Traffic Builders behaalt GAAC en WOAC-accreditaties Google

Zoekmachinemarketingbureau Traffic Builders is vanaf heden naast Google AdWords Qualified Company ook Google Analytics Authorized Consultant (GAAC) en Website Optimizer Authorized Consultant (WOAC).


Met het behalen van deze accreditaties heeft Traffic Builders bewezen de kennis op het gebied van Google Analytics en Google Website Optimizer in huis te hebben. Met het behalen van deze accreditaties voldoet het bedrijf aan de kwaliteitseisen die door Google gesteld zijn.

Traffic Builders heeft deze accreditaties gehaald om betere ondersteuning van Google te kunnen ontvangen en daardoor een hogere kwaliteit voor de klant te kunnen garanderen bij de verlening van verschillende diensten, waaronder:

  • Het ontwikkelen van een meetplan voor Google Analytics;
  • consultancy / uitbesteding van webanalyse & rapportage;
  • het ontwikkelen en implementeren van A/B-split- en multivariatietesten;
  • de analyse van testrapportages van Google Website Optimizer;
  • diverse trainingen, en
  • consultancy op het gebied van conversieoptimalisatie.

Met het behalen van de GAAC en WOAC-accreditaties is het partnerschap tussen Traffic Builders en Google versterkt. Beide bedrijven zullen elkaar nog actiever ondersteunen in de optimalisatie en doorontwikkeling van de producten en dienstverlening. Wolter Tjeenk Willink, oprichter van Traffic Builders, benadrukt het belang van de GAAC en WOAC-accreditaties: De afgelopen jaren hebben we veel ervaring opgedaan met zowel Google Analytics als de Google Website Optimizer in vele optimalisatietrajecten bij opdrachtgevers. Met de GAAC en WOAC-accreditatie willen we blijk geven van deze expertise en ervaring op het gebied van web analytics en conversieoptimalisatie. Bovendien helpen de GAAC en WOAC-accreditaties ons de toonaangevende positie van Traffic Builders als full-service zoekmachinemarketingbureau in Nederland te onderschrijven.

Traffic Builders is opgericht in 2001 en behoort al jaren tot de top-5 zoekmachinemarketingbureaus van Nederland. Wolter Tjeenk Willink, oprichter van Traffic Builders, is tevens actief als voorzitter van de IAB Taskforce Search.