Social Search – Search Engine Strategies NY 2007 Update III

Dag drie van Search Engine Strategies 2007 in New York stond voor ons in het teken van social search. Wat is de toegevoegde waarde van social media en networking sites als Wikipedia, Del.icio.us, LinkedIn en Hyves voor zoekmachine-optimalisatie? Een verslag van de visie van toonaangevende sprekers als marketing guru Seth Godin en Rand Fishkin van SEOmoz.org op social media optimization.

Social search is de toekomst
Social search wordt wel gezien als dé toekomst van ‘Search’. De komende jaren krijgen we steeds meer te maken met personalized search en zoekresultaten die afgestemd zijn op de persoonlijke voorkeuren en sociale omgeving van de internetgebruiker. Tijdens de eerste sessie vanmorgen wist Seth Godin goed samen te vatten waarom social search zo groot wordt. Vrij vertaald:

“data in databases en indexes is feitelijk niets meer dan informatie. Dezelfde ‘data’ in een persoon is kennis. Social search biedt dus de mogelijkheid om een soort post-computer filter op ‘data’ toe te passen, waardoor informatie kennis wordt en daardoor van grotere toegevoegde waarde is voor een persoon”.

Social media groeit
Social media sites hebben de afgelopen twee jaar een enorme groei gekend. Zelfs in de Verenigde Staten zijn social media websites en andere “Web 2.0” initiatieven nog relatief nieuw. Dit maakt sociale media optimization – het inzetten van dit type websites voor zoekmachine-optimalisatie doeleinden – tot een relatief onontgonnen gebied. Ook in Nederland bieden de diverse initiatieven ruimte voor optimalisatie, met name op het gebied van link building en ‘baiting’. Laten we beginnen met het noemen van de verschillende typen social media.

Personalized social media
Hieronder vallen initiatieven als Google Custom Search wat je de mogelijkheid biedt om gebruikmakend van Google zoektechnologie een eigen zoekmachine te creëeren. Een perfecte tool voor het ontwikkelen van een ‘vertical search engine’: een zoekmachine gelimiteerd tot een specifiek thema.

Collaborative harvesters
Dit zijn onder andere de social bookmark websites die content aggregreren op basis van aanbevelingen door internetgebruikers. Voorbeelden zijn Digg.com, Reddit en Popurls.com welke meerdere social media harvesters in 1 site samenvoegt.

Social Q&A
Als laatste categorie social media sites werd social Q&A genoemd: de Google Answers en Yahoo Answers van deze wereld. Sites die in Nederland lang niet zo groot zijn. Google Answers is zelfs in de VS minder populair dan Yahoo Answers.

Link building en ‘baiting’
Waar is het nu allemaal om te doen? Het antwoord is link building: het verkrijgen van veel relevante links verwijzend naar vaak dieper gelegen content op een website. In hoofdlijnen zijn drie factoren cruciaal voor het succesvol inzetten van social media websites voor link building:

  • Kwalitatief goede content: ‘link bait’;
  • Bereik: binnen enkele uren moeten alle relevante journalisten, bloggers en webredacties het bericht hebben gezien, zodat erover geschreven en naar gelinkd kan worden;
  • ‘Link juice’: de link dient mee te tellen voor de link popularity zoals dat door zoekmachines in het algoritme meegewogen wordt bij het bepalen van de ranking.

Link bait
Content is king. Hoewel veel SEO bedrijven dit de afgelopen jaren even vergeten lijken te zijn, is content nog altijd het meest belangrijke criterium in ‘search’. Zonder goede content geen links. En zonder kwalitatief goede links is een website kansloos op competitieve zoektermen. Link bait kan worden gevormd door interessante artikelen, onderzoek, persberichten of een combinatie van het voorgaande. Het creëeren van link bait is dus geen sinecure.

Bereik bloggers en opinieleiders
Om snel bereik onder relevant publiek te krijgen moeten de juiste tools worden ingezet. In Nederland is dat wat moeilijker dan in de VS, aangezien sites als social bookmarking sites als Digg.com, Del.icio.us en Technorati hier minder populair zijn. Tijdens SES werd een case gepresenteerd waarin meer dan 40.000 bezoekers en 3200 extra backlinks op basis van één post op Digg.com werden gegenereerd. Aantallen waar we in Nederland alleen maar van kunnen dromen.

Een goede methode om in de Nederlandse markt snel de belangrijkste bloggers te bereiken wordt onder andere beschreven in het artikel over SEO en PR. In hoofdlijnen:

  • Breng de belangrijke bloggers in kaart;
  • Achterhaal de persoonlijke gegevens als naam, contactgegevens e.d.;
  • Laat bloggers enkele dagen van tevoren weten dat er een artikel/onderzoek/persbericht aan komt over onderwerp X;
  • Stimuleer hen (in niet financiële zin overigens) om over het onderwerp te posten.

Door direct in het begin de juiste opinieleiders te bereiken onstaat een sneeuwbaleffect waardoor een zeer groot aantal mensen in relatief korte tijd kan worden bereikt.

Link juice: telt de link mee?
Nu social media websites in de belangstelling van SEO-specialisten staat ondervinden enkele sites daar inmiddels alweer de nadelen van. Zogeheten ‘black hat SEO-ers’ – bedrijven die zich bezig houden met ongeoorloofde optimalisatietechnieken – spammen social sites met als doel de linkpopulariteit van de eigen website te vergroten. Het gevolg is dat veel social networking sites waaronder het bekende Wikipedia de ‘nofollow’ attribute aan de links hebben toegevoegd. Hierdoor ziet een zoekmachine de link wel, maar levert deze geen bijdrage aan de trust rank of linkpopulariteit van een site.

Toch kan het geen kwaad op websites die de nofollow attribute gebruiken vermeld te staan. Immers, er is ook direct verkeer afkomstig van sites als Wikipedia.

Binnenkort zullen we in onze zoekmachinemarketing kennisbank in een artikel dieper ingaan op de mogelijkheden van social search: de do’s, don’ts en how to’s, gericht op de Nederlandse markt.

Toekomstige social search ontwikkelingen
In de komende jaren gaan we meer zien op het gebied van social search. Met name de combinatie van algoritmisch zoeken zoals we dat nu kennen en ‘people-mediated search’ zal zijn intrede doen. Websites die getipt worden door mensen om ons heen – vrienden, relaties uit ons LinkedIn netwerk, mede-participanten op blogs, etc. – zullen langzaam maar zeker geprefereerd worden als zoekresultaat voor relevante zoekopdrachten. Deze communities waarin we participeren worden als ’trust network’ beschouwd. Zoekmachinegebruikers zullen zo steeds meer controle krijgen over hun eigen gepersonaliseerde zoekresultaten.

Morgen meer zoekmachinemarketing trends en ontwikkelingen vanuit New York, tijdens de laatste dag van de Search Engine Strategies 2007.