Zoekmachines belangrijkste marketingkanaal voor webwinkels

Almere/Geldrop, 15 januari 2008 – Zoekmachines vormen met afstand het meest belangrijke marketingkanaal voor webwinkels, zo blijkt uit onderzoek. Zowel als het gaat om de bijdrage aan de naamsbekendheid als de Return on Investment (ROI) wordt zoekmachinemarketing het meest geprezen. Dit en meer blijkt uit onderzoek door de Webwinkel Vakdagen en zoekmachinemarketingbureau Traffic Builders. In het onderzoek stond het gebruik van diverse online en offline marketingmethoden in de thuiswinkelbranche centraal.

Zoekmachinemarketing meest gewaardeerd om bijdrage aan online verkopen
Zoekmachinemarketing wordt met name gewaardeerd als het gaat om de bijdrage aan online verkopen. Topposities in de niet-gesponsorde zoekresultaten en adverteren in zoekmachines komen op dit punt als meest gewaardeerd marketingmethode naar voren. Ruim 60% van respondenten gaf aan tevreden of zelfs zeer tevreden te zijn over e behaalde resultaten met zoekmachine-optimalisatie. Over adverteren in zoekmachines via netwerken als Google Adwords en Yahoo Search Marketing is ruim 48% tevreden tot zeer tevreden. E-mail marketing en PR volgen op afstand met elk een tevredenheid van ruim 38%. Direct marketing en adverteren in print media komen het slechts uit de bus.

Bijdrage zoekmachine-optimalisatie aan online verkopen

Bijdrage zoekmachine-adverteren aan online verkopen

Bijdrage diverse marketingmethoden aan online verkopen

Bijdrage aan naamsbekendheid
Ook als het gaat om de bijdrage aan naamsbekendheid nemen zoekmachine-optimalisatie en adverteren in zoekmachines respectievelijk de eerste en tweede plaats in. Ruim 42% is tevreden over zoekmachine-optimalisatie, een kleine 18% zelfs zeer tevreden. Direct marketing wordt waar het de naamsbekendheid betreft het minst gewaardeerd: slechts 22,7% is tevreden tot zeer tevreden over de behaalde resultaten. Opvallend genoeg presteert ook online banner advertising slecht op dit vlak. Slechts 27,3% van de webwinkeliers geeft aan tevreden te zijn terwijl online advertising juist wordt ingezet ten behoeve van online branding.

Bijdrage zoekmachine-optimalisatie aan naamsbekendheid / branding

Bijdrage zoekmachine-adverteren aan naamsbekendheid / branding

Bijdrage diverse marketingmethoden aan naamsbekendheid / branding

2008: meer budget voor online ten koste van traditionele media
De tevredenheid over zoekmachinemarketing methoden komt tevens tot uiting in het marketingbudget van 2008. 45,3% van de respondenten geeft aan meer budget te alloceren voor het adverteren in zoekmachines vergeleken met afgelopen jaar. 34,8% gaat meer investeren in zoekmachine-optimalisatie om zo de vindbaarheid te verbeteren. Ook e-mail marketing kan rekenen op een groter budgetaandeel in 2008 in vergelijking met 2007. De toenemende budgetten gaan voornamelijk ten koste van printmedia, betaalde linkvermeldingen en online banner advertising.

Verdeling marketingbudget 2008

Vergelijking verdeling marketingbudget 2007 - 2008

Speciale aandacht voor zoekmachinemarketing
In dit onderzoek werd in de vorm van een aparte set vragen het bijzonder aandacht besteed aan zoekmachinemarketing. Respondenten werden ondermeer gevraagd naar de mate van ervaring met zoekmachinemarketing, de verdeling van het budget over de diverse advertentienetwerken als Google Adwords en Yahoo Search Marketing en de inzet van de diverse advertentiemogelijkheden binnen deze netwerken. Over dit deel van het onderzoek wordt op korte termijn meer bekend gemaakt.

Over het onderzoek
Het onderzoek is uitgevoerd in het kader van de Webwinkel Vakdagen welke op 16 en 17 januari in de Jaarbeurs Utrecht worden georganiseerd. In totaal namen 280 respondenten deel aan het onderzoek, waarvan bijna 86% (eind)verantwoordelijk was voor één of meerdere webwinkels. Het merendeel van de respondenten (70,3%) is werkzaam in een kleine organisatie van maximaal 10 personen. 16,4% is werkzaam in een organisatie van 10 tot 50 personen en 11% heeft tussen de 50 en 500 collega’s. Slechts 1,56% is werkzaam in een organisatie groter dan 500 personen. Branches die vertegenwoordigd zijn in het onderzoek zijn de reisbranche (3,9%), financiële dienstverlening (0,8%), consumentenelectronica (14,8%), mode/kleding (12,5%), online warenhuizen (13,3%) en overige branches (53,9%).