Zoeken met Google in 2010 en de gevolgen voor zoekmachinemarketing

Hoe zoeken we met Google in 2010? Welk effect hebben personalized search, local search en universal search results op ons zoekgedrag? Enquiro research, bekend van de eye-tracking studies zoals Traffic Builders die vorig jaar zelf ook uitvoerde voor Google en Live.nl, legde deze vraag voor aan een team van zoekmachinespecialisten. Als de uitkomst klopt, staan ons nog grote veranderingen te wachten.

Belangrijkste trends
Enquiro vroeg een team bestaande uit o.a. Marissa Mayer (Google product management), Chris Sherman en Danny Sullivan van SearchEngineLand.com en Justin Osmer van Live Search naar de belangrijkste trends in search en de invloed op de manier waarop we zoeken in 2010. Als belangrijkste trends werden o.a. genoemd:

  • personalized search: het personaliseren van zoekresultaten o.b.v. zoekhistorie, surfhistorie, social networking, etc.;
  • local search: het aanpassen van de zoekresultaten o.b.v. de locatie of locatievoorkeuren van de zoekmachinegebruiker;
  • universal search: de integratie van diverse mediatypen en -bronnen als zoekresultaat, waardoor in de zoekresultaten o.a. video content, blog posts, podcasts en bijv. wetenschappelijke stukken van elkaar onderscheiden kunnen worden.

Zoeken wordt gemakkelijker
Het belangrijkste is dat zoeken gemakkelijker wordt, zo is de verwachting. Zo blijf je continue ingelogd als gebruiker bij de zoekmachine van je voorkeur, waardoor er meer surf- en zoekhistorie beschikbaar is. De zoekresultaten worden opgeslagen onder een tabblad, zoals dat nu ook al in web 2.0 stijl bij iGoogle mogelijk is. Zoekmachines kunnen hierop de zoekresultaten persoonlijker maken. Zo kan op basis van de zoekhistorie worden gedetecteerd dat de gebruiker nog altijd in de markt is voor een Apple iPhone. Op basis van het zoek- en surfgedrag wordt bepaald in welke fase van het koopproces de gebruiker zich bevindt. De zoekmachine is vervolgens in staat om dit gegeven het type zoekresultaten te laten beïnvloeden. Zo kunnen productreviews, video’s en blogs in de onderzoeksfase als zoekresultaat geprefereerd worden. In de beslisingsfase zijn de zoekresultaten meer shopgericht, en bevatten ze o.a. prijsvergelijkingssites, online shops, local results van verkooppunten in de omgeving en gesponsorde resultaten.

Gevolgen voor marketing
Met het persoonlijker worden van de zoekresultaten zijn marketeers in de nabije toekomst als nooit te voren in staat om de juiste personen met de juiste behoefte op exact het juiste moment te bereiken. Keerzijde van de munt is echter dat het lastiger wordt om continue in beeld te zijn bij de zoekmachinegebruiker. Voor zoekmachinemarketing experts ligt hier dan ook een uitdaging: hoe zorg je ervoor dat bedrijven ook in de toekomst in de juiste fase(n) van het koopproces bij de doelgroep onder de aandacht worden gebracht?

Zoekmachinemarketing landschap verandert
Het blijft natuurlijk speculeren, maar vast staat wel dat de manier waarop we zoeken de komende 3 jaar enorm zal veranderen. En dat dit gevolgen heeft voor ons marketeers is eveneens evident. Nu al zien we veel van de features die hier worden besproken in meer of mindere mate terug in zoekmachines als Google en Yahoo. Zo zijn veel mogelijkheden die hier worden besproken al tijden beschikbaar in Google Custom Search Engine.

Impact van universal search
Met de introductie van universal search results, zoals video thumb nails in de organische zoekresultaten, zal ook de manier waarop we naar zoekresultaten kijken veranderen. De traditionele F-vorm waarin zoekresultaten worden bekeken – ook wel de ‘Gouden Driehoek’ genoemd – wordt deels verbroken, zo blijkt uit nieuw eyetracking onderzoek door Enquiro. Het scannen van de zoekresultaten zal niet langer beginnen in de linker bovenhoek, maar bij de thumbnail. Het optimaliseren van video content voor de organische zoekresultaten is dan ook een logische stap. De verwachting is dat dergelijke zoekresultaten een flink hogere click through rate zullen kennen mits de omschrijving voldoet aan de de zoekintentie van de gebruiker. Optimalisatie van video content heeft hierin meer om handen dan het invullen van de juiste metadata. Vanuit branding optiek is de thumbnail image van de video erg belangrijk als eye catcher, evenals de Title van het zoekresultaat, die voor de klik dient te zorgen.

Impact van personalisatie
De grootste uitdaging voor zoekmachinemarketing ligt echter niet op het vlak van universal search results, maar bij personalisatie. Focussen op de juiste keywords is geen garantie meer voor succes. Ranking bestaat niet meer, simpelweg omdat de ranking niet alleen per zoekopdracht maar ook per zoekmachinegebruiker zal verschillen. De invloed die zoekmachinemarketing specialisten kunnen uitoefenen op de zoekresulaten wordt daarmee nagenoeg nihil. Je zou je bijna zorgen gaan maken om je toekomst als zoekmachinemarketing specialist…

Toch zal zoekmachinemarketing als vakgebied met de komst van personalisatie niet ophouden te bestaan. Wel ben ik ervan overtuigd dat het zal leiden tot de ondergang van de meer technisch georiënteerde zoekmachinemarketingbureaus. Zoekmachinemarketing wordt weer wat we al jaren propaganderen: marketing (hehe, eindelijk!). In plaats van ons te richten op keywords, worden we gedwongen meer te kijken naar doelgroepen, profielen en informatiebehoeften in elke fase van het koopproces. We gaan persona’s gebruiken om inzicht te krijgen in dit koopproces en de boodschap en content die bij elk van deze fasen past.

Belang van local search
Universal search results en personalisatie zullen belangrijke drijfveren worden achter de explosieve groei die voor local search verwacht wordt. Hetzelfde geldt voor mobile search. Zoekresultaten zullen meer lokaal-georiënteerd zijn en maps worden meer en meer geïntegreerd met de reguliere zoekresultaten. Zoekmachines zullen net zo vaak worden gebruikt voor het vinden van bedrijven om de hoek als voor bedrijven in nationale of zelfs internationale context.

Conclusie
Is dit toekomstmuziek? Ik verwacht van niet. Wellicht zelfs dat we dienen te spreken van 2008 of 2009 in plaats van 2010. In elk geval zijn het trends waarvan vaststaat dat ze het zoekmachinemarketing landschap voorgoed zullen veranderen. Aan de bureaus de schone taak om het toch al steeds breder wordende vakgebied van zoekmachinemarketing op korte termijn te herdefiniëren en zich voor te bereiden op wat komen gaat.

Geschreven naar aanleiding van ‘Search Engine Results 2010’, uitgevoerd door Enquiro Research in augusts 2007. Hier is ook de whitepaper te downloaden met talloze screenshots van eye-tracking studies naar de impact van de genoemde trends op het kijkgedrag in de zoekresultaten van Google.