Zoekmachine adverteren slimmer omgaan met uw Google Adwords budget

Zoekmachine adverteren met bijv. Google Adwords wint aan populariteit en kan daardoor een dure aangelegenheid worden. Zeker als u biedt op concurrentie-intensieve keywords. In dit artikel uitgebreide informatie over de meest effectieve manieren in uw budget voor zoekmachine adverteren beter te managen en de kosten per klik drastisch te verlagen.
Update: dit blog is flink verouderd, maar daarom niet minder leuk om te lezen. Al sinds 2001 hebben we de ambitie om de beste te zijn én te blijven. Daarom zorgen wij voor optimale kennis van ons vakgebied. Meer lezen over zoekmachine adverteren? Klik dan hier.
Inleiding in zoekmachine adverteren
Zoekmachine adverteren is sinds de introductie in Nederland sterk in populariteit toegenomen. Niet verwonderlijk, want het biedt organisaties – groot en klein – de mogelijkheid om met beperkte middelen zoekmachines in te zetten als marketing- en verkoopkanaal. Met name in 2003 en 2004 heeft zoekmachine adverteren een aanzienlijke groeispurt beleefd als gevolg van de verder toenemende interesse van adverteerders voor Google Adwords en Yahoo Search Marketing.
Kenmerken zoekmachine adverteren
Een van de meest kenmerkende apecten van zoekmachine adverteren is dat u zich richt op een aantal keywords of trefwoorden. Alleen als men als zoekopdracht één van de door u geselecteerde trefwoorden intypt wordt uw advertentie getoond. Een ander belangrijk kenmerk van adverteren in zoekmachines is dat verrekening geschiedt op basis van het aantal gerealiseerde kliks. Met Google Adwords of Yahoo Search Marketing betaalt u dus uitsluitend als er op een advertentie – ook wel gesponsorde link of gesponsorde koppeling genoemd – wordt geklikt.
De kosten per klik zijn volledig afhankelijk van uw ambities en dat van uw concurrenten. Zijn er meerdere concurrerende ondernemingen die adverteren in de zoekmachine op dezelfde keywords als u doet, dan wordt de prijs opgedreven. Dit heeft te maken met het veilingprincipe dat achter advertentieprogramma ´s als Google Adwords schuilgaat. De minimale kosten bedragen 0,05 per klik. In aanvulling hierop kan men een dagbudget instellen. Dit dagbudget wordt door Google Adwords automatisch over de gehele dag verdeeld, zodat een gelijkmatige verdeling van advertentievertoningen plaatsvindt.
Het volgende voorbeeld illustreert goed hoe dit ´veiling-per-opbod ´-principe van zoekmachine adverteren in z ´n werking gaat bij bijvoorbeeld Google Adwords.
Adverteren in zoekmachine Google
Onderstaand voorbeeld gaat eveneens op voor adverteren in zoekmachine Yahoo Search Marketing (gerelateerd aan onder andere Ilse, MSN, etc.), met als belangrijkste verschil dat het minimumbod 0,15 bedraagt.
Bedrijf X wenst te adverteren op het keyword ´managementcoaching ´. Het keyword is niet zeer populair, maar toch zijn er twee andere adverteerders, beiden concurrerende bedrijven, die ook op dit keyword wensen te adverteren, adverteerder A en adverteerder B.
Maximumbiedingen per klik (max. CPC)
Adverteerder A biedt in de uitgangssituatie 0,50 per klik. Adverteerder B heeft het een kleiner budget en laat het maximumbod per klik op 0,05 staan. Bedrijf X biedt 0,30 per klik als maximumbod.
Zowel Google Adwords als Yahoo Search Marketing bieden de mogelijkheid om de maximale kosten per klik te definiëren.
Advertentieposities gesponsorde koppeling
Door bovenstaande biedingen staat de gesponsorde koppeling van adverteerder A boven de gesponsorde koppeling van bedrijf X en adverteerder B.
De werkelijke kosten per klik
De maximumkosten per klik zijn geenszins gelijk aan de werkelijke kosten per klik. Het is van groot belang om dit te onthouden, omdat hierdoor grote verschillen in het te alloceren budget kunnen ontstaan.
De werkelijke kosten bedragen in de geschetste situatie namelijk als volgt:
Adverteerder A betaalt 0,31 per klik
Bedrijf X betaalt 0,06 per klik
Adverteerder B betaalt slechts 0,05 per klik.
Biedingen van gesponsorde koppelingen onderhouden
Adverteerder B merkt de komst van Bedrijf X op, en wenst toch graag de tweede advertentiepositie van haar gesponsorde koppeling te behouden. Ze verhoogt haar budget naar een maximum van 0,40 per klik.
Ook adverteerder A is niet blij met de komst van Bedrijf X. Immers, voordat deze 0,30 per klik boodt, betaalde ze slechts 0,06 per klik, en nu is dat 0,31. Dat is nooit haar bedoeling geweest, en ze verlaagd het maximumbod naar 0,29. Bedrijf X laat haar maximale bod staan op 0,30
Let op: zoekmachine adverteren is een heel dynamisch proces dat in sommige gevallen zeer intensieve bijsturing vereist. Dit kan oplopen tot enkele malen per dag, zeker bij gesponsorde koppelingen op een groot aantal keywords!
