking Factors v2 van SEOmoz. Tussen haakjes staat de gemiddelde waardering van de factoren op een schaal van 1.0 tot 5.0 vermeld.

De Tekst waarmee wordt Gelinked (4.4)
De ‘ankertekst’ van een link is nog steeds één van de belangrijkste factoren om aan de zoekmachines te vertellen waar een website of webpagina over gaat.

De Linkpopulariteit van de Linkende Website (3.6)
Websites met een hoge linkpopulariteit zijn nog altijd het meest interessant voor het verkrijgen van een backlink. Voor de zekerheid: niet te verwarren met Google Pagerank.

Themarelevantie van de Linkende Pagina (3.5)
Naast de tekst waarmee wordt gelinked is de themarelevantie van de linkende pagina een tweede belangrijke factor voor het bepalen van de themarelevantie van links. Links van themarelevante pagina’s dragen meer bij aan rankings dan links van off-topic pagina’s.

Themarelevantie van de Linkende Website (3.2)
Niet alleen de inhoud van een pagina waar van wordt gelinked, maar de inhoud van een website in zijn geheel draagt bij aan de waarde van een link. Themarelevante links vanuit de eigen niche zijn daarom een must.

De Leeftijd van de Link (3.1)
Links met een hogere leeftijd hebben een hogere trust dan nieuwe links. Met name in de eerste maanden hebben links tijd nodig om te ‘rijpen’, alvorens de volledige waarde van de link wordt doorgegeven.

De Tekst rondom de Link (3.1)
Des te themarelevanter de tekst die rondom een link staat, des te themarelevanter de link. Deze factor heeft vanzelfsprekend de meeste waarde indien de tekst van de link ook themarelevant is.

De Interne Linkpopulariteit van de Pagina waarvan wordt Gelinked (2.9)
Links van pagina’s die binnen de structuur van de linkende website een belangrijke plek innemen, tellen zwaarder dan links die dieper in diezelfde website gelegen liggen.

De Domein Extentie van de Linkende Website (2.5)
Met name in de USA zijn links van .edu en .gov websites erg gewild. Omdat deze domeinen vaak al lang bestaan (en niet voor iedereen beschikbaar zijn), hebben ze een hogere trust.

De PageRank van de Linkende Pagina (2.5)
De PageRank zoals weergegeven in de Google Toolbar is nooit up-to-date. Daarom is het niet meer dan een globale graadmeter voor de linkpopulariteit van een website.

Tijdgerelateerde Link Attributen (2.5)
De tijdsspanne en de frequentie waarmee links worden geplaatst, geupdate of verwijderd hebben impact op de trust van de linkpopulariteit.

Tevens verschenen in de search engine ranking serie: