Focus op integrale aanpak zoekmachinemarketing door succesvolle organisaties

Zoekmachinemarketing verdient in onze optiek een integrale aanpak. Traffic Builders ‘predikt’ deze meer holistische benadering van zoekmachinemarketing en met name van SEO al jaren. SEO of zoekmachine-optimalisatie is immers geen project of campagnematig marketingkanaal, maar heeft veel meer de kenmerken van een strategie of zelfs een bedrijfsproces. In dit videointerview door Emerce tijdens IAM 2010 een korte uiteenzetting over trends en ontwikkelingen bij succesvolle opdrachtgevers.

Waarom een holistiche aanpak van zoekmachinemarketing?
Online marketing in het algemeen en zoekmachinemarketing in het bijzonder kent enorm veel raakvlakken met andere disciplines binnen een organisatie. Hierbij gaat het niet alleen om voordehandliggende combinaties met expertisegebieden als ICT copywriting. Het zijn vaak juist de minder in het oog springende combinaties die het verschil maken tussen wat ik maar noem een “ad hoc” of meer projectmatige aanpak van SEO en een degelijke langetermijnstrategie die ook als zodanig verankerd is in de processen binnen marketingoverschrijdende bedrijfsdisciplines. Denk bijvoorbeeld maar aan de mate waarin PR, customer service (inbound) en webcare (outbound) een bijdrage kunnen leveren aan zoekmachine-optimalisatie. Of de verschuiving van traditionele linkbuilding naar wat wij noemen ‘authority building’, waarbij veel meer creativiteit, techniek, relatiebeheer en zelfs strategische partnerships komen kijken.

In de praktijk zien we dat twee typen organisaties succesvol zijn in het benutten van de mogelijkheden, namelijk:

  • kleinere organisaties die omwille van gebrek aan kennis of tijd zoekmachinemarketing volledig uitbesteden en daar ook in durven te investeren;
  • grotere organisaties die inzien dat online marketing of ebusiness een andere discipline is dan meer traditionele marketing en dit ook laten weerspiegelen in de bedrijfsstructuur.

Wat beide typen organisaties gemeen hebben is een sterk commitment vanuit de directie. Dit vertaalt zich niet eens zozeer in een groter budget, maar veel meer in een andere manier van (flexibel of performance-based) budgetteren en de bereidheid om nieuwe dingen te testen. Want ondanks de komst van webanalytics en het gegeven dat marketing daarmee anno 2010 meetbaarder is dan ooit, is marketing nog altijd geen exacte wetenschap.

Interview
Tijdens de tweede editie van IAM 2010, vorige week in de RAI Amsterdam, werden diverse interviews afgenomen die de komende dagen op Emerce zullen verschijnen. Onderstaand het interview over wat ik beschouw als één van de belangrijkste trends bij succesvolle opdrachtgevers: de holistische of integrale aanpak van zoekmachinemarketing.

{youtube}qj62dYbmBmc{/youtube}