Zelf aan de slag: het REAN-model in de praktijk voor jouw strategie (inclusief voorbeeld)

Tijd om zelf aan de slag te gaan met het REAN-model en -framework. Onderstaand een praktisch stappenplan om je op weg te helpen. Onder het stappenplan vind je het REAN-framework, waarin de belangrijkste mogelijke opties binnen jouw marketingplan uiteen zijn gezet.

Je doelstellingen bepalen je strategie

Het succes van jouw organisatie is afhankelijk van interne en externe factoren. Start dus met het overzichtelijk maken en concretiseren van de algehele markt en de positie van jouw organisatie hierin. Modellen die je hiervoor kunt gebruiken zijn o.a. het:

  • DESTEP-model (macro-niveau)
  • 5-krachten-model van Porter (meso-niveau)
  • SWOT-analyse (micro-niveau)

Op basis van een helder overzicht van het bovenstaande kun je een gegronde, heldere formulering van je overkoepelende organisatiedoelstellingen formuleren. De kern van het bestaan van je organisatie vormt altijd de basis voor je marketingactiviteiten. Dit gaat over ‘het bestaansrecht’ van jouw organisatie.

  • Je zet in deze stap de visie en missie die je wil nastreven uiteen, evenals de kernwaarden van jouw organisatie

Denk na over overkoepelende organisatiedoelstellingen

Vervolgens denk je na over de manier waarop je marketing kunt laten bijdragen aan deze overkoepelende organisatiedoelstellingen. De vraag die je jezelf stelt, is: “Hoe kan ik deze doelstellingen
bereiken door de inzet van marketing?”. Het gaat hier dus meer om het ‘hoe’ en het stellen van duidelijke richtingen/targets ter bevordering van organisatiedoelstellingen.

Splits marketingdoelstellingen uit in verschillende fasen

Gebruik van het REAN®-model en –framework stelt je in staat om deze marketingdoelstelling(en) uit te
splitsen in de verschillende fasen die kunnen worden onderscheiden in de (digitale) klantreis van jouw
potentiële doelgroepen. Je maakt subdoelen binnen je marketingdoelstellingen zo steeds concreter, en dwingt jezelf om vanuit het perspectief van zowel de marketeer als dat van de doelgroep een visie te ontwikkelen over verschillende onderdelen binnen die customer journey, die samen één solide marketingstrategie vormen.

Let hierbij op het volgende:

Volgorde

Je kunt deze fasen zowel top-down als bottom-up opnemen in je strategie. De klantreis is diffuus en niet lineair, wat wil zeggen dat ook jouw marketinguitingen niet statisch hoeven te worden ingezet.

Continuïteit

Marketing is een proces dat niet stopt. Continu contact met (potentiële) doelgroepen zorgt ervoor dat je op korte- en lange termijn in verbinding blijft staan.

Evenwicht

Balance is key. Het heeft weinig zin om volledig in te zetten op je Activate-doelstellingen als je niet in de fasen daarvoor ook de juiste context en content kunt aanbieden. Kijk daarnaast goed naar de kennis en capaciteit die je in-house hebt om de klant in iedere fase van het REAN-model op weg te kunnen helpen,

De juiste boodschap voor de juiste mensen

Heb je je doelstellingen en bijhorende fasen inzichtelijk? Dan kun je persona’s creëren. Beschrijf hiervoor, in eerste instantie zonder media-touchpoints in te tekenen, de verhaallijn zoals deze zich voor elk persona ontvouwt gedurende de klantreis. Zo creëer je een merkverhaal waarin als vanzelf de meest logische volgorde van communicatieboodschappen ontstaat.

Je merkpropositie

Vervolgens kun je, aansluitend daarop, aan de slag met je boodschap of propositie. Dit doe je door het
uiteenzetten van je merk, merkwaarden, USP’s en UBM’s. Het REAN®-communicatie-framework helpt je
om in alle fasen van het oriëntatie- en koopproces relevant en effectief te zijn, door je te ondersteunen
met communicatierichtlijnen per REAN®-rol op basis van wetenschappelijk onderzoek en ‘best practices’.
Door per fase te kijken naar het type boodschap dat belangrijk is, ga je gericht aan de slag met het formuleren van de juiste boodschap voor de juiste personen in de customer journey.

Het juiste moment en de juiste plek

Nu je hebt nagedacht over de doelstellingen, doelgroep en de propositie, kun je gericht gaan bepalen welke typen media het meest geschikt zijn om je merkverhaal te vertellen. Grotere formaten of juist niet? Rijkere media, zoals video of display advertising, contentrijke uitingen zoals native ads, of kun je het af met eenvoudige tekst-ads? Het REAN®-model & -framework stellen je vanuit hier in staat om eenvoudig en logisch onderbouwd de juiste marketingkanalen en campagnetypen te selecteren voor elke fase in de klantreis. In het framework vind je de kanalen die het beste passen bij de doelstelling die je voor ogen hebt.

