Mogelijk hoge BTW-naheffingen voor Google Adwords adverteerders

Google Adwords adverteerders moeten alert zijn op de verplichte afdracht van BTW over de facturen van Google Adwords. Deze facturen worden verstuurd door Google Ireland en zijn ogenschijnlijk vrijgesteld van BTW. Echter, de verleggingsregeling is van toepassing, waardoor de BTW in veel gevallen alsnog verrekend dient te worden. Moeten Google Adwords adverteerders nu bang zijn voor BTW-boetes? We vroegen het Wouter van Twillert, BTW-specialist bij Lentink Accountants.

Als ik als BTW-plichtige onderneming direct gefactureerd wordt door Google vanuit Ierland, hoe moet ik dan omgaan met de BTW en loop ik hier het risico een naheffing te krijgen?

Twillert: “wanneer sprake is van een BTW-plichtige onderneming, dan beschikt de ondernemer over een BTW-nummer en is de dienst verlegd naar de afnemer. De afnemer dient deze omzet aan te geven in zijn Nederlandse aangifte omzetbelasting over de periode waarin de dienst aan hem is verricht bij post 2a (diensten waarbij de heffing naar u is verlegd). Hierover is de ondernemer op dat moment 19% BTW verschuldigd. Tegelijkertijd kan de ondernemer deze BTW in aftrek brengen bij post 5b (voorbelasting), indien en voor zover de ondernemer recht op aftrek heeft. Heeft hij geen recht op aftrek dan kan hij de BTW ook niet als voorbelasting in mindering brengen. Let ook op dat de ondernemer zelf zorg draagt voor de opgaaf ICP”.

Als ik als onderneming vrijgesteld ben van BTW, zoals verzekeraars en intermediairs, en direct gefactureerd wordt door Google vanuit Ierland, hoe moet ik dan omgaan met de BTW en loop ik hier het risico een naheffing te krijgen?

Twillert: “de eerste vraag is of je als (vrijgestelde) ondernemer beschikt over een BTW-identificatienummer. Je kunt dit op de volgende internetsite verifiëren http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/lang.do?fromWhichPage=vieshome&selectedLanguage=NL.

Wanneer je als vrijgestelde ondernemer beschikt over een BTW-identificatienummer dan dien je deze aan de dienstverrichter (Google) te verstrekken, zodat deze op de factuur wordt vermeld en de heffing van BTW wordt verlegd naar de afnemer. De vrijgestelde ondernemer dient vervolgens deze dienst aan te geven in de aangifte omzetbelasting over de periode waarin de dienst aan hem is verricht bij post 2a (diensten waarbij de heffing naar u is verlegd). Hierover is de afnemer 19% BTW verschuldigd. De vrijgestelde ondernemer kan deze BTW niet in aftrek brengen bij vraag 5b (voorbelasting), want de afnemer is geen aftrekgerechtigde ondernemer. Wanneer de vrijgestelde ondernemer deze dienst derhalve niet aangeeft, dan loopt de ondernemer het risico dat de verschuldigde omzetbelasting wordt nageheven met daarbij een boete. Let op dat de ondernemer zelf zorg draagt voor de opgaaf ICP.

Wanneer de ondernemer niet over BTW-identificatienummer beschikt, dan betreft de afnemer een niet-ondernemer. De dienstverrichter kan dan geen geldig BTW-identificatienummer op de factuur vermelden, zodat de heffing van BTW niet mag worden verlegd. De afnemer zal dan een factuur ontvangen met Ierse BTW”.

Hoge pakkans door gewijzigde BTW-wetgeving?

De BTW-wetgeving voor intracommunautaire prestaties is per 1 januari 2010 gewijzigd. Google (en alle andere in het buitenland gevestigde dienstverleners) dienen geleverde diensten sinds die datum te specificeren aan de Nederlandse Belastingdienst. Hierdoor krijgt de fiscus een groot bestand van makkelijk traceerbare maar vaak onwetende belastingontduikers cadeau. Ondernemers lopen het risico een boete van 19% over de waarde van de afgenomen diensten te ontvangen. Zeker bij grote partijen in de verzekerings- of reisbranche kan dit al snel in de tonnen lopen. De eerste naheffingsaanslagen worden van de zomer op de deurmat verwacht. Google Adwords adverteerders die dit voor willen zijn doen er goed aan de eerste opgaaf Intra Communautaire Prestaties (ICP) direct na afloop van het eerste kwartaal van het jaar 2010 in te dienen.