Google wijzigt Europees merkbeleid m.b.t. Google Ads

Op 14 september 2010 treedt een verandering in werking m.b.t. Google’s Europese merkbeleid rond Google Ads. Vanaf die datum mogen Google-advertenties worden weergegeven op basis van zoekwoorden die handelsmerken c.q. merknamen bevatten, ook van partijen die geen eigenaar van de merknaam zijn.

Google zegt zelf het volgende over de beleidswijziging: “Als gebruikers bijvoorbeeld als zoekwoord het merk van een videocamerafabrikant intypen, kunnen zij relevante en nuttige advertenties te zien krijgen van resellers, recensiewebsites en tweedehandswinkels, evenals advertenties van andere fabrikanten”. De aangekondigde wijziging trekt Google’s merkbeleid gelijk met de meeste andere landen. Zo konden bijvoorbeeld in de VS en Canada adverteerders al sinds 2004 handelsmerken van derden gebruiken en sinds mei 2009 ook in veel andere landen.

Beleid advertentieteksten blijft ongewijzigd

Google’s beleid rond (de bescherming van de juistheid van) advertentieteksten blijft onveranderd. Google zegt hierover: “Onbevoegde adverteerders zullen niet in staat zijn om een bewaakte c.q. beschermde term in de vorm van een merknaam in hun advertentietekst op te nemen. Het nieuwe merkbeleid is alleen van toepassing op het gebruik van zoekwoorden.”

Google respecteert merkenrecht

Met de aanpassing van z’n Europese merkbeleid voor Google Ads reageert de zoekgigant op een vonnis van het Europese Hof van Justitie in maart 2010. Het hof oordeelde toen dat Google geen inbreuk maakt op het merkrecht door adverteerders de mogelijkheid te bieden te betalen voor trefwoorden die overeenkomen met (handels)merken van hun concurrenten of derden. Adverteerders mogen echter niet aan de hand van Google Adwords advertenties laten weergeven die het voor internetgebruikers onmogelijk maken om (eenvoudig) te begrijpen van welke onderneming de waren of diensten waarop de advertentie betrekking heeft, afkomstig zijn.

Klacht indienen bij Google blijft mogelijk

Op basis van het eerdere Europese merkbeleid van Google konden eigenaars van merken, om te voorkomen dat advertenties van derden werden weergegeven naar aanleiding van zoekopdrachten op basis van hun merknaam, een klacht bij Google indienen.

Eigenaren van merknamen die – na 14 september – vinden dat een advertentie voor verwarring zorgt kunnen bij Google klachten indienen via een speciaal webformulier. Als Google het met de merknaamhouder eens is, wordt de advertentie uit het systeem verwijderd.