 

Het juiste budget en de juiste KPI’s

Nu je strategie bijna is ontwikkeld, kun je deze door middel van KPI’s meetbaar gaan maken. Je wilt tenslotte onderzoeken of de keuzes die je hebt gemaakt succesvol blijken voor je organisatiedoelstellingen. Zoals geschetst, laat iedere fase in de klantreis zich vertalen naar een specifieke REAN®-rol, en elke rol kent specifieke doelstellingen. Deze doelstellingen zijn direct gerelateerd aan metrieken en KPI’s (Key Performance Indicators) die we in het REAN-framework gebruiken als graadmeter voor het succes van individuele marketingkanalen en de marketingmix als geheel. Zo borgt het REAN®-framework de onderlinge samenhang tussen de doelstellingen, REAN®-rol en KPI’s van marketingkanalen en campagnes.

Voorbeeld strategie inclusief budgetallocatie en passende KPI’s.

Doel Propositie Kanaal Budgetallocatie KPI’s
Bereiken van je doelgroep, gericht op het creëren van merkbewustzijn en het verhogen van merkbekendheid Onderwerp: Merk + slogan
Inhoud: merkcontent
Lading: cognitief 

– (digital) TV  & Radio
– (digital) Out of home
– Print/ digital advertising
Vast budget
Richtlijn: 20% budget
Gerelateerd aan
(*effectiviteit of kosten van)
bereik:
• Δ Merk-/
naamsbekendheid
• Ad recall
• Uniek bereik / *uCPM
• Zichtbaar bereik / *vCPM
• Kosten/GRP (CPP) > eCPM
Inspireren van je doelgroep, Gericht op het uitdragen van merkclaims en waarden en het verhogen van de merkbeleving  Onderwerp: merkclaims 
Inhoud: merkfunctie
Lading: affectief 
PR
Advertorials
Event Marketing
(Sport)sponsering
Display advertising 
Native display advertising
Social advertising
Content marketing (i.c.m. SEO)
Paid Search/ SEA (generiek)
Vast minimum budget
Additioneel budget o.b.v. conversie-ondersteunende waarde
Richtlijn: 30% budget 
Gerelateerd aan kwaliteit en/of kosten van interactie:
– Engagement Score
– € / Non-bounced visit
– Ondersteunde conversie/-waarde
– eCPC
– CTR% / Interactieratio
Activeren van je doelgroep, Gericht op het stimuleren van de gewenste doelactie
Onderwerp: product of dienst
Inhoud: USP’s en doelactie
Lading: conatief 
Point of sale
Direct mail
Outbound telesales
Display retargeting
Affiliate marketing
Social advertising / retargeting
Paid Search / SEA (specifiek)
Google/Bing Shopping 
Vergelijkingssites
Market places (Amazon, Bol.com)

Vast minimum budget
Additioneel budget o.b.v. marge/CPA
Richtlijn: 30% budget

Customer Acquisition Costs
Return On Investment (ROI)
Return On Ad Spend (ROAS)
Cost/Margin Per X (Lead, Sale)
Cost/margin Per Click
Koesteren van bestaande relaties, gericht op het verhogen van
de loyaliteit en klantwaarde
Onderwerp: organisatie 
Inhoud: (meer)waarde
Lading: affectief/ conatief
Direct mail
Outbound telesales
E-mail marketing / marketing automation
Display retargeting
Social retargeting
Paid Search retargeting (RLSA)
Richtlijn: 5%-15% budget
Lead to Sale Ratio
Cost/Margin Per Cross-/Upsell
Customer Retention Rate
Customer Retention Cost
Customer Engagement Rate
Net Promotor Score (NPS)
Return On Customer
Customer Lifetime Value (CLV)

Aan de slag met REAN

Mocht je na het lezen van deze en alle andere REAN-blogs aan de slag willen met REAN en nog vragen hebben: onze collega’s helpen je graag verder! We organiseren regelmatig webinars, staan op diverse marketingevents en geven cursussen in samenwerking met bijvoorbeeld NIMA. Ook is het mogelijk om een maatwerk training voor jou (en je collega’s) te organiseren. Dit kan gaan over REAN, maar eventueel ook over het opstellen van een data driven marketing strategie, het opstellen van buyer persona’s, of het opstellen van een SEO-strategie voor je website optimalisatie. Geen (marketing)vraag is ons te
gek. Daarbij: we houden wel van een uitdaging.