Social media veroordeeld door Engelse Aartsbisschop

Social media kennen voor- en tegenstanders. Over het algemeen laten de tegenstanders van de sociale netwerken zich niet zo nadrukkelijk uit over hun weerstand tegen deze online ontmoetingsplaatsen. De aartsbisschop van Westminster kon zijn afschuw echter niet voor zich houden, en uitte in The Daily Telegraph felle kritiek over social media.

De reden dat sociale netwerken als MySpace en Facebook het moesten ontgelden, was een zelfmoord die zich naar aanleiding van hevige pesterijen op social media had voltrokken. Aartsbisschop Nichols gelooft dat social media leiden tot vluchtige relaties en dat kinderen vriendschap als een “product” gaan zien door sociale netwerken.

Facebook

Kinderen zouden zich geen raad weten als hun sociale netwerk ineens zou imploderen, waardoor ze (online) vriendloos zouden achterblijven. De aartsbisschop vervolgde door zijn zorg uit te spreken over de afnemende loyaliteit en de opkomst van het individualisme in de Britse maatschappij. Laatstgenoemde lijkt haaks te staan op het groepsgevoel waar aanhangers van sociale netwerken naar streven. Zo zouden volgens een onderzoek vrienden op sociale netwerken meer waard zijn dan geld.

Het lijken vreemde uitspraken uit een land waar social media verplichte kost zijn op scholen. De enige zorg die er leek te zijn, was dat sociale netwerken verslavend kunnen zijn. Wat voor invloed deze uitspraak heeft op het voortbestaan van social media, is onduidelijk. Misschien staat er een partij op die aan de hand van social advertising de aandacht vestigt op deze onderwerpen en hoe ermee om te gaan. In ieder geval is de kans klein dat de uitspraken van de aartsbisschop zullen leiden tot een afschaffing van social media.