Search Engine Reputation Management

Zoekmachinemarketing is anno 2007 allang geen op zichzelf staand proces meer. Het is een multidisciplinair specialisme, met raakvlakken met tal van andere bedrijfsprocessen. Van ICT tot marketing en van verkoop tot PR. In dit artikel meer informatie over PR & reputatiemanagement middels zoekmachinemarketing: search engine reputation management.

Whuh? Search engine reputation management?
Internet speelt inmiddels een belangrijke, zo niet cruciale rol in het koopproces van menig consument en zakelijk koper, zowel online als offline. En nu we met z’n allen niet alleen mondiger worden, maarmiddels gratis weblogs en fora ook de mogelijkheid hebben onze mening te pas en te onpas te verkondigen, wil er zo nu en dan ergens wel iets negatiefs over organisaties online staan. Zo ook in de zoekresultaten van zoekmachines.

Met technieken als mood mining zijn organisaties in staat dit soort berichten snel op te sporen in het kader van reputatiemanagement. Maar ze verwijderen uit de zoekresultaten wanneer er wordt ‘ gegoogled’ op uw bedrijfsnaam… da’s andere koek.

Voorbeelden
Eén van onze opdrachtgevers is actief op het gebied van beleggingen als beheerder van een groot aantal fondsen. Via een netwerk van aangesloten intermediairs wordt aan de welgestelden onder ons de mogelijkheid geboden om vermogen te beleggen in deze fondsen.Eén particulier uitte op meerdere weblogs en fora zijn onvrede over de fondsbeheerder, toen een fonds in waarde daalde. De intermedair bleek een constructie op basis van geleend geld te hebben aangeboden. Foute boel dus. Gevolg: een hoop negatieve publiciteit, volledig buiten de schuld van de fondsbeheerder om, die immers geen invloed heeft op de door het intermediair aangeboden beleggingsconstructie.

Een andere opdrachtgever is actief op het gebied van beveiligingsmateriaal en heeft onlangs een kort geding verloren, waarin bepaalde geclaimde producteigenschappen centraal stonden. De belangrijkste concurrent zet de volledige uitspraak van de rechter online, waarin de bedrijfsnaam van de opdrachtgever in kwestie veelvuldig voorkomt.

In beide gevallen staan diverse websites, weblogs en foramet negatieve berichten hoog in de zoekresultaten van Google wanneer men zoekt op de bedrijfsnamen van deze partijen.

Verdring negatieve publiciteit met search engine reputation management
Hoewel het in Nederland nog meer zelden wordt toegepast is search engine reputation management in de Verenigde Staten, bakermat van zoekmachine-optimalisatie, al enige jaren een bekend fenomeen. Steeds vaker hebben organisaties te maken met webpagina’s waarop men zich negatief uitlaat over een bepaald bedrijf, of waarbij een bedrijf op andere wijze in negatieve context wordt genoemd. In beide gevallen kan dit de reputatie van een organisatie schaden, en is het u er alles aan gelegen om ervoor te zorgen dat deze webpagina’s niet hoog naar voren komen in de zoekresultaten wanneer wordt gezocht op uw merk- of bedrijfsnaam.

Search engine reputation management is er op gericht middels keyword-rijke en op de juiste online bronnen gerichte persberichten negatieve publiciteit te verdringen.De sleutel: zorg er simpelweg voor datde positieve berichten op websites van derden, zoals uw eigen persberichten of artikelen, relevanter zijn voor uw bedrijfs- of merknaam. Maar PR en zoekmachinemarketing, in dit geval zoekmachine-optimalisatie, kennen meer synergievoordelen dan reputatiemanagement alleen. Kortom: geoptimaliseerde persberichten schrijven.

Onbekendheid bij PR-bureaus
Veel PR-bureaus, zeker in Nederland, zijn wanneer wij schrijven totaal onbekend met de kracht die achter search engine reputation management schuilgaat.

Zelf aan de slag?
Heeft uw organisatie een probleem dat zich laat vergelijken met bovenstaande voorbeelden? Of wenst u het schrijven van persberichten en artikelen in te zetten t.b.v. bijvoorbeeld link building?Tip ons dan eensbij uw PR-bureau, of neem contact met ons op.

Workshops zoekmachine-optimalisatie en zoekmachine-adverteren
Wilt u zelf aan de slag met zoekmachine-optimalisatie of het adverteren in zoekmachines via advertetnienetwerken als Google Adwords? Schrijf u dan in voor de workshop zoekmachine-optimalisatie of de workshop Google Adwords / zoekmachine-adverteren. Deze interactieve maatwerk workshops worden zowel op basis van open inschrijving als incompany gegeven.