Search Engine Ranking Factoren: Website en Domein Attributen (artikel 3 van 5)

Deel drie van de Search Engine Ranking Factors 2007 gaat in op de website en domein attributen. Dit zijn de factoren die bij dragen aan de ranking van een pagina op basis van de website en het domein waar de pagina zich op bevindt. Deze vertaling / bewerking is gebaseerd op de Search Engine Ranking Factors v2 van SEOmoz. Tussen haakjes staat de gemiddelde waardering van de factoren op een schaal van 1.0 tot 5.0 vermeld.

De algemene linkpopulariteit van de website (4.5)
De kwantiteit en kwaliteit van links die verwijzen naar een website zijn bepalend voor de link-autoriteit (linkpopulariteit) van een domein. De link-autoriteit beïnvloed vervolgens in belangrijke mate de rankings van de diverse webpagina’s binnen de website.

De leeftijd van de website (4.0)
Websites die al jarenlang door zoekmachines worden geïndexeerd, hebben onder andere door de in die jaren opgebouwde linkpopulariteit een hoge ’trust’. Daarom is het voor nieuwe websites zeer lastig om in de beginjaren goede rankings te behalen op competatieve keywords.

De themarelevantie van inkomende links (3.9)
De waarde van een link wordt mede bepaald door de themarelevantie tussen de website/pagina waar de link wordt geplaast en de website/pagina waar de link op binnenkomt. Factoren als link-tekst, de tekst rondom de link en het algehele thema van de websites spelen hierin een belangrijke rol.

De linkpopulariteit binnen de community van themarelevante sites (3.9)
Inkomende links van websites die behoren tot eenzelfde niche zijn noodzakelijk om goed te ranken. Links van autoriteiten binnen de niche wegen vanzelfsprekend zwaarder mee.

De ratio van nieuwe inkomende links (3.5)
Wanneer er met regelmaat nieuwe links worden geplaatst naar een website, dan kan dit een positief effect hebben op de rankings. De waardering van een groeipatroon hangt uiteraard wel samen met de kwaliteit van de links.

De relevantie van de website als geheel voor een zoekopdracht (3.2)
Het in zijn geheel relevant zijn voor een zoekopdracht, kan een website helpen bij het ranken (als meest relevante zoekresultaat) op die desbetreffende zoekopdracht. De waarde van deze factor is echter nihil indien de website geen trust en autoriteit bezit.

De historische prestatie van de website (2.7)

Factoren als de doorklikratio’s van zoekresultaten, het aantal directe bezoekers op een website, het aantal bookmarks en bijv. de tijd die een bezoeker op een website verblijft, wordt de komende jaren steeds belangrijker. Google krijgt steeds meer informatie in handen (via de Toolbar, Analytics, Perzonalized Search, etc.) en het ligt voor de hand dat deze data meer en meer zal worden benut bij het bepalen van relevantie.

Handmatige autoriteit gegeven door Google (2.6)
Google wordt regelmatig verdacht van het handmatig manipuleren van de waarde van bepaalde websites. Hoewel het voor de hand ligt dat het af en toe (is) gebeurd, blijft het pure speculatie.

De TLD extentie van de website (2.5)
Landspecifieke extenties (zoals .nl) wegen zwaar mee in de landspecifieke versie van Google. In de USA profiteren bepaalde non-profit/overheid extenties als .gov en .edu een hogere waarde. Minder voorkomende en nieuwere extenties hebben doorgaans een lagere trust. Tussen .com, .net en .org zit weinig tot geen verschil.

De ratio waarmee nieuwe pagina’s worden toegevoegd (2.5)
Het aantal en de frequentie waarmee nieuwe, indexeerbare pagina’s in de tijd aan een domein worden toegevoegd heeft geen noemenswaardige positieve invloed op de rankings.

Het aantal zoekopdrachten voor een website/domein (2.0)
Zoekmachines worden, onder andere door de toolbars, vaak gebruikt om een website/domeinnaam op te zoeken. Mogelijk dat Google door de in de tijd vergaarde data enige waarde toekent aan de aantallen zoekopdrachten. Die waarde is hoe dan ook nihil.

Verificatie in het Google Webmaster Central (1.4)

Hoewel het enige trust-waarde zou kunnen hebben, is het niet aannemelijk dat het verifiëren van een website bij het Google Webmaster Central van enige invloed is op de rankings.

Tevens verschenen in de search engine ranking serie: