Zoeken op internet en sms’en verandert de werking van de hersenen

Zoeken op internet en sms’en veranderen hersenfuncties. De hersenen van mensen die veel zoeken op internet en graag sms’en zijn beter in staat om informatie te filteren en beslissingen te maken dan mensen die weinig of niet sms’en of zoeken op internet.

Zoeken op internet en sms’en hebben wel degelijk een invloed op de manier waarop de hersenen werken, zo concludeert Gary Small, een neurowetenschapper van het UCLA in Californië. De nieuwe technologieën stimuleren creativiteit en versnellen het leerproces. De activiteit in de delen van de hersenen die gaan over het nemen van beslissingen en het verwerken van complexe informatie was bij geavanceerde internetgebruikers twee keer zo hoog als bij beginners op het internet. De invloed van sms’en en zoeken op internet is echter niet alleen maar positief.

Nadelige gevolgen aan zoeken op internet en sms’en
Zoeken op internet en sms’en stimuleert bepaalde functies, maar verzwakt tegelijkertijd ook andere functies. De laatste jaren is met de toegenomen populariteit van internet een dramatische stijging in het aantal personen met AD(H)D waargenomen en zien we steeds meer internetverslaafden, die vrijwel uitsluitend online vrienden maken. Mensen die geen ‘normale’ vrienden meer hebben, hebben meer moeite met het herkennen van lichaamstaal. Bovendien kan continu zoeken op internet door een aanhoudende honger naar informatie stress veroorzaken die de zenuwnetwerken kan aantasten. Net als voor het gebruik van sociale netwerken geldt dus voor het zoeken op internet: doe het met mate.