Social advertising voor hoogbejaarden? Probeer Twitter

Wie met social media advertising de oudsten in onze samenleving wil bereiken, doet er goed aan om Twitter als kanaal te gebruiken. Volgens toonaangevend persbureau Reuters zou namelijk 3 procent van de 100-jarigen op Twitter actief zijn. Het onderzoek vertelt echter niet of ze ook vatbaar zijn voor social advertising…

Social advertising, het adverteren via social media, wordt steeds interessanter naarmate social media populairder worden. Marketing via social media wordt echter meestal gericht op jongeren (Hyves, Facebook e.d.) of professionals in de leeftijdscategorie van 35-49 jaar (LinkedIn, Twitter etc.). Ook 50-plussers worden op social media gevonden, maar in veel mindere mate. Dat er zelfs mensen met 2 keer de laatstgenoemde leeftijd op Twitter actief waren, had echter niemand voorspeld. De hoogbejaarden loggen minimaal 1x per week in om de laatste Tweets te volgen. Dat Twitter ongezond is, zal er op die leeftijd niet meer toe doen.

Niet alleen voor social advertising handige cijfers
Naast social advertising zijn er vele andere vormen van online advertising mogelijk om de oudere medemens te bereiken. Van de 100-plussers e-mailt 10 procent, gebruikt 12 procent applicaties om foto’s te delen en zit 4 procent achter de pc muziek te downloaden. Ook heeft een kwart van de ondervraagden een mobiele telefoon. Wat zou de 100-plusser meenemen als hij/zij zou stranden op een onbewoond eiland? Een iPod, zo antwoordde 2 procent. Apple weet dus nu waar de volgende (social) advertising-campagne op gericht kan worden.

Met al deze technologie zouden de ouderen beter op de hoogte blijven van de snel om hun heen veranderende wereld. Ze worden vooral door hun kleinkinderen gestimuleerd om deze technologie te gebruiken.