De werkelijke kosten per klik in de nieuwe situatie
In de nieuwe situatie, waarbij de diverse adverteerders de maximum kosten per klik hebben vergroot, bedragen de werkelijke kosten per klik nu als volgt:
Adverteerder A betaalt nu 0,05 per klik en bezet de derde advertentiepositie met haar gesponsorde koppeling. Hoewel ze 0,29 per klik biedt, bedragen de werkelijke kosten dus slechts de minimum kosten per klik, aangezien er geen andere adverteerder is die onder de 0,29 per klik van adverteerder A heeft geboden. Op dat moment zijn de minimum kosten dus van toepassing.
Adverteerder B betaald in de nieuwe situatie 0,31 per klik. Dit is dus slechts 0,01 meer dan bedrijf X. Ook dit is kenmerkend voor zoekmachine adverteren: de werkelijke kosten bedragen altijd slechts 0,01 meer dan het maximale bod van de adverteerder die na u het hoogste bod heeft uitgebracht. Indien deze niet bestaat – en u dus effectief het laagste bod van alle adverteerders heeft uitgebracht – bedragen uw kosten de minimumkosten per klik.
Bedrijf X betaalt in de nieuwe situatie 0,30. Immers, het bod van de adverteerder onder Bedrijf X is dat van 0,29 van adverteerder A.
Adverteren in zoekmachine Google & GAP management
Zoals bovenstaand voorbeeld goed illustreert, is het van het grootste belang om de concurrerende biedingen nauwgezet in de gaten te houden. Door goed te kijken welke gaten er ontstaan tussen de biedingen van de verschillende adverteerders, kunnen zogenaamde GAP ´s worden ontdekt, die u de mogelijkheid geven door slim te bieden goede advertentieposities van uw gesponsorde koppeling te bemachtigen, zonder dat u letterlijk duur komt te staan.
Adwords concurrenten op slimme wijze op de kosten drijven
Dit gezegd hebbende, is het niet moeilijk de volgende stap denkbaar te maken: het dwarszitten van concurrerende adverteerders. Dikwijls is een adverteerder die bijvoorbeeld 0,50 als maximale bod heeft ingesteld per klik, geenszins bereidt dit daadwerkelijk te betalen. En al zou dit wel het geval zijn, doordat het Google Adwords systeem een bepaald budget adviseert, uitgaande van een gemiddelde prijs per klik die lager ligt dan 0,50 per klik, is het budget vaak niet ingesteld op werkelijke kosten van 0,50.
Door op dat moment in dit voorbeeld 0,49 per klik te bieden als maximale bod, worden de kosten van de concurrerende adverteerder opgedreven naar 0,50. Dit heeft tot gevolg dat het dagbudget van de adverteerder voortijdig opraakt. De advertenties worden dan niet meer getoond, waarop u dikwijls uw maximale kosten per klik kunt verlagen.
Wellicht ten overvloede: dit is geenszins te vergelijken met andere, niet-legale methoden om concurrenten te dwarsbomen. Te denken valt bijvoorbeeld aan wat wordt beschouwd als klikfraude; het gebruik van zogenaamde clickbots. Dit is een stukje software dat automatisch de advertenties van concurrerende adverteerders lijkt ´aan te klikken ´. Feitelijk zijn dit valse kliks die de concurrent niets opleveren maar haar wel op slinks wijze van het dagbudget afhelpt.
Adverteren in zoekmachine Google effectief bijhouden
Zoals aangegeven kunt u uw budget middels het toepassen van GAP management effectiever managen. Maar er is ook een andere methode die het managen van uw budget vergemakkelijkt. De truc: uw keywords niet primair op basis van woordovereenkomsten indelen, maar op basis van kosten per klik oftewel: budgetgroepen in plaats van keywordgroepen.
Het is een goede gewoonte om Adwords keywords in te delen op basis van woordovereenkomsten. Zo kan de volgende gesponsorde koppeling zijn toegewezen aan de keywordgroep met de keywords ´zoekmachines ´, ´topposities ´ en ´vindbaarheid ´:
Traffic Builders
Vindbaarheid verbeteren?
Topposities in zoekmachines!
www.traffic-builders.dev
De keywordgroep is nu ingedeeld op basis van het feit dat alledrie de woorden in de gesponsorde koppeling voorkomen. Dit is een goede gewoonte, omdat woorden die als zoekopdarcht worden gebruikt door de zoekmachinebezoeker, in de gesponsorde koppelingen vetgedrukt worden afgebeeld. Hierdoor valt de gesponsorde koppeling beter op, hetgeen de doorklikratio (conversie van vertoning naar klik) sterk bevordert.
Haal het beste uit zoekmachine-adverteren
Kortom: ga slimmer om met uw Google Adwords of Yahoo Search Marketing budget en haal het beste uit adverteren in zoekmachine Google en andere zoekmachines tegen lagere kosten!
Lees meer over onze dienstverlening op het gebied van adverteren in zoekmachines.