Solution Comparison Cookieless Era

In eerdere blogs hebben we het gehad over diverse oplossingen zoals first party data gathering, server side tagging en de implementatie van een single source of truth. Maar wat gebeurt er als je deze oplossingen tegen elkaar afzet? In dit blog kijken we beknopt naar de diverse voor- en nadelen van de oplossingen. Uiteindelijk is het aan de adverteerder om zelf een weloverwogen keuze te maken. Budget en tijd spelen hierin een rol. Uiteraard helpt Traffic Builders je graag bij het maken van een keuze!

Update Cookieless Era: Google Chrome blokkeert third party cookies vanaf 2023. Wat betekent dit voor adverteerders?

Tracking Prevention Tooling

cookieless era tracking prevention tooling pros cons traffic builders

Tracking Prevention Tooling is een oplossing die je op korte termijn, tegen relatief beperkte investering in kunt zetten om je analytische data van het website verkeer goed gemeten te krijgen en daarmee de kwaliteit en integriteit te borgen. Het is echter niet in staat om de prestatiedata van jouw advertising campagnes door te sturen naar de advertising platformen. Om klaar te zijn voor de Cookieless Era op het gebied van advertising campagnes zul je met server-side tagging beter af zijn.

Server-side tagging

cookieless era server side tagging pros cons traffic builders

Server-side tagging is een vrij technische, lange(re)-termijn oplossing die je enerzijds in staat stelt om de datakwaliteit en –integriteit van je analytische gegevens te borgen. Anderzijds biedt het de oplossing om ook de advertising platformen te blijven voorzien van de prestatiedata, zodat je bij het blokkeren van third party cookies door Chrome straks niet zonder data zit om je campagnes op bij te sturen of attribueren.

Een single source of truth: Datahive360

datahive360 pros cons cookieless era

Zoals eerder vermeld, is Datahive360 op zichzelf staand geen oplossing voor de Cookieless Era. Datahive360 ondersteunt bij dataverrijking en is daardoor in combinatie met één van de twee oplossingen ideaal. Je creëert zo meer relevante data, die ook nog eens klopt en gecombineerd kan worden in een ‘Single-source-of-truth’.

Comparison of solutions

solution comparison cookieless era traffic builders
  • Server-side tagging is een oplossing waarbij de infrastructuur van een adverteerder wordt aangepast. De implementatie en onderhoud vergen een aanzienlijke hoeveelheid tijd, moeite en technische vaardigheden.
  • Het gebruik van bestaande tooling voor het voorkomen van tracking gaat samen met een eenvoudigere en snellere installatie. Het is een hybride aanpak die parallel loopt met de reguliere opzet. Bovendien is de tijd die wordt besteed aan onderhoud en de complexiteit van trackingpreventietools aanzienlijk minder.

Kosten technische oplossingen cookieless era

Maandelijkse kosten variëren, maar dit zou niet de reden moeten zijn om te beslissen welke oplossing moet worden geïmplementeerd. Het belangrijkste verschil tussen de oplossingen is dat een adverteerder met Server-Side Tagging marketingactiviteiten kan (blijven) beheren en bijsturen op data. Overweeg opties voor segmentering en remarketing. Tracking Prevention-tooling verrijkt alleen statistische gegevens, wat leidt tot meer inzichten, maar biedt geen opties om marketing vanuit een targetingperspectief te versnellen.

Solution Comparison: advies Traffic Builders

Onze aanbeveling is om onmiddellijk een tracking prevention tool te implementeren. Doe dit zo snel mogelijk. En overweeg vervolgens of server-side tagging past bij je behoeften van marketingactiviteiten.

Niets doen is eigenlijk geen luxe die iemand zich kan veroorloven. Door tracking prevention tooling te implementeren, zorg je ervoor dat je huidige data gaps opvult en jouw organisatie de tijd geeft om de marketingstrategie te herzien en (door)ontwikkelen. Je bent altijd in staat om te versnellen en veranderingen door te voeren. Creëer nu een veilige haven. Hulp nodig? We denken graag mee!