Google: anti-spam of pro-advertising?

Google is wereldwijd één van de meest gebruikte zoekmachines, zeker waar het gaat om business-to-business gerelateerde zoekopdrachten. Omdat goede rankings voor elke onderneming van belang zijn, is een paar jaar na de lancering van de eerste zoekmachine een bloeiende industrie ontstaan waarvan zoekmachines het middelpunt vormen: zoekmachine-optimalisatie. Google lanceerde onlangs een nieuwe toevoeging aan haar zoekalgoritme, die het kat-en-muisspel tussen zoekmachines en specialisten in zoekmachine-optimalisatie naar een hoger niveau tilt.
Wanneer men een product besteld op internet is het dikwijls een kwestie van een zoekopdracht invoeren in de favoriete zoekmachine, de eerste paar resultaten bekijken en vervolgens een keuze maken en het product aanschaffen. Dit maakt het voor u een absolute must om met uw site een vermelding in de top tien van zoekresultaten te behalen. Voor business to business georiënteerde ondernemingen werkt dit principe overigens niet anders.
Optimalisatie is een kat-en-muis-spel
Al enkele jaren zijn zoekmachines in een kat-en-muis-spel verwikkeld met zoekmachine-optimalisatie specialisten; bureaus als Traffic Builders die – inspelend op het zoekalgoritme van een zoekmachine – websites hoog laten scoren op relevante zoektermen. Zoekmachines nemen een dergelijke beïnvloeding van de zoekresultaten niet altijd in dank af. Professionele optimalisatiespecialisten zoeken echter altijd de grens van ‘het toelaatbare’ op, en wordenniet bestraft voor het gebruik van niet-toegestane methoden. Het gros van de markt bestaat echter uit ‘cowboys’ die vaak middels zeer agressieve methoden de zoekresultaten trachten te beïnvloeden.
Overdadige zoekmachine “optimalisatie”
Google, zonder twijfel één van de meest innovatieve zoekmachines, ontwikkelde onlangs een filter dat dergelijke praktijken moet ontmoedigen. De aanpassing aan het zoekalgoritme van Google lijkt met name websites te straffen waarbij de zoekmachine-optimalisatie te overdadig is toegepast. Zo controleert Google of de links naar de desbetreffende website de zoekterm bevatten waarop geoptimaliseerd is, of er optimalisatie heeft plaatsgevonden op deze zoekterm en zelfs of de url waarnaar gelinkt wordt de zoekterm bevat. Opvallend genoeg lijkt het zoekmachine-optimalisatie filter niet voor alle zoektermen te gelden. Met name commerciële, zeer populaire, Engelstalige zoektermen lijken door de mangel te worden gehaald.
De vraag is echter of Google met het aanscherpen van haar beleid ten opzichte van geoptimaliseerde websites de plank niet compleet misslaat. Gelet op de veranderingen in het zoekalgoritme zouden de wijzigingen namelijk ook resulteren in lagere posities voor bedrijven waarvan de bedrijfsnaam en domeinnaam samenvallen met de meest belangrijkste zoekterm. Directories en andere websites linken immers vaak naar bedrijven met de bedrijfsnaam. Deze links zouden op basis van het nieuwe algoritme als ‘kunstmatige beïnvloeding’ kunnen worden gezien, en als zodanig bestraft worden.
Veiling topposities gesponsorde koppeling per opbod
Google poogt met dit nieuwe zoekalgoritme de databasevervuiling die de afgelopen jaren is opgetreden te verminderen en het geheel weer in balans te brengen. Maar gelet op het feit dat het filter slechts voor een beperkt aantal commerciële zoektermen geldt, kan men zich afvragen of er geen tweede belang speelt; advertentieinkomsten. Het filter lijkt namelijk gekoppeld te zijn aan het populaire Google Adwords, het programma van Google waarmee bedrijven in staat worden gesteld te adverteren op zoektermen. Deze advertenties, die u bij sommige zoekopdrachten ongetwijfeld zijn opgevallen, worden per opbod geveild. Hoe meer adverteerders zich aandienen, des te hoger worden de opbrengsten per klik.
De gegevens die Google middels dit systeem over de populariteit van bepaalde zoektermen verkrijgt, lijken als basis te hebben gediend voor het selecteren van de trefwoorden waarop het filter van toepassing is. Hoezo, commercieel belang?
Bewerking van het artikel “Google ´s geheime agenda”, Marketing Rendement januari 2004.
Update: dit blog is flink verouderd, maar daarom niet minder leuk om te lezen. Al sinds 2001 hebben we de ambitie om de beste te zijn én te blijven. Daarom zorgen wij voor optimale kennis van ons vakgebied. Meer lezen over zoekmachine marketing? Klik dan hier.