Search Engine Ranking Factoren: Negatieve Indexatie/Ranking Attributen (artikel 5 van 5)

Het laatste deel alweer uit deze serie van 5 posts over de Search Engine Ranking factoren. De hieronder beschreven Search Engine Ranking factoren hebben een mogelijk negatief effect op het spideren door de zoekmachines of de rankings in Google. Deze vertaling/bewerking is gebaseerd op de Search Engine Ranking Factors v2 van SEOmoz. Tussen haakjes staat de gemiddelde waardering van de factoren op een schaal van 1.0 tot 5.0 vermeld.

De Server is vaak Onbereikbaar voor Bots (3.8)
Wanneer een website slecht is gehost en de zoekmachines kunnen er vaak niet bij, dan heeft dit een negatief effect op de frequentie waarmee een website wordt gespiderd en de indexatie tout court.

Vergelijkbare, Duplicate of Bestaande Content in de Index (3.6)
Duplicate content wordt door de zoekmachines gezien als minder relevant, waardoor het niet in de normale index wordt getoond. Dit kan in variërende mate de rankings negatief beïnvloeden.

Externe Links naar Lage Kwaliteit/spam Websites (3.5)
Het is niet verstandig om te linken naar spam (bad neighbourhoods) websites. Als de ratio lage kwaliteitlinks versus hoge kwaliteitslinks te hoog is, dan heeft dit een zeer negatief effect op de rankings.

Duplicate Titels en Meta Descriptions (3.3)
Websites waarbij de titels en meta descriptions per pagina niet of nauwelijks van elkaar verschillen, lopen een groter risico op duplicate content issues. Het is een belangrijke reden voor Google om pagina’s in de ‘supplemental index’ te plaatsen.

Deelname in Linknetwerken of het Actief (ver)kopen van Links (3.3)
Afhankelijk van de ratio tussen goede en ‘slechte’ links en de vraag of Google de netwerken al heeft opgemerkt kan dit slecht uitpakken.

Het Overmatig Gebruik van Keywords (3.3)
Het volproppen van titels, meta info en de webpagina met keywords wordt over het algemeen niet gewaardeerd door zowel de bezoeker als de zoekmachines.

Een Lage Reactietijd van de Server (2.8)
Een langzame server geeft geen blijk van trust aan de zoekmachines. Het negatieve effect op de rankings is niet groot, maar de indexatie van de website kan/zal minder frequent plaatsvinden.

Inkomende Links van Spam-sites (2.2)
Net als bij uitgaande links geldt: als de ratio lage kwaliteitlinks versus hoge kwaliteitslinks te hoog is, dan is het effect op de rankings negatief.

Een laag Bezoekersaantal (2.1)
Als zoekmachines via bijvoorbeeld de toolbar en via klikaantallen op zoekresultaten constateren dat er maar weinig bezoekers op een website komen, dan kan dit (in de toekomst) de rankings mogelijk negatief beïnvloeden.

Reeds verschenen in de search engine ranking serie: