Home » Privacy statement & disclaimer

Privacy statement & disclaimer

Privacy statement

Traffic Builders respecteert de privacy van bezoekers van de website traffic-builders.com en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft via contact- of offerteformulieren vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) stelt.

Doeleinden van de gegevensverwerking
Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten ter zake zoekmachinemarketingdiensten en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties, met inbegrip het uitvoeren van activiteiten gericht op de vergroting van het klantenbestand. De gegevens worden derhalve opgeslagen in ons Customer Relationship Management systeem.

Als relatie van Traffic Builders heeft u na schriftelijk verzoek de mogelijkheid uw persoonlijke gegevens in te zien. Indien het door ons verstrekte overzicht onjuistheden bevat, wijzigen we deze gegevens graag. Daarnaast kunt u ons schriftelijk of per e-mail op de hoogte stellen, indien u niet wilt worden benaderd met informatie over onze producten en diensten, of uw gegevens wenst te laten verwijderen.

Vastlegging van overige gegevens
Om meer inzage te krijgen in het gebruik van traffic-builders.com en de prestaties van (online) marketingcampagnes wordt gebruik gemaakt van zogeheten webanalytics software op de website. Dit is software die geanonimiseerde gegevens omtrent uw websitebezoek vastlegt. Voorbeelden van vastgelegde gegevens zijn onder andere de bron van herkomst van uw bezoek (bijv. een campagne of verwijzende webpagina), de door u bekeken webpagina’s, gebruikte zoekopdrachten, etc. We wijze u er graag expliciet op dat deze gegevens nooit te herleiden zijn naar u als persoon of individu, uitgezonderd situaties waarin u zichzelf via één van de formulieren op de website als persoon identificeert. In dergelijke gevallen is uw bezoekgedrag te koppelen aan de ingevulde gegevens.

Daarnaast wordt gebruik gemaakt van diverse tools om webpagina’s of onderdelen daarvan te testen in zogeheten A/B of multivariatietests, en van tools om bezoekers te kunnen onderverdelen in segmenten. Bijvoorbeeld een segment dat primair geinteresseerd lijkt in onze dienstverlening, versus een segment dat de website primair bezoekt omwille van ons blog.

Bovengenoemde tools maken gebruik van zogeheten cookies om deze informatie vast te leggen. Afhankelijk van uw browserinstellingen kunt u hiervan een melding krijgen bij het openen van een webpagina van deze website. U kunt alle tools die door Traffic Builders worden gebruikt vertrouwen; géén van deze tools legt informatie vast anders dan bovenstaand vermeld en allen hebben zich gecommiteerd aan de eprivacy-richtlijn zoals door het Europees Parlement vastgesteld.

Uitsluiten van gegevensverzameling
Indien u geen prijs stelt op het vastleggen van uw geanonimiseerd bezoekgedrag kunt u ervoor zorgen dat de webanalytics tool “Google Analytics” zoals door Traffic Builders gebruikt, géén gegevens vastlegt in cookies. U dient hiervoor een plugin te installeren in uw web browser. Klik hier voor een overzicht van opt-out plugins voor diverse browsers.

Indien u helemaal geen cookies wenst te accepteren tijdens uw bezoek aan traffic-builders.com, dient u de privacy instellingen van uw brower aan te passen.

  • Voor Internet Explorer: ga naar Extra > Internetopties > Privacy, pas de instellingen aan naar “Hoog”
  • Voor Firefox: ga naar Extra > Opties > Privacy, zet het vinkje bij “Cookies voor websites accepteren” uit.

Aanpassen privacy statement
Wij behouden ons het recht voor deze privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.

Traffic Builders & cookies
Deze cookie uitleg is opgesteld in samenwerking met branchepartijen en besproken met toezichthouder OPTA.

Om u meer service te bieden bij het bezoeken van websites maken wij gebruik van cookies. Dit zijn handige technieken die informatie verzamelen en gebruiken. Websites worden daardoor makkelijker in gebruik. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat u ingelogd kunt blijven op een website of dat uw voorkeuren, zoals locatie- en taalinstellingen, worden onthouden. Daarnaast houden ze bij het online winkelen uw digitale winkelwagentje bij. Wij kunnen dankzij cookies zien hoe vaak deze site – en welke pagina’s – worden bekeken. Verder maken sommige cookies het mogelijk om uw surfgedrag te volgen. Zo kunnen we relevantere advertenties laten zien. Dankzij cookies zijn ze zoveel mogelijk aangepast aan je eigen interesses.

Cookies worden opgeslagen op uw computer en u kunt ze op elk gewenst moment verwijderen. Dat gaat heel eenvoudig. Klik op één van de onderstaande iconen om direct naar de handleiding van uw browser te gaan. Bedenk wel dat u na het verwijderen van cookies op sommige websites opnieuw uw voorkeuren zal moeten instellen of opnieuw moet inloggen.

Chrome  Firefox  Internet Explorer  Safari  Safari

Belangrijk om te weten: Het gebruik van cookies is veilig. E-mail en telemarketing acties zijn niet het gevolg van cookies. Cookies slaan namelijk uw e-mailadres of telefoonnummer niet op, noch wordt er met behulp van cookies een tot een persoon herleidbaar profiel opgebouwd.

Naam Geplaatst door Waarvoor gebruikt Levensduur
__utma
analyseert hoe vaak iemand traffic-builders.com bezoekt Google Analytics onbeperkt
__utmb
analyseert hoe lang iemand traffic-builders.com bezoekt Google Analytics sessie
__utmc
analyseert hoe lang iemand traffic-builders.com bezoekt Google Analytics 0.5 uur na sessie
__utmv
classifiseert de bezoeker Google Analytics onbeperkt
__utmz
analyseert hoe iemand op traffic-builders.com is gekomen Google Analytics 6 maanden
_ga
guest_id
controleert of u bent ingelogd op Twitter Twitter sessie
remember_checked
onthoudt of u bent ingelogd op Twitter Twitter 1 jaar
twll
onthoudt of u bent ingelogd op Twitter Twitter onbeperkt
w3tc_referrer
zorgt er voor dat de website sneller wordt geladen door een cache aan te maken Traffic-builders.com
wordpress_
onthoudt gegevens van alleen ingelogde gebruikers WordPress sessie
wordpress_logged_in
onthoudt gegevens van alleen ingelogde gebruikers WordPress sessie
wordpress_test_cookie
test of computer cookies toestaat WordPress sessie
wp-settings-1
onthoudt bepaalde settings van alleen ingelogde gebruikers WordPress 1 jaar
wp-settings-time-1
onthoudt bepaalde settings van alleen ingelogde gebruikers WordPress 1 jaar

 

Disclaimer

Hoewel bij het ontwikkelen en onderhouden van deze website de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd niet meer juist is. Traffic Builders BV aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van alle activiteiten die worden ondernomen op basis van de informatie zoals verstrekt op deze website. Aan de inhoud van deze website kan geen verplichting van Traffic Builders BV worden ontleend, met uitzondering van die gevallen waarbij een schriftelijke overeenkomst is opgemaakt.

Bronnen van derden
Bepaalde verwijzingen in deze website voeren naar informatiebronnen die door derden worden onderhouden, waarop Traffic Builders BV geen invloed kan uitoefenen. Traffic Builders draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid of enig ander aspect van deze informatiebronnen.

Auteursrecht
Het auteursrecht van alle op deze website aanwezige content berust bij Traffic Builders BV, tenzij nadrukkelijk anders vermeld door middel van bijvoorbeeld bronverwijzingen. Niets uit de applicaties, teksten of grafische voorstellingen van deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door druk, fotokopie, fax, overtypen, opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand of anderszins hetgeen van toepassing is op de gehele of gedeeltelijke bewerking, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming vooraf van Traffic Builders BV.

Merkbescherming
Traffic Builders, de slogan “Search Engine Marketing Professionals”, het Traffic Builders logo zijn gedeponeerde (beeld)merken van Traffic Builders BV.

Algemene Voorwaarden
Traffic Builders BV is geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel van Flevoland onder inschrijvingsnummer 39075117. Op de dienstverlening van Traffic Builders BV zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder voornoemd inschrijvingsnummer. Deze voorwaarden worden op aanvraag kosteloos toegezonden.

Mis geen blogartikel meer!

Ontvang onze blogartikelen per